rok 2018

Uchwała Nr Ra.13.2018 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Przyłęk planowanego w uchwale buidżetowej na rok 2018 deficytu

 Uchwała Nr Ra.13.2018 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-01-24 12:52:19.
Uchwała Nr Ra.14.2018 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej przez Gminę Przyłęk kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową

 Uchwała Nr Ra.14.2018 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-01-24 12:59:21.
Zarzadzenie Nr 22/2018 

Wójta Gminy Pzyłęk z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury i SP ZOZ


Zarządzenie nr 22/2018 opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-05-10 09:06:05 | Data modyfikacji: 2018-05-10 09:08:21.
Zarządzenie Nr 63/2018 

Wójta Gminy Przyłęk z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy , kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji
kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2018 roku.

 Zarządzenie Nr 63/2018 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-14 19:55:19.
Data wprowadzenia: 2018-09-14 19:55:19
Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk