Referaty

 

1. Referat finansowy

 • Kierownik referatu - Skarbnik Gminy - Mirosława Witczak tel. 48-677-30-16 w. 42 e-mail: skarbnik@przylek.pl
 • Główny specjalista d/s księgowości budżetowej - Anna Krześniak e-mail: krzesniak@przylek.pl , tel. 48-677-30-16 w. 50,
 • Pracownicy księgowości budżetowej:
  Inspektor Danuta Małek e-mail: malek.d@przylek.pl tel. 48-677-30-16 w. 41, Inspektor Krystyna Rutkowska , e-mail: rutkowska@przylek.pl  tel. 48-677-30-16 w. 41,
 • Pracownicy księgowości podatkowej: 
  Inspektor Janina Jóźwik tel. 48-677-30-16 w. 34,
 • Pracownicy d/s wymiaru podatków i opłat lokalnych: Inspektor Janina Chojecka e-mail: chojecka@przylek.pl, Joanna Łapczyńska e-mail: lapczynska@przylek.pl tel. 48-677-30-16 w. 39,
 • Stanowisko d/s obsługi fakturowania usług i rozliczania podatku VAT - Inspektor Iwona Raczkowska tel. 48-677-30-16 w. 44. e-mail: raczkowska@przylek.pl

2. Referat Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa, Spraw Obywatelskich i Ochrony Środowiska 

 • Kierownik referatu - Leszek Rutkowski tel. 48-677-30-16 w. 51, e-mail: rut.leszek@przylek.pl
 • Stanowisko d/s rolnictwa, handlu i usług - Inspektor Barbara Małek tel. 48-677-30-16 w. 46, e-mail: malek.b@przylek.pl  
 • Stanowisko ds. obrony cywilnej, spraw wojskowych, deklaracje za odpady komunalne - Inspektor Wioletta Kałużyńska tel. 48-677-30-16 w. 44, e-mail: kaluzynska@przylek.pl
 • Stanowisko ds. pozyskiwania środków unijnych i zamówień publicznych - Tomasz Olczyk, tel. 48-677-30-16 w.51 e-mail: olczyk@przylek.pl
 • Konserwatorzy - Krzysztof Mazur - tel. 605 534 600, Piotr Ciupak tel. 609 970010, Henryk Kilijanek

3. Referat Oświatowo - Gospodarczy:

 • Kierownik referatu oświatowo - gospodarczego - Mirosław Madejski - mmadejski@przylek.pl , tel. 48-677-34-97,
 • Główny Księgowy - oświatowych jednostek budżetowych - Teresa Kilijanek e-mail: kilijanek@przylek.pl, tel. 48-677-30-16 w. 50, 
 • Inspektor Jolanta Fijoł e-mail: fijol@przylek.pl tel. 48-677-30-16 w. 37,
 • Inspektor Jaskulska Teodora, e-mail: jaskulska@przylek.pl  tel. 48-677-30-16 w. 37, 
 • Sprzątaczka - Elżbieta Kozieł,
 • Kierowca samochodu osobowego (dowóz dzieci niepełnosprawnych) - Kazimierz Przerwa

5. Sekretarz - Danuta Bocian tel. 48-677-30-19, e-mail: bocian@przylek.pl,

6. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych - Andrzej Szewczyk tel. 48-677-30-16 w. 45, e-mail: szewczyk@przylek.pl

7. Samodzielne stanowisko ds. obsługi rady - referent Marta Kacperska tel. 48-677-30-16 w. 53, e-mail: kacperska@przylek.pl

8. Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Dorota Malinowska tel. 48-677-30-16 w. 35, e-mail: malinowska@przylek.pl

9. Radca prawny -  Łukasz Kulesza tel. 0-48-677-30-16

10. Gminna Biblioteka Publiczna

 • Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej - Monika Krześniak tel. 0-48- 677-30-38,

10. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2003-04-24 09:41:00 | Data modyfikacji: 2019-02-05 10:30:37.
Data wprowadzenia: 2003-04-24 09:41:00
Data modyfikacji: 2019-02-05 10:30:37
Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk