bip.przylek.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Przyłęk www.przylek.pl
Strona głównarok 2024 strona główna 

rok 2011
Uchwała Nr 26/IV/11 

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego


 

 Uchwała Nr 26 /IV/11 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-02-07 14:32:33 Informację zaktualizowano 2011-02-07 14:33:18, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 27/IV/11 

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 26 stycznia 2011 r. wprowadzenie  zmian w uchwale nr 18/III/10 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 grudnia 2010 r.  w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy w Przyłęku

 Uchwała Nr 27/IV/11 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-02-07 14:35:47 Informację zaktualizowano 2011-02-07 14:36:07, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 28/IV/11 

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

 Uchwała Nr 28/IV/11 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-02-07 14:37:47 Informację zaktualizowano 2011-02-07 14:38:05, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 29/IV/101  
Rady Gminy w Przyłęku z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Przyłęku

Uchwała Nr 29/IV/101 - plik pdf

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 29/IV/101 - plik pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2011-02-07 14:39:21, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 30/IV/11  
Rady Gminy w Przyłęku z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia planu pracy stałych Komisji Rady Gminy w Przyłęku

Uchwała Nr 30/IV/11

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 30/IV/11 - plik pdf

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 30/IV/11 - plik pdf

Załącznik nr 3 do uchwały Nr 30/IV/11 - plik pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2011-02-07 14:42:20, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała nr 31/IV/11 

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie przystąpienia Gminy do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 Uchwała nr 31/IV/11 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-02-07 14:47:22 Informację zaktualizowano 2011-02-07 14:47:45, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 32/IV/11  

Rady Gminy  w Przyłęku z dnia  26 stycznia 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2011-2016

Uchwała Nr 32/IV/11 - plik pdf

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 32/IV/11 - plik pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2011-06-17 09:32:02 Informację zaktualizowano 2011-06-17 09:34:57, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 33/IV/11  
Rady Gminy w Przyłęku z dnia  26 stycznia  2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2011

Uchwała Nr 33 /IV/11 - plik pdf

Tabela nr 1 do Uchwały Nr 33 /IV/11 - plik pdf

Tabela nr 2 do Uchwały Nr 33 /IV/11 - plik pdf

Tabela nr 3 do Uchwały Nr 33 /IV/11 - plik pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2011-06-17 09:46:54 Informację zaktualizowano 2011-06-17 09:50:03, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 34/V/11  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie nabycia nieruchomości

Uchwała Nr 34/V/11 - plik pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2011-03-17 18:27:58 Informację zaktualizowano 2011-03-23 22:19:43, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 35/V/11  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk


 

 Uchwała Nr 35/V/11 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-03-17 18:31:01 Informację zaktualizowano 2011-03-17 18:31:31, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała nr 36/V/11  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 31/IV/11 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie przystąpienia Gminy  do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


 

 Uchwała nr 36/V/11 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-03-17 18:33:24, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 37/V/11  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego  dotyczącego trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Uchwała Nr 37/V/11 - plik pdf

Regulamin Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego - plik pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2011-03-17 18:34:58 Informację zaktualizowano 2011-03-17 18:38:45, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała nr 38/V/11  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2014.

Uchwała nr 38/V/11 - plik pdf

Załacznik do uchwały nr 38/V/11 - plik pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2011-03-17 18:46:02, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 39/V/11  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości Skarbu Państwa – Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.


 

 Uchwała Nr 39/V/11 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-03-17 18:49:06, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 40/V/11  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalonego Uchwałą Nr 17/III/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku.

Uchwała Nr 40/V/11 - plik pdf

Załacznik do uchwały Nr 40/V/11 - plik pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2011-03-17 18:50:51, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 41/V/11  

Rady Gminy  w Przyłęku z dnia  15 marca 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2011-2016

Uchwała Nr 41/V/11 - plik pdf

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 41/V/11 - plik pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2011-06-17 10:02:11, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 42/V/ 11  
Rady Gminy w Przyłęku z dnia  15 marca  2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2011

Uchwała Nr 42/V/11 - plik pdf

Tabela nr 1 do uchwały Nr 42/V/11 - plik pdf

Tabela nr 2 do uchwały Nr 42/V/11 - plik pdf

Tabela nr 3 do uchwały Nr 42/V/11 - plik pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2011-06-21 10:39:01, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 43/VI/11 

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie nabycia nieruchomości


 

 Uchwała Nr 43/VI/11 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-05-18 18:32:22 Informację zaktualizowano 2011-05-18 18:33:09, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała nr 44/VI11  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zwoleńskiego


 


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2011/92/2956

 Uchwała nr 44/VI11 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-05-18 18:34:18 Informację zaktualizowano 2011-06-06 14:50:33, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 45/VII/11  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Zwoleniu

 Uchwała Nr 45/VII/11 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-05-18 18:35:52 Informację zaktualizowano 2011-05-18 18:36:23, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 46/VI/11  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia  pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

 Uchwała Nr 46/VI/11 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-05-18 18:38:05 Informację zaktualizowano 2011-05-18 18:38:53, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 47/VI/11 
Rady Gminy  w Przyłęku z dnia  30 maja 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2011-2016

Uchwała Nr 47/VI/11 - plik pdf

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 47/VI/11 - plik pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2011-06-21 11:48:55, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 48/VI/11 

Rady Gminy w Przyłęku z dnia  27 kwietnia  2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2011

Uchwała Nr 48/VI/11 - plik pdf

Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 48/VI/11 - plik pdf

Tabela nr 1 do Uchwały Nr 48/VI/11 - plik pdf

Tabela nr 2 do Uchwały Nr 48/VI/11 - plik pdf

Tabela nr 3 do Uchwały Nr 48/VI/11 - plik pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2011-06-21 12:13:48, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 49/VI/11  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia  pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

 Uchwała Nr 49/VI/11 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-05-18 18:42:17 Informację zaktualizowano 2011-05-18 18:42:56, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 50/VII/11 
Rady Gminy w Przyłęku z dnia  18 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2011

Uchwała Nr 50/VII/11 - plik pdf

Tabela nr 3 do uchwały Nr 50/VII/11 - pli pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2011-06-21 12:36:47, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 51/VIII/11  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk z siedzibą w Załazach za rok 2010

 Uchwała Nr 51/VIII/11 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-06-21 13:14:12 Informację zaktualizowano 2011-06-21 13:16:06, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 52/VIII/11  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku za rok 2010

 Uchwała Nr 52/VIII/11 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-06-21 13:18:32 Informację zaktualizowano 2011-06-21 13:18:56, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 53/VIII/11  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2010 rok i sprawozdania finansowego

 Uchwała Nr 53/VIII/11 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-06-21 13:22:45 Informację zaktualizowano 2011-06-21 13:23:08, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 54/VIII/11  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok

 Uchwała Nr 54/VIII/11 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-06-21 13:28:44 Informację zaktualizowano 2011-06-21 13:29:16, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 55/VIII/11  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2011/112/3558

Uchwała Nr 55/VIII/11 - plik pdf

Statut SPZOZ Gminy Przyłęk – plik pdf

Schemat organizacyjny SPZOZ Gminy Przyłęk – plik pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2011-06-21 13:30:46 Informację zaktualizowano 2011-06-30 09:36:50, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 56/VIII/11  
Rady Gminy  w Przyłęku z dnia  30 maja 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2011-2016

Uchwała Nr 56/VIII/11 - plik pdf

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 56/VIII/11 - plik pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2011-06-21 13:44:01, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 57/VIII/11 
Rady Gminy w Przyłęku z dnia  30 maja  2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2011

Uchwała Nr 57/VIII/11 - plik pdf

Tabela nr 1 do uchwały Nr 57/VIII/11 - plik pdf

Tabela nr 2 do uchwały Nr 57/VIII/11 - plik pdf

Tabela nr 3 do uchwały Nr 57/VIII/11 - plik pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2011-06-21 13:58:37, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 58/VIII/11 

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie: zmian do Uchwały Nr 50/VII/11 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2011


 

 Uchwała Nr 58/VIII/11 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-06-22 08:52:09 Informację zaktualizowano 2011-06-22 08:53:07, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała nr 59/IX/11  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Przyłęk

Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2011/140/4501

Uchwała nr 59/IX/11 - plik pdf

Załącznik nr 1 do uchwały nr 59/IX/11 - plik pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2011-07-05 14:08:54 Informację zaktualizowano 2011-09-06 08:20:32, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała nr 60/IX/11  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej Wójtowi Gminy Przyłęk

 Uchwała nr 60/IX/11 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-07-05 14:15:32 Informację zaktualizowano 2011-07-05 14:26:03, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 61/IX/11  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zwoleńskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie: „Festiwal Chleba – XIII Dożynki Powiatowe 2011 r.”.

