bip.przylek.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.przylek.pl
Przetargi strona główna 

rok 2019
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- dot. przetargu nieograniczonego na usługę
odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych na
terenie Gminy Przyłęk 
 rozstrzygniecie_GBO.271.11.2019.pdf

Opublikowane przez: Piotr Frąk | Data wprowadzenia: 2019-12-12 15:19:22 | Data modyfikacji: 2019-12-12 15:24:19.
Informacja z otwarcia ofert - dot. odbioru i
zagospodarowania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych na
terenie Gminy Przyłęk. 
 informacja z otwarcia ofert_GBO.271.11.2019.pdf

Opublikowane przez: Piotr Frąk | Data wprowadzenia: 2019-11-29 15:00:28.
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych na
terenie Gminy Przyłęk - GBO.271.11.2019 

SIWZ

Formularz oferty

Załączniki do SIWZ

 Ogłoszenie nr 625648-N-2019 z dnia 2019-11-21.pdf

Opublikowane przez: Piotr Frąk | Data wprowadzenia: 2019-11-21 12:56:02 | Data modyfikacji: 2019-11-29 14:58:52.
Zawiadomienia o Wyborze Najkorzystniejszej Oferty  

GBO.271.09.2019


dotyczy: przetargu nieograniczonego prowadzonego pn. „Przebudowa drogi gminnej Przyłęk (Stara Wieś – III Gościniec).

 Zawiadomienie o Wyborze Oferty _GBO.271.09.2019 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2019-10-16 23:26:30 | Data modyfikacji: 2019-10-16 23:29:56.
Informacja o Wyniku Przetargu 

GBO.271.10.2019

Dotyczy: przetargu nieograniczonego (o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) prowadzonego pn. „Wykonanie robót na terenie Gminy Przyłęk w ramach dofinansowania
Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019”, ogłoszonego w dniu 23.09.2019 r. pod numerem: 601143-N-2019.

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2019-10-11 11:38:08 | Data modyfikacji: 2019-10-11 11:40:05.
Informacja z Otwarcia Ofert 

GBO.271.10.2019

Dotyczy: przetargu nieograniczonego (o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) prowadzonego pn. „Wykonanie robót na terenie Gminy Przyłęk w ramach dofinansowania
Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019”, ogłoszonego w dniu 23.09.2019 r. pod numerem: 601143-N-2019.

 informacja z otwarcia ofert GBO.271.10.2019 - plik doc

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2019-10-08 23:28:06 | Data modyfikacji: 2019-10-08 23:30:35.
Informacja 

GBO.271.09.2019


Dotyczy: przetargu nieograniczonego (o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) prowadzonego pn. „Przebudowa drogi gminnej Przyłęk (Stara Wieś – III Gościniec)”, ogłoszonego w dniu 18.09.2019 r. pod numerem: 598761-N-2019.

 Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - plik doc

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2019-10-07 21:06:29.
Wykonanie Robót na Terenie Gminy Przyłęk 

GBO.271.10.2019

Dot. przetargu pn. „Wykonanie robót na terenie Gminy Przyłęk w ramach dofinansowania
Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019”.

Ogłoszenie nr 601143-N-2019 z dnia 2019-09-23 - plik pdf

SIWZ GBO.271.10.2019 - plik doc

Projekt Umowy - plik doc

Dokumentacja _dot_cz_1_Łagów - plik zip

Dokumentacja_dot_cz_2_Załazy - plik zip

Dokumentacja _dot_cz_3_Stefanów - plik zip

Dokumentacja_dot_cz_4_OSP_Łagów - plik zip

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2019-09-23 23:45:44 | Data modyfikacji: 2019-09-24 00:00:35.
Ogłoszenie o Zmianie Ogłoszenia 

GBO.271.09.2019

Dotyczy: przetargu nieograniczonego (o wartości nie przekraczającej kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) prowadzonego pn. „Przebudowa drogi gminnej Przyłęk (Stara Wieś – III Gościniec)”, ogłoszonego w dniu 18.09.2019 r. pod numerem: 598761-N-2019.

Ogłoszenie nr 540198737-N-2019 z dnia 19-09-2019 r - plik pdf

Modyfikacja SIWZ - plik doc

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2019-09-19 23:54:04 | Data modyfikacji: 2019-09-19 23:59:25.
Ogłoszenie o Zamówieniu - Roboty Budowlane 

GBO.271.09.2019


Dotyczy: Przebudowy Drogi Gminnej Przyłęk  Stara Wieś - III Gościniec

Ogłoszenie o Zamówieniu nr 598761-N-2019 - plik pdf

SIWZ- plik pdf

Przedmiar Robót (zał. nr. 1 do SIWZ) - plik pdf

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zał. nr. 2 do SIWZ) - plik pdf

kosztorys ofertowy (zał. nr. 3 do SIWZ) - plik xls

Formularz Oferty i Załączniki do SIWZ nr 4a-10 - plik doc

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2019-09-18 18:28:09 | Data modyfikacji: 2019-09-18 18:40:37.
Zawiadomienie o Unieważnieniu Postępowania 

GBO.271.08.2019

Dotyczy: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przyłęk

 Zawiadomienie o Unieważnieniu Postępowania - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2019-09-16 18:45:13.
Ogłoszenie o Zamówieniu Usługi 

GBO.271.08.2019


Dotyczy: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przyłęk

Ogłoszenie nr 592806-N-2019 - plik pdf

Załączniki do SIWZ - ilość odpadów 2017- 2019 - plik zip

Załacznik do SIWZ - plik docx

SIWZ Odpady 2020 - plik pdf

Formularz Oferty - plik docx

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2019-09-04 17:40:51 | Data modyfikacji: 2019-09-04 18:10:17.
Zawiadomienie o Unieważnieniu Postępowania 
  Unieważnienienie Postępowania dot. Otwartych Stref Aktywności (OSA) - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2019-08-26 21:05:53 | Data modyfikacji: 2019-08-26 21:10:33.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert.
Dot. Dostawa i montaż instalacji kolektorów
słonecznych, instalacji fotowoltaicznych,
kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie
Gminy Przyłęk. 

Część 1- Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Przyłęk - plik pdf

Część 2- Dostawa i montaż kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Przyłęk-plik pdf

Część 3- Dostawa i montaż pomp ciepła na terenie Gminy Przyłęk-plik pdf

Informacja o odrzuceniu oferty w części 2- plik tiff

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2019-08-16 23:45:00 | Data modyfikacji: 2019-08-16 23:51:52.
Informacja z Otwarcia Ofert 

GBO.271.07.2019


Dotyczy: Budowa 5 Otwartych Stref Aktywności (OSA) na terenie Gminy Przyłęk.

 Informacja z Otwarcia Ofert: "Budowa Stref Aktywności"- plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2019-08-05 15:21:00 | Data modyfikacji: 2019-08-05 19:36:41.
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane 

GBO.271.07.2019


Dotyczy: Budowa 5 Otwartych Stref Aktywności (OSA) na terenie Gminy Przyłęk

Załącznik nr 3 - plik zip

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2019-07-18 14:07:16.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

GBO.271.06.2019


Dotyczy: Dowóz i odwóz około 450 uczniów wraz z opieką zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa do Publicznych Szkół Podstawowych z terenu Gminy Przyłęk w roku szkolnym 2019/2020

 Zawiadomienie o wyniku przetargu.pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2019-07-11 14:24:55 | Data modyfikacji: 2019-07-11 14:37:27.
Zawiadomienie o wyniku 

2 pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż samochodu osobowego marki DAEWOO Nubira

 Zawiadomienie o wyniku - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-07-01 12:55:43.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

GBO.271.04.2019


Dotyczy: Termomodernizacja i remont budynku  świetlicy wiejskiej w miejscowości Mierziączka

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-06-28 10:29:28.
Informacja z otwarcia ofert i unieważnienia
postępowania 

GBO.271.05.2019


Dotyczy: Budowa 5 Otwartych Stref Aktywności (OSA) na terenie Gminy Przyłęk

 Informacja - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-06-25 14:32:47.
Informacja z otwarcia ofert 

GBO.271.06.2019


Dotyczy: Dowóz i odwóz około 450 uczniów wraz z opieką zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa do Publicznych Szkół Podstawowych z terenu gminy Przyłęk w roku szkolnym 2019/2020

 Informacja z otwarcia ofert - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-06-25 14:29:24.
Informacja z otwarcia ofert 

GBO.271.03.2019


Dotyczy: Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pompciepła na terenie Gminy Przyłęk

 Informacja z otwarcia ofert - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-06-19 11:22:07.
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi 

GBO.271.06.2019


Dotyczy: Dowóz i odwóz około 450 uczniów wraz z opieką zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa do Publicznych Szkół Podstawowych z terenu gminy Przyłęk w roku szkolnym 2019/2020

Ogłoszenie - plik pdf

SIWZ - plik pdf

Załącznik nr 1 - plik pdf

Załączniki od 2 do 6 - plik pdf

Załącznik nr 7 - plik pdf

Załącznik nr 8 - plik rar

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-06-14 10:55:46.
2 pisemny przetarg ofertowy nieograniczony  

na sprzedaż samochodu osobowego marki DAEWOO Nubira

Ogłoszenie - plik pdf

Projekt umowy - plik pdf

Oferta - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-06-11 10:09:13.
Wyjaśnienia do treści SIWZ 

GBO.271.03.2019


Dotyczy: Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pompciepła na terenie Gminy Przyłęk

Odpowiedzi do SIWZ - plik pdf

Sprostowanie (przekazane 10.06.2019) - Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Przyłęk.pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-06-10 15:53:43.
Informacja z otwarcia ofert 

GBO.271.04.2019


Dotyczy: Termomodernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Mierziączka

 Informacja - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-06-07 13:23:49 | Data modyfikacji: 2019-06-07 13:25:57.
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane 

GBO.271.05.2019


Dotyczy: Budowa 5 Otwartych Stref Aktywności (OSA) na terenie Gminy Przyłęk

Ogłoszenie o zamówieniu - plik pdf

SIWZ - plik pdf

Załącznik nr 1 - plik zip

Załącznik nr 2 - plik zip

Załącznik nr 3 - plik zip

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-06-07 13:16:33.
Zawiadomienie o unieważnieniu pisemnego przetargu
ofertowego nieograniczonego 

na sprzedaż samochodu osobowego marki DAEWOO Nubira

 Zawiadomienie - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-06-06 14:03:15.
Wyjaśnienia do treści SIWZ 

GBO.271.03.2019


Dotyczy: Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pompciepła na terenie Gminy Przyłęk

Odpowiedzi do SIWZ - plik pdf

Sprostowanie (przekazane 05.06.2019) - Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Przyłęk.pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-06-05 07:43:16.
Pisemny przetarg ofertowy nieograniczony 

na sprzedaż samochodu osobowego marki DAEWOO Nubira

Ogłoszenie - plik pdf

Projekt umowy - plik pdf

Oferta - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-27 15:57:45.
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane 

GBO.271.04.2019


Dotyczy: Termomodernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Mierziączka

Ogłoszenie - plik pdf

SIWZ - plik pdf

Projekt umowy - plik pdf

Przedmiar robót - plik zip

Opracowanie techniczne - plik zip

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-23 12:35:27.
Wyjaśnienia do treści SIWZ 

GBO.271.03.2019


Dotyczy: Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pompciepła na terenie Gminy Przyłęk

Odpowiedzi do SIWZ.pdf

Sprostowanie (przekazane dnia 21.05.2019) - Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Przyłęk.pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-21 12:53:07.
Wyjaśnienia do treści SIWZ 

GBO.271.03.2019


Dotyczy: Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pompciepła na terenie Gminy Przyłęk

 Informacja o pytaniach i udzielonych odpowiedziach, modyfikacja SIWZ.pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-14 10:37:08.
Zmiana treści SIWZ 

GBO.271.03.2019


Dotyczy: Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pompciepła na terenie Gminy Przyłęk

 Sprostowanie - Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, insta.... - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-14 10:26:26 | Data modyfikacji: 2019-05-14 10:35:47.
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy 

GBO.271.03.2019


Dotyczy: Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pompciepła na terenie Gminy Przyłęk

