rok 2012

Uchwała Nr 102/XVII/12  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego -


http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1539

 

Uchwała Nr 102/XVII/12 - plik pdf 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-02-22 07:52:13.
Uchwała Nr 120/XX/12 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego -


http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=4429

Uchwała Nr 120/XX/12 - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-06-01 18:03:56 | Data modyfikacji: 2012-06-01 18:11:53.
Data wprowadzenia: 2012-06-01 18:03:56
Data modyfikacji: 2012-06-01 18:11:53
Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk