rok 2013

Uchwała Nr 159/XXVII/12  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przyłęk

Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego -


http://mazowieckie.e-bip.pl/eDziennik/ActDetails.aspx?ID=37890


Uchwała Nr 159/XXVII/12 - plik pdf 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-01-02 09:42:39 | Data modyfikacji: 2013-01-02 09:59:29.
Uchwała Nr 163/XXVII/12 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiJednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego -


http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=9422

 

 Uchwała Nr 163/XXVII/12 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-12-19 12:41:54 | Data modyfikacji: 2013-01-02 09:52:22.
Uchwała Nr 172/XXVIII/12 
Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów

Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 172/XXVIII/12 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-07-29 14:28:07 | Data modyfikacji: 2013-07-29 14:29:59.
Uchwała Nr 189/XXX/13  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Przyłęk

 Uchwała Nr 189/XXX/13 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-04-11 10:34:50 | Data modyfikacji: 2013-04-11 10:36:06.
Uchwała Nr 192/XXXI/13  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 192/XXXI/13 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-07-29 14:32:15 | Data modyfikacji: 2013-07-29 14:32:51.
Uchwała Nr 202/XXXII/13  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 22 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów

Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 202/XXXII/13 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-07-29 14:35:27 | Data modyfikacji: 2013-07-29 14:35:42.
Data wprowadzenia: 2013-07-29 14:35:27
Data modyfikacji: 2013-07-29 14:35:42
Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk