bip.przylek.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.przylek.pl
Rada Gminy strona główna 

Komisje Stałe Rady Gminy
Komisja Gospodarczo - Oświatowa 

1) Adrian Wójtowicz – Przewodniczący Komisji
2) Barbara Dąbrowska
3) Bożena Mistygacz
4) Andrzej Kula
5) Marcin Woźniczka
6) Anna Mizak
7) Marek Stępień
8) Dawid Kacperski
9) Halina Majewska

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Autor: Marta Kacperska | Data wprowadzenia: 2003-04-09 15:07:34 | Data modyfikacji: 2020-11-13 10:54:17.
Komisja Rewizyjna 

1) Marek Stępień – Przewodniczący Komisji
2) Adrian Wójtowicz
3) Grzegorz Kuba
4) Elżbieta Baryła
5) Iwona Urbanek
6) Beata Piskorek-Zięba
7) Anna Mizak

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Autor: Marta Kacperska | Data wprowadzenia: 2003-04-09 15:06:41 | Data modyfikacji: 2018-12-07 20:10:17.
Komisja Budżetowa 

1) Iwona Urbanek – Przewodnicząca Komisji
2) Andrzej Marek
3) Ryszard Bienias
4) Beata Piskorek – Zięba
5) Elżbieta Baryła
6) Andrzej Kula
7) Marcin Woźniczka

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Autor: Marta Kacperska | Data wprowadzenia: 2018-12-07 19:51:33 | Data modyfikacji: 2020-11-13 10:56:35.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji  

1) Andrzej Marek – Przewodniczący Komisji
2) Ryszard Bienias
3) Grzegorz Kuba
4) Dawid Kacperski
5) Halina Majewska


 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Autor: Marta Kacperska | Data wprowadzenia: 2018-12-07 19:59:19 | Data modyfikacji: 2020-11-13 10:57:52.

Zobacz:
 Przewodniczący Rady .  Komisje Stałe Rady Gminy . 
Data wprowadzenia: 2018-12-07 19:59:19
Data modyfikacji: 2020-11-13 10:57:52
Autor: Marta Kacperska
Opublikowane przez: Administrator Gmina

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.przylek.pl