rok 2019

Uchwała Nr Ra.452.2018 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przyłęk projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2025

 Uchwała Nr Ra.452.2018 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-12-17 11:43:53 | Data modyfikacji: 2018-12-17 12:00:45.
Uchwała Nr Ra.453.2018  

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przyłęk projekcie UchwałyBudżetowej na rok 2019

 Uchwała Nr Ra.453.2018 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-12-17 11:49:37 | Data modyfikacji: 2018-12-17 12:00:53.
Uchwała Nr Ra.47.2019 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o planowanej kwocie długu, przyjętej przez Radę Gminy Przyłęk w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2025

 Uchwała Nr Ra.47.2019 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-13 11:22:56 | Data modyfikacji: 2019-05-13 11:50:21.
Uchwała Nr Ra.135.2019  

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przyłęk sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2018

 Uchwała Nr Ra.135.2019 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-13 11:54:29.
Sprawozdanie o nadwyżkach 

wg stanu na koniec I kwartału 2019 r.

 Sprawozdanie o nadwyżkach - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-15 13:27:08.
Informacja o umorzeniach należności budżetowych
za I kwartał 2019 r. 
 Informacja - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-15 13:29:42.
Data wprowadzenia: 2019-05-15 13:29:42
Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk