Pracownicy Urzędu

Bocian Danuta  
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r. - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-10-12 18:30:57.
Chojecka Janina  
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r. - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-10-12 18:32:09.
Gos Marianna 

Oświadczenie majatkowe złożone w 2016 r. - plik pdf

Oświadczenie majątkowe złożone na dzień rozwiązanie stosunku pracy - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-10-12 18:33:39 | Data modyfikacji: 2017-09-13 09:41:50.
Jóźwik Janina 
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r. - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-10-12 18:35:31.
Kilijanek Teresa 
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r. - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-10-12 18:46:56.
Krześniak Anna  
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r. - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-10-12 18:48:15 | Data modyfikacji: 2016-10-12 18:49:12.
Kuś Marian 
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r. - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-06-30 12:51:41 | Data modyfikacji: 2016-10-12 18:28:07.
Madejski Mirosław  

Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r. - plik pdf

Korekta oświadczenia majątkowego - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-10-12 18:51:00.
Małek Barbara  
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r. - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-10-12 18:53:18.
Malinowska Dorota 
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r. - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-10-12 18:55:02.
Rutkowski Leszek 
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r. - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-10-12 18:56:20.
Witczak Mirosława 
 Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r. - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-10-12 18:57:39.

Zobacz:
 Radni .  Pracownicy Urzędu .  Kierownicy Jednostek . 
Data wprowadzenia: 2016-10-12 18:57:39
Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk