bip.przylek.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Przyłęk www.przylek.pl
Strona głównarok 2024 strona główna 

rok 2016
Uchwała Nr 50/IX/15 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 16 października 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Przyłęk


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 50/IX/15 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-12-30 12:59:45 Informację zaktualizowano 2015-12-30 13:05:59, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 51/IX/15 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 16 października 2015 r. ustalenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 51/IX/15 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-12-30 13:02:04 Informację zaktualizowano 2015-12-30 13:06:57, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 53/IX/15 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 16 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 53/IX/15 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-12-30 13:03:29 Informację zaktualizowano 2015-12-30 13:07:54, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 59/X/15 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2016


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 59/X/15 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-12-22 13:24:55 Informację zaktualizowano 2015-12-30 12:58:12, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 60/X/15 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień, w tym podatku


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 60/X/15 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-12-22 12:47:49 Informację zaktualizowano 2015-12-30 12:58:01, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 61/X/15 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 61/X/15 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-12-22 12:49:35 Informację zaktualizowano 2015-12-30 12:57:52, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 62/X/15 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie opłaty od posiadania psów, terminu płatności i sposobu poboru


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 62/X/15 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-12-22 13:28:12 Informację zaktualizowano 2015-12-30 12:57:34, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 63/X/15 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia opłat za wodę dostarczaną z gminnych urządzeń wodociągowych i wprowadzenie ścieków do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 63/X/15 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-12-30 13:04:39 Informację zaktualizowano 2015-12-30 13:09:38, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.przylek.pl