bip.przylek.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Przyłęk www.przylek.pl
Strona główna strona główna 

Zagospodarowanie przestrzenne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Przyłęk 

Uchwała nr 228_XXXII_2001

DIAGNOZA STANU UWARUNKOWANIA ROZWOJU GMINY PRZYŁĘK

INFORMACJA O STUDIUM I MATERIAŁACH WEJŚCIOWYCH

KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZYŁĘK

UWARUNKOWANIA ROZWOJU GMINY

POLITYKA PRZESTRZENNA

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

 
Data wprowadzenia informacji 2022-04-06 14:41:31 Informację zaktualizowano 2022-04-06 14:55:30, wprowadzający: Administrator Gmina
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.przylek.pl