Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Gminy  www.przylek.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2019-06-19 11:22:07

Dodanie informacji do działu:
rok 2019

Andrzej Szewczyk
Informację dodano do Biuletynu 2019-06-19 11:22
Informacja z otwarcia ofert
GBO.271.03.2019 Dotyczy: Dostawa i montaż instalacji
kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych,
kotłów na biomasę oraz po  więcej >
2019-06-19 11:13:25

Dodanie informacji do działu:
rok 2019

Andrzej Szewczyk
Informację dodano do Biuletynu 2019-06-19 11:13
Zawiadomienie o sesji - 25.06.
  więcej >
2019-06-19 11:08:01

Aktualizacja informacji w dziale:
Raport o stanie gminy za 2018 r.

Andrzej Szewczyk
Informację dodano do Biuletynu 2019-06-19 11:08
Zarządzenie nr 61/2019 Wójta
Dodano Zgłoszenie_udział_debata.docx  więcej >
2019-06-19 11:07:12

Aktualizacja informacji w dziale:
Raport o stanie gminy za 2018 r.

Andrzej Szewczyk
Informację dodano do Biuletynu 2019-06-19 11:07
Zarządzenie nr 61/2019 Wójta
Dodano Klauzula_informacyjna_debata.pdf  więcej >
2019-06-14 10:59:33

Aktualizacja informacji w dziale:
rok 2019

Andrzej Szewczyk
Informację dodano do Biuletynu 2019-06-14 10:59
Ogłoszenie o zamówieniu - us
Dodano dowoz2019_zal8.rar  więcej >
2019-06-14 10:58:30

Aktualizacja informacji w dziale:
rok 2019

Andrzej Szewczyk
Informację dodano do Biuletynu 2019-06-14 10:58
Ogłoszenie o zamówieniu - us
Dodano dowoz2019_zal7.pdf  więcej >
2019-06-14 10:58:13

Aktualizacja informacji w dziale:
rok 2019

Andrzej Szewczyk
Informację dodano do Biuletynu 2019-06-14 10:58
Ogłoszenie o zamówieniu - us
Dodano dowoz2019_zal2_6.pdf  więcej >
2019-06-14 10:57:48

Aktualizacja informacji w dziale:
rok 2019

Andrzej Szewczyk
Informację dodano do Biuletynu 2019-06-14 10:57
Ogłoszenie o zamówieniu - us
Dodano dowoz2019_zal1.pdf  więcej >
2019-06-14 10:57:32

Aktualizacja informacji w dziale:
rok 2019

Andrzej Szewczyk
Informację dodano do Biuletynu 2019-06-14 10:57
Ogłoszenie o zamówieniu - us
Dodano dowoz2019_SIWZ.pdf  więcej >
2019-06-14 10:56:10

Aktualizacja informacji w dziale:
rok 2019

Andrzej Szewczyk
Informację dodano do Biuletynu 2019-06-14 10:56
Ogłoszenie o zamówieniu - us
Dodano dowoz2019_ogloszenie.pdf  więcej >
2019-06-14 10:55:46

Dodanie informacji do działu:
rok 2019

Andrzej Szewczyk
Informację dodano do Biuletynu 2019-06-14 10:55
Ogłoszenie o zamówieniu - us
GBO.271.06.2019 Dotyczy: Dowóz i odwóz około
450 uczniów wraz z opieką zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami pr  więcej >
2019-06-13 12:58:23

Dodanie informacji do działu:
rok 2019

Andrzej Szewczyk
Informację dodano do Biuletynu 2019-06-13 12:58
Uchwała Nr 60/X/19
Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie
wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2019  więcej >
2019-06-13 12:56:13

Dodanie informacji do działu:
rok 2019

Andrzej Szewczyk
Informację dodano do Biuletynu 2019-06-13 12:56
Uchwała Nr 59/X/19
Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata
2019-2025  więcej >
2019-06-13 12:53:21

Dodanie informacji do działu:
rok 2019

Andrzej Szewczyk
Informację dodano do Biuletynu 2019-06-13 12:53
Uchwała Nr 58/X/19
Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 maja 2019 r. o zmianie
Uchwały Nr 41/VII/19 w sprawie przyjęcia programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapo  więcej >
2019-06-13 12:50:18

Dodanie informacji do działu:
rok 2019

Andrzej Szewczyk
Informację dodano do Biuletynu 2019-06-13 12:50
Uchwała Nr 57/X/19
Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 maja 2019 r. o zmianie
Uchwały Nr 14/III/18 w sprawie Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  więcej >
2019-06-13 12:48:33

Aktualizacja informacji w dziale:
rok 2019

Andrzej Szewczyk
Informację dodano do Biuletynu 2019-06-13 12:46
Uchwała Nr 56/X/19
Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składa  więcej >
2019-06-13 12:46:51

Dodanie informacji do działu:
rok 2019

Andrzej Szewczyk
Informację dodano do Biuletynu 2019-06-13 12:46
Uchwała Nr 56/X/19
Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składa  więcej >
2019-06-13 12:18:17

Dodanie informacji do działu:
rok 2019

Andrzej Szewczyk
Informację dodano do Biuletynu 2019-06-13 12:18
Terminy posiedzeń stałych Ko
  więcej >
2019-06-11 13:43:38

Aktualizacja informacji w dziale:
Z-ca Wójta

Andrzej Szewczyk
Informację dodano do Biuletynu 2019-05-07 13:15
   Katarzyna Cieślikowska -
Szewczyk Z - ca Wójta tel. 48
677-30-16    więcej >
2019-06-11 10:13:03

Aktualizacja informacji w dziale:
rok 2019

Andrzej Szewczyk
Informację dodano do Biuletynu 2019-06-11 10:13
2 pisemny przetarg ofertowy ni
Dodano sam_osobowy_oferta2.pdf  więcej >

Pokazano 1 - 20 z 9561
następne >     100>>     300>>