Ogłoszenie o zamówieniu - plik pdf

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne) - plik pdf

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (piece na biomasę) - plik pdf

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (pompy ciepła) - plik pdf

SIWZ - plik docx

Załącznik Nr 2a do SIWZ - Projekt umowy - dla części 1 zamówienia (kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne).docx

Załącznik Nr 2b do SIWZ - Projekt umowy - dla części 2 zamówienia (kotły na biomasę).docx

Załącznik Nr 2c do SIWZ - Projekt umowy - dla części 3 zamówienia (pompy ciepła).docx

Załącznik Nr 3 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego.docx

Załącznik Nr 4 do SIWZ - zakres oświadczenia JEDZ.pdf

Załącznik Nr 4a do SIWZ - JEDZ.xml

Załącznik Nr 5 do SIWZ - Wzór informacji że wykonawca nie należy-należy do grupy kapitałowej.docx

Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wzór wykazu dostaw.docx

Załącznik Nr 7 do SIWZ - Wzór oświadczenia w zakresie określonym w pkt. 8.7.2 lit. e) - g) SIWZ.doc

KluczPub_Oferta_PostepowanieID_3fcfc2cf-b951-417c-ae98-2db02a41adb1.asc

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-06 20:27:42 | Data modyfikacji: 2019-05-06 21:09:40.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

GBO.271.02.2019


Dotyczy: Adaptacja pomieszczeń po byłej bibliotece w budynku Urzędu Gminy w Przyłęku na pomieszczenie magazynowe

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-03-11 13:48:52.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

GBO.271.01.2019


Dotyczy: Przebudowa budynku Publicznego Gimnazjum w Przyłęku z dostosowaniem pomieszczeń na potrzeby szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-03-01 19:24:00.
Informacja z otwarcia ofert 

GBO.271.02.2019


Dotyczy: Adaptacja pomieszczeń po byłej bibliotece w budynku Urzędu Gminy w Przyłęku na pomieszczenie magazynowe

 Informacja z otwarcia ofert - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-02-18 13:40:00.
Zmiana treści SIWZ 

GBO.271.02.2019


Dotyczy: Adaptacja pomieszczeń po byłej bibliotece w budynku Urzędu Gminy w Przyłęku na pomieszczenie magazynowe

Zmiana treści SIWZ - plik pdf

SIWZ po zmianie - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-02-06 12:55:29.
Informacja z otwarcia ofert 

GBO.271.01.2019


Dotyczy: Przebudowa budynku Publicznego Gimnazjum w Przyłęku z dostosowaniem pomieszczeń na potrzeby szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego

 Informacja z otwarcia ofert - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-02-05 14:28:24.
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane 

GBO.271.02.2019


Dotyczy: Adaptacja pomieszczeń po byłej bibliotece w budynku Urzędu Gminy w Przyłęku na pomieszczenie magazynowe

Ogłoszenie - plik pdf

SIWZ - plik pdf

Projekt umowy - plik pdf

Opracowanie techniczne - plik rar

Przedmiar robót - plik rar

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-02-01 20:24:36 | Data modyfikacji: 2019-02-01 20:26:26.
Wyjaśnienia do treści SIWZ 

GBO.271.01.2019


Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Przebudowa budynku Publicznego Gimnazjum w Przyłęku z dostosowaniem pomieszczeń na potrzeby szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego.

 Wyjaśnienia do treści SIWZ - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-30 08:12:08.
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane 

GBO.271.01.2019


Dotyczy: Przebudowa budynku Publicznego Gimnazjum w Przyłęku z dostosowaniem pomieszczeń na potrzeby szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego

Ogłoszenie - plik pdf

SIWZ - plik pdf

Projekt umowy - plik pdf

Specyfikacje techniczne - plik rar

Przedmiary robót - plik rar

Projekt - plik rar

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-21 18:23:50 | Data modyfikacji: 2019-01-21 18:48:03.
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019
rok  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-10 09:57:42.

Zobacz:
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   rok 2011
   rok 2012
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
   rok 2020
Data wprowadzenia: 2019-01-10 09:57:42
Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.przylek.pl