rok 2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert.
Dot. Dostawa i montaż instalacji kolektorów
słonecznych, instalacji fotowoltaicznych,
kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie
Gminy Przyłęk. 

Część 1- Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Przyłęk - plik pdf

Część 2- Dostawa i montaż kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Przyłęk-plik pdf

Część 3- Dostawa i montaż pomp ciepła na terenie Gminy Przyłęk-plik pdf

Informacja o odrzuceniu oferty w części 2- plik tiff

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2019-08-16 23:45:00 | Data modyfikacji: 2019-08-16 23:51:52.
Informacja z Otwarcia Ofert 

GBO.271.07.2019


Dotyczy: Budowa 5 Otwartych Stref Aktywności (OSA) na terenie Gminy Przyłęk.

 Informacja z Otwarcia Ofert: "Budowa Stref Aktywności"- plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2019-08-05 15:21:00 | Data modyfikacji: 2019-08-05 19:36:41.
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane 

GBO.271.07.2019


Dotyczy: Budowa 5 Otwartych Stref Aktywności (OSA) na terenie Gminy Przyłęk

Załącznik nr 3 - plik zip

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2019-07-18 14:07:16.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

GBO.271.06.2019


Dotyczy: Dowóz i odwóz około 450 uczniów wraz z opieką zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa do Publicznych Szkół Podstawowych z terenu Gminy Przyłęk w roku szkolnym 2019/2020

 Zawiadomienie o wyniku przetargu.pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2019-07-11 14:24:55 | Data modyfikacji: 2019-07-11 14:37:27.
Zawiadomienie o wyniku 

2 pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż samochodu osobowego marki DAEWOO Nubira

 Zawiadomienie o wyniku - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-07-01 12:55:43.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

GBO.271.04.2019


Dotyczy: Termomodernizacja i remont budynku  świetlicy wiejskiej w miejscowości Mierziączka

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-06-28 10:29:28.
Informacja z otwarcia ofert i unieważnienia
postępowania 

GBO.271.05.2019


Dotyczy: Budowa 5 Otwartych Stref Aktywności (OSA) na terenie Gminy Przyłęk

 Informacja - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-06-25 14:32:47.
Informacja z otwarcia ofert 

GBO.271.06.2019


Dotyczy: Dowóz i odwóz około 450 uczniów wraz z opieką zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa do Publicznych Szkół Podstawowych z terenu gminy Przyłęk w roku szkolnym 2019/2020

 Informacja z otwarcia ofert - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-06-25 14:29:24.
Informacja z otwarcia ofert 

GBO.271.03.2019


Dotyczy: Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pompciepła na terenie Gminy Przyłęk

 Informacja z otwarcia ofert - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-06-19 11:22:07.
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi 

GBO.271.06.2019


Dotyczy: Dowóz i odwóz około 450 uczniów wraz z opieką zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa do Publicznych Szkół Podstawowych z terenu gminy Przyłęk w roku szkolnym 2019/2020

Ogłoszenie - plik pdf

SIWZ - plik pdf

Załącznik nr 1 - plik pdf

Załączniki od 2 do 6 - plik pdf

Załącznik nr 7 - plik pdf

Załącznik nr 8 - plik rar

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-06-14 10:55:46.
2 pisemny przetarg ofertowy nieograniczony  

na sprzedaż samochodu osobowego marki DAEWOO Nubira

Ogłoszenie - plik pdf

Projekt umowy - plik pdf

Oferta - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-06-11 10:09:13.
Wyjaśnienia do treści SIWZ 

GBO.271.03.2019


Dotyczy: Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pompciepła na terenie Gminy Przyłęk

Odpowiedzi do SIWZ - plik pdf

Sprostowanie (przekazane 10.06.2019) - Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Przyłęk.pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-06-10 15:53:43.
Informacja z otwarcia ofert 

GBO.271.04.2019


Dotyczy: Termomodernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Mierziączka

 Informacja - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-06-07 13:23:49 | Data modyfikacji: 2019-06-07 13:25:57.
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane 

GBO.271.05.2019


Dotyczy: Budowa 5 Otwartych Stref Aktywności (OSA) na terenie Gminy Przyłęk

Ogłoszenie o zamówieniu - plik pdf

SIWZ - plik pdf

Załącznik nr 1 - plik zip

Załącznik nr 2 - plik zip

Załącznik nr 3 - plik zip

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-06-07 13:16:33.
Zawiadomienie o unieważnieniu pisemnego przetargu
ofertowego nieograniczonego 

na sprzedaż samochodu osobowego marki DAEWOO Nubira

 Zawiadomienie - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-06-06 14:03:15.
Wyjaśnienia do treści SIWZ 

GBO.271.03.2019


Dotyczy: Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pompciepła na terenie Gminy Przyłęk

Odpowiedzi do SIWZ - plik pdf

Sprostowanie (przekazane 05.06.2019) - Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Przyłęk.pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-06-05 07:43:16.
Pisemny przetarg ofertowy nieograniczony 

na sprzedaż samochodu osobowego marki DAEWOO Nubira

Ogłoszenie - plik pdf

Projekt umowy - plik pdf

Oferta - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-27 15:57:45.
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane 

GBO.271.04.2019


Dotyczy: Termomodernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Mierziączka

Ogłoszenie - plik pdf

SIWZ - plik pdf

Projekt umowy - plik pdf

Przedmiar robót - plik zip

Opracowanie techniczne - plik zip

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-23 12:35:27.
Wyjaśnienia do treści SIWZ 

GBO.271.03.2019


Dotyczy: Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pompciepła na terenie Gminy Przyłęk

Odpowiedzi do SIWZ.pdf

Sprostowanie (przekazane dnia 21.05.2019) - Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Przyłęk.pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-21 12:53:07.
Wyjaśnienia do treści SIWZ 

GBO.271.03.2019


Dotyczy: Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pompciepła na terenie Gminy Przyłęk

 Informacja o pytaniach i udzielonych odpowiedziach, modyfikacja SIWZ.pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-14 10:37:08.
Zmiana treści SIWZ 

GBO.271.03.2019


Dotyczy: Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pompciepła na terenie Gminy Przyłęk

 Sprostowanie - Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, insta.... - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-14 10:26:26 | Data modyfikacji: 2019-05-14 10:35:47.
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy 

GBO.271.03.2019


Dotyczy: Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pompciepła na terenie Gminy Przyłęk

Ogłoszenie o zamówieniu - plik pdf

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne) - plik pdf

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (piece na biomasę) - plik pdf

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (pompy ciepła) - plik pdf

SIWZ - plik docx

Załącznik Nr 2a do SIWZ - Projekt umowy - dla części 1 zamówienia (kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne).docx

Załącznik Nr 2b do SIWZ - Projekt umowy - dla części 2 zamówienia (kotły na biomasę).docx

Załącznik Nr 2c do SIWZ - Projekt umowy - dla części 3 zamówienia (pompy ciepła).docx

Załącznik Nr 3 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego.docx

Załącznik Nr 4 do SIWZ - zakres oświadczenia JEDZ.pdf

Załącznik Nr 4a do SIWZ - JEDZ.xml

Załącznik Nr 5 do SIWZ - Wzór informacji że wykonawca nie należy-należy do grupy kapitałowej.docx

Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wzór wykazu dostaw.docx

Załącznik Nr 7 do SIWZ - Wzór oświadczenia w zakresie określonym w pkt. 8.7.2 lit. e) - g) SIWZ.doc

KluczPub_Oferta_PostepowanieID_3fcfc2cf-b951-417c-ae98-2db02a41adb1.asc

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-06 20:27:42 | Data modyfikacji: 2019-05-06 21:09:40.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

GBO.271.02.2019


Dotyczy: Adaptacja pomieszczeń po byłej bibliotece w budynku Urzędu Gminy w Przyłęku na pomieszczenie magazynowe

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-03-11 13:48:52.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

GBO.271.01.2019


Dotyczy: Przebudowa budynku Publicznego Gimnazjum w Przyłęku z dostosowaniem pomieszczeń na potrzeby szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-03-01 19:24:00.
Informacja z otwarcia ofert 

GBO.271.02.2019


Dotyczy: Adaptacja pomieszczeń po byłej bibliotece w budynku Urzędu Gminy w Przyłęku na pomieszczenie magazynowe

 Informacja z otwarcia ofert - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-02-18 13:40:00.
Zmiana treści SIWZ 

GBO.271.02.2019


Dotyczy: Adaptacja pomieszczeń po byłej bibliotece w budynku Urzędu Gminy w Przyłęku na pomieszczenie magazynowe

Zmiana treści SIWZ - plik pdf

SIWZ po zmianie - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-02-06 12:55:29.
Informacja z otwarcia ofert 

GBO.271.01.2019


Dotyczy: Przebudowa budynku Publicznego Gimnazjum w Przyłęku z dostosowaniem pomieszczeń na potrzeby szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego

 Informacja z otwarcia ofert - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-02-05 14:28:24.
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane 

GBO.271.02.2019


Dotyczy: Adaptacja pomieszczeń po byłej bibliotece w budynku Urzędu Gminy w Przyłęku na pomieszczenie magazynowe

Ogłoszenie - plik pdf

SIWZ - plik pdf

Projekt umowy - plik pdf

Opracowanie techniczne - plik rar

Przedmiar robót - plik rar

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-02-01 20:24:36 | Data modyfikacji: 2019-02-01 20:26:26.
Wyjaśnienia do treści SIWZ 

GBO.271.01.2019


Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Przebudowa budynku Publicznego Gimnazjum w Przyłęku z dostosowaniem pomieszczeń na potrzeby szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego.

 Wyjaśnienia do treści SIWZ - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-30 08:12:08.
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane 

GBO.271.01.2019


Dotyczy: Przebudowa budynku Publicznego Gimnazjum w Przyłęku z dostosowaniem pomieszczeń na potrzeby szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego

Ogłoszenie - plik pdf

SIWZ - plik pdf

Projekt umowy - plik pdf

Specyfikacje techniczne - plik rar

Przedmiary robót - plik rar

Projekt - plik rar

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-21 18:23:50 | Data modyfikacji: 2019-01-21 18:48:03.
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019
rok  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-10 09:57:42.
Data wprowadzenia: 2019-01-10 09:57:42
Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk