bip.przylek.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Przyłęk www.przylek.pl
Strona główna strona główna 

Wybory ławników 2019
NABÓR KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA
KADENCJĘ 2020-2023 

Informacja o naborze - plik pdf

Karta zgłoszenia ławnika - plik pdf

Druk oświadczenia kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona.docx

Druk oświadczenia kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.docx

Wykaz 50 obywateli popierających kandydata na ławnika.docx

Klauzula informacyjna - kandydat na ławnika.docx

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-05 07:57:48, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.przylek.pl