rok 2019

Uchwała Nr Ra.452.2018 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przyłęk projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2025

 Uchwała Nr Ra.452.2018 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-12-17 11:43:53 | Data modyfikacji: 2018-12-17 12:00:45.
Uchwała Nr Ra.453.2018  

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przyłęk projekcie UchwałyBudżetowej na rok 2019

 Uchwała Nr Ra.453.2018 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-12-17 11:49:37 | Data modyfikacji: 2018-12-17 12:00:53.
Data wprowadzenia: 2018-12-17 11:49:37
Data modyfikacji: 2018-12-17 12:00:53
Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk