rok 2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

GBO.271.02.2019


Dotyczy: Adaptacja pomieszczeń po byłej bibliotece w budynku Urzędu Gminy w Przyłęku na pomieszczenie magazynowe

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-03-11 13:48:52.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

GBO.271.01.2019


Dotyczy: Przebudowa budynku Publicznego Gimnazjum w Przyłęku z dostosowaniem pomieszczeń na potrzeby szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-03-01 19:24:00.
Informacja z otwarcia ofert 

GBO.271.02.2019


Dotyczy: Adaptacja pomieszczeń po byłej bibliotece w budynku Urzędu Gminy w Przyłęku na pomieszczenie magazynowe

 Informacja z otwarcia ofert - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-02-18 13:40:00.
Zmiana treści SIWZ 

GBO.271.02.2019


Dotyczy: Adaptacja pomieszczeń po byłej bibliotece w budynku Urzędu Gminy w Przyłęku na pomieszczenie magazynowe

Zmiana treści SIWZ - plik pdf

SIWZ po zmianie - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-02-06 12:55:29.
Informacja z otwarcia ofert 

GBO.271.01.2019


Dotyczy: Przebudowa budynku Publicznego Gimnazjum w Przyłęku z dostosowaniem pomieszczeń na potrzeby szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego

 Informacja z otwarcia ofert - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-02-05 14:28:24.
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane 

GBO.271.02.2019


Dotyczy: Adaptacja pomieszczeń po byłej bibliotece w budynku Urzędu Gminy w Przyłęku na pomieszczenie magazynowe

Ogłoszenie - plik pdf

SIWZ - plik pdf

Projekt umowy - plik pdf

Opracowanie techniczne - plik rar

Przedmiar robót - plik rar

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-02-01 20:24:36 | Data modyfikacji: 2019-02-01 20:26:26.
Wyjaśnienia do treści SIWZ 

GBO.271.01.2019


Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Przebudowa budynku Publicznego Gimnazjum w Przyłęku z dostosowaniem pomieszczeń na potrzeby szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego.

 Wyjaśnienia do treści SIWZ - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-30 08:12:08.
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane 

GBO.271.01.2019


Dotyczy: Przebudowa budynku Publicznego Gimnazjum w Przyłęku z dostosowaniem pomieszczeń na potrzeby szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego

Ogłoszenie - plik pdf

SIWZ - plik pdf

Projekt umowy - plik pdf

Specyfikacje techniczne - plik rar

Przedmiary robót - plik rar

Projekt - plik rar

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-21 18:23:50 | Data modyfikacji: 2019-01-21 18:48:03.
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019
rok  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-10 09:57:42.
Data wprowadzenia: 2019-01-10 09:57:42
Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk