Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Przyłęk  www.przylek.pl
Transmisja Sesji Rady Gminy
Dane
Organy
Wójt Gminy
Z-ca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Rada Gminy
Referaty
Jednostki organizacyjne
DOSTĘPNOŚĆ
Dostępność
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Zarządzenia
Zawiadomienia o sesji
Posiedzenia Komisji
Baza Aktów Własnych
Uchwały
Protokoły z sesji
Protokoły z komisji
Budżet
Procedury naboru na stanowiska
° Ogłoszenia o naborze
° Informacje o wynikach
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2005-2017
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2022-2030
Plan Rozwoju Lokalnego
Program Ochrony Środowiska
Raport o stanie gminy za 2018 r.
Raport o stanie gminy za 2019 r.
Raport o stanie gminy za 2020 r.
Raport o stanie gminy za 2021 r.
Raport o stanie gminy za 2022 r.
Zagospodarowanie przestrzenne
Lokalna Strategia Rozwoju LGD na 2009-2015
Akty Prawa Miejscowego
Podatki i opłaty lokalne
Poradnictwo dla mieszkańców
Ochrona danych osobowych
Inne
Inne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Deklaracja dostępności
Jednostki organizacyjne gminy
Wybory
Ogłoszenia
Odpady
Sprawozdania
Konkursy
Spółki prawa handlowego
Środki UE 2014 - 2020
Przetargi
Zapytania ofertowe
Rejestry i ewidencje
Protokóły z kontroli
Oświadczenia
Obwieszczenia
Dostęp do informacji publicznej
Wykaz nieruchomości
Informacje nieudostępnione
Środowisko
Oferty inwestycyjne
Wykaz sołectw
Petycje
Skargi i wnioski
Pozostałe
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
ZOZ
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Procedury naboru na stanowiska > Ogłoszenia o naborze strona główna 

Ogłoszenia o naborze
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze  

Wójt Gminy Przyłęk ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk: samodzielny referent ds. ochrony środowiska, rolnictwa i gospodarki odpadami

Ogłoszenie o naborze - plik pdf

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie kandydata

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 
Data wprowadzenia informacji 2023-03-30 13:38:21, wprowadzający: Administrator Gmina
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze 

Wójt Gminy Przyłęk ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk: samodzielny referent ds. obsługi Rady Gminy.

Ogłoszenie o naborze - plik pdf

Oświadczenie kandydata

Kwestionariusz osobowy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 
Data wprowadzenia informacji 2023-03-28 12:34:45, wprowadzający: Administrator Gmina
OGŁOSZENIE O NABORZE NA KIEROWNICZE STANOWISKO
URZĘDNICZE KIEROWNIK KLUBU DZIECIĘCEGO
„ŻÓŁWIK II” W ŁAGUSZOWIE 

Ogłoszenie o naborze - plik pdf

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie kandydata

Klauzula informacyjna

 OGŁOSZENIE O NABORZE08.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-08-06 16:12:44, wprowadzający: Administrator Gmina
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze  

Wójt Gminy Przyłęk ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Przyłęku: Sekretarz Gminy

Ogłoszenie o naborze - plik pdf

Oświadczenie kandydata

Kwestionariusz