bip.przylek.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Przyłęk www.przylek.pl
Strona głównarok 2024 strona główna 

Sprawozdania
Sprawozdanie 
z realizacji „Wieloletniego programu współpracy gminy Przyłęk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2012-2015” za 2012 rok

 Sprawozdanie - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-04-11 11:21:49, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Bilans Gmina 
 Bilans Gmina - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-07-08 00:29:35, wprowadzający: Administrator Gmina
Bilans z wykonania Gmina 
 Bilans z wykonania Gmina - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-07-08 00:30:44, wprowadzający: Administrator Gmina
Rachunek zysków i strat Gmina 
 Rachunek zysków i strat Gmina - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-07-08 00:31:54, wprowadzający: Administrator Gmina
Zestawienie zmian funduszu Gmina 
 Zestawienie zmian funduszu Gmina - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-07-08 00:33:06, wprowadzający: Administrator Gmina
Informacja dodatkowa Gmina bilanse 2019 
 Informacja dodatkowa Gmina bilanse 2019 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-07-08 00:34:19, wprowadzający: Administrator Gmina
Sprawozdzania finansowe za rok 2020 

Sprawozdanie finansowe - Gmina Przyłęk.pdf

Sprawozdanie finansowe - Urząd Gminy Przyłęk.pdf

Sprawozdanie finansowe - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyłęku.pdf

Sprawozdanie finansowe - Publiczna Szkoła Podstawowa w Babinie.pdf

Sprawozdanie finansowe - Publiczna Szkoła Podstawowa w Grabowie nad Wisłą.pdf

Sprawozdanie finansowe - Publiczna Szkoła Podstawowa w Łaguszowie.pdf

Sprawozdanie finansowe - Publiczna Szkoła Podstawowa w Przyłęku.pdf

Sprawozdanie finansowe - Samorządowy Klub Dziecięcy Żółwik w Mszadli Starej.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-05-10 09:05:47, wprowadzający: Administrator Gmina
Sprawozdzania finansowe za rok 2021  

Sprawozdanie finansowe - Gmina Przyłęk.pdf

Sprawozdanie finansowe - Urząd Gminy Przyłęk.pdf

Sprawozdanie finansowe - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyłęku.pdf

Sprawozdanie finansowe - Publiczna Szkoła Podstawowa w Babinie.pdf

Sprawozdanie finansowe - Publiczna Szkoła Podstawowa w Grabowie nad Wisłą.pdf

Sprawozdanie finansowe - Publiczna Szkoła Podstawowa w Łaguszowie.pdf

Sprawozdanie finansowe - Publiczna Szkoła Podstawowa w Przyłęku.pdf

Sprawozdanie finansowe - Samorządowy Klub Dziecięcy Żółwik w Mszadli Starej.pdf

Sprawozdanie finansowe - Klub Dziecięcy Żółwik II w Łaguszowie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-06-06 14:47:11, wprowadzający: Administrator Gmina
Sprawozdzania finansowe za rok 2022  

Sprawozdanie finansowe - Gmina Przyłęk.pdf

Sprawozdanie finansowe - Urząd Gminy Przyłęk.pdf

Sprawozdanie finansowe - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyłęku.pdf

Sprawozdanie finansowe - Publiczna Szkoła Podstawowa w Babinie.pdf

Sprawozdanie finansowe - Publiczna Szkoła Podstawowa w Grabowie nad Wisłą.pdf

Sprawozdanie finansowe - Publiczna Szkoła Podstawowa w Łaguszowie.pdf

Sprawozdanie finansowe - Publiczna Szkoła Podstawowa w Przyłęku.pdf

Sprawozdanie finansowe - Samorządowy Klub Dziecięcy Żółwik w Mszadli Starej.pdf

Sprawozdanie finansowe - Klub Dziecięcy Żółwik II w Łaguszowie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-05-08 15:34:21, wprowadzający: Administrator Gmina
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.przylek.pl