bip.przylek.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Przyłęk www.przylek.pl
Strona główna strona główna 

Wybory ławników 2023
NABÓR KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA
KADENCJĘ 2024-2027  

Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2024-2027 - plik pdf

Karta zgłoszenia ławnika - plik docx

Druk oświadczenia kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona - plik docx

Druk oświadczenia kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe - plik docx

Wykaz 50 obywateli popierających kandydata na ławnika.docx

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników (Dz. U. 2011, nr 121, poz. 693) - plik pdf

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie ws. sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. 2022 poz.

 
Data wprowadzenia informacji 2023-05-17 08:20:22, wprowadzający: Administrator Gmina
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.przylek.pl