 Uchwała Nr 61/IX/11 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-07-05 14:30:09, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 62/IX/11 

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2011 - 2016

 Uchwała Nr 62/IX/11 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-04-23 12:01:53 Informację zaktualizowano 2012-04-23 12:02:47, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 63/IX/ 11  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2011

 Uchwała Nr 63/IX/ 11 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-04-23 12:04:31 Informację zaktualizowano 2012-04-23 12:04:50, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 64/IX/11  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały nr 331/XXXXVII/09 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Przyłęk na lata 2010-2014.


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2011/140/4502

Uchwała Nr 64/IX/11 - plik pdf

Załacznik do uchwały Nr 64/IX/11 - plik pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2011-07-05 14:32:27 Informację zaktualizowano 2011-09-06 08:22:19, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 65/X/11  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie „Wieloletniego programu współpracy gminy Przyłęk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2012-2015"

 Uchwała Nr 65/X/11 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-08-25 22:52:14 Informację zaktualizowano 2011-08-25 22:52:48, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała nr 66/X/11  

Rady Gminy w Przyłęk z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2011

 Uchwała nr 66/X/11 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-08-25 22:54:19 Informację zaktualizowano 2011-08-25 22:54:52, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 67/X/11  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2011

 Uchwała Nr 67/X/11 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-04-23 12:06:43 Informację zaktualizowano 2012-04-23 12:07:21, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 68/XI/11 

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie nabycia nieruchomości

 Uchwała Nr 68/XI/11 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-09-14 08:21:23 Informację zaktualizowano 2011-09-14 08:50:15, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała nr 69/XI/11 

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji „Planu Odnowy Miejscowości Rudki na lata 2008-2018"

Uchwała nr 69/XI/11 - plik pdf

Załącznik do Uchwały - Plan Odnowy Miejscowości Rudki na lata 2008-2018 - plik pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2011-09-14 08:56:07 Informację zaktualizowano 2011-09-15 09:03:00, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 70/XI/11 

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego.


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2011&poz=5738 

 Uchwała Nr 70/XI/11 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-09-14 10:28:05 Informację zaktualizowano 2011-12-12 21:38:01, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 71/XI/11  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2011

 Uchwała Nr 71/XI/11 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-04-23 13:08:20 Informację zaktualizowano 2012-04-23 13:12:42, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 72/XI/11  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2011-2016

 Uchwała Nr 72/XI/11 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-04-23 13:11:15 Informację zaktualizowano 2012-04-23 13:13:03, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała nr 73/XII/11  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 9 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji „Planu Odnowy Miejscowości Przyłęk na lata 2008-2018"

 Uchwała nr 73/XII/11 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-04-23 14:43:25 Informację zaktualizowano 2012-04-23 14:43:58, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 74 /XII/11  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 9 września 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2011

 Uchwała Nr 74 /XII/11 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-04-23 14:40:34 Informację zaktualizowano 2012-04-23 14:41:22, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 75/XIII/11  

Rady Gminy w Przyłęk z dnia 28 września 2011 roku w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalonego Uchwałą Nr 17/III/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku zmienionego Uchwałą Nr 40/V/11 z dnia 15 marca 2011 r.


 

 Uchwała Nr 75/XIII/11 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-10-12 18:18:04, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 76/XIII/11 

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 28 września 2011 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 39/V/11 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości Skarbu Państwa – Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu


 

 Uchwała Nr 76/XIII/11 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-10-12 18:20:49, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 77/XIII/11  

Rady Gminy w Przyłęk z dnia 28 września 2011 roku w sprawie nabycia nieruchomości


 

 Uchwała Nr 77/XIII/11 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-10-12 18:24:01, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 78/XIII/11  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 28 września 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2011

 Uchwała Nr 78/XIII/11 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-04-23 14:45:54 Informację zaktualizowano 2012-04-23 14:46:20, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała nr 79/XIV/11  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 31 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2012


 


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://mazowieckie.e-bip.pl/EDZIENNIK/ActDetails.aspx?ID=25169


 

 Uchwała nr 79/XIV/11 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-14 20:45:52 Informację zaktualizowano 2011-12-21 09:57:44, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała nr 80/XIV/11  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 31 października 2011 r. w sprawie opłaty od posiadania psów, terminu płatności i sposobu poboru na rok podatkowy 2012


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://mazowieckie.e-bip.pl/EDZIENNIK/ActDetails.aspx?ID=25170


 

 Uchwała nr 80/XIV/11 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-14 20:51:06 Informację zaktualizowano 2011-12-21 10:00:00, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała nr 81/XIV/11  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 31 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na rok podatkowy 2012


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://mazowieckie.e-bip.pl/EDZIENNIK/ActDetails.aspx?ID=25171


 

 Uchwała nr 81/XIV/11 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-14 20:55:09 Informację zaktualizowano 2011-12-21 10:02:32, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała nr 82/XIV/11  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 31 października 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2012


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://mazowieckie.e-bip.pl/EDZIENNIK/ActDetails.aspx?ID=25172


 

 Uchwała nr 82/XIV/11 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-14 21:01:48 Informację zaktualizowano 2011-12-21 10:03:19, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała nr 83/XIV/11  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 31 października 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2012


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://mazowieckie.e-bip.pl/EDZIENNIK/ActDetails.aspx?ID=25173


 

 Uchwała nr 83/XIV/11 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-14 21:05:35 Informację zaktualizowano 2011-12-21 10:03:55, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 84/XIV/11  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 31 października 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2011

 Uchwała Nr 84/XIV/11 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-04-23 14:48:00 Informację zaktualizowano 2012-04-23 14:48:35, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr85/XIV/11  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 31 października 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2011-2016

 Uchwała Nr85/XIV/11 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-04-23 14:50:37 Informację zaktualizowano 2012-04-23 14:51:01, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 86/XV/11  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalonego Uchwałą Nr 17/III/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku zmienionego Uchwałą Nr 40/V/11 z dnia 15 marca 2011 r. oraz Uchwałą Nr 75/XIII/11 z dnia 28 września 2011 roku

Uchwała Nr 86/XV/11 - plik pdf

Załącznik do uchwały Nr 86/XV/11 - plik pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-14 20:04:56 Informację zaktualizowano 2012-01-10 20:12:09, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 87/XV/11  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2011

 Uchwała Nr 87/XV/11 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-04-23 14:52:21 Informację zaktualizowano 2012-04-23 14:52:42, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała 88/XV/11  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2011-2016

 Uchwała 88/XV/11 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-04-23 14:54:33 Informację zaktualizowano 2012-04-23 14:54:54, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 89/XVI/11  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2017


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego-http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1078


 

 Uchwała Nr 89/XVI/11 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-01-30 14:19:13 Informację zaktualizowano 2012-02-13 09:20:44, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Budżetowa na rok 2012  

Rady Gminy w Przyłęku Nr 90/XVI/11 z dnia 30 grudnia 2011roku


 


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=3671


 

 Uchwała Budżetowa na rok 2012 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-01-30 14:21:46 Informację zaktualizowano 2012-04-25 14:18:50, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 91/XVI/11  

Rady Gminy w Przyłęk z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Przyłęk na 2012 rok


 

 Uchwała Nr 91/XVI/11 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-01-10 20:11:21, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 92/XVI/11  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego-http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2011&poz=8650

Uchwała Nr 92/XVI/11 - plik pdf

Załącznik nr 1 (DR-1) - plik pdf

Załącznik nr 2 (IR-1) - plik pdf

Załącznik nr 3 (DL-1) - plik pdf

Załącznik nr 4 (IL-1) - plik pdf

Załącznik nr 5 (DN-1) - plik pdf

Załącznik nr 6 (IN-1) - plik pdf

Załącznik nr 7 (ZL-1/B) - plik pdf

Załącznik nr 8 (ZN-1/A) - plik pdf

Załącznik nr 9 (ZN-1/B) - plik pdf

Załącznik nr 10 (ZR-1/A) - plik pdf

Załącznik nr 11 (ZR-1/B) - plik pdf

Załącznik nr 12 (ZL-1/A) - plik pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-01-10 20:19:47 Informację zaktualizowano 2012-01-11 21:28:45, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 93/XVI/11  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie powierzenia zadań gminy z zakresu realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=735

 Uchwała Nr 93/XVI/11 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-01-10 20:24:36 Informację zaktualizowano 2012-01-31 22:07:53, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 94/XVI/11  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 grudnia  2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2011

Uchwała Nr 94/XVI/11 - plik pdf

Tabela nr 1 - plik pdf

Tabela nr 2 - plik pdf

Tabela nr 3 - plik pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-02-06 12:10:59 Informację zaktualizowano 2012-02-06 12:13:00, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 95/XVI/11  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2011-2016

 Uchwała Nr 95/XVI/11 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-04-23 14:56:45 Informację zaktualizowano 2012-04-23 14:57:05, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.przylek.pl