Sprawozdania

Sprawozdanie 
z realizacji „Wieloletniego programu współpracy gminy Przyłęk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2012-2015” za 2012 rok

 Sprawozdanie - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-04-11 11:21:49.
Data wprowadzenia: 2013-04-11 11:21:49
Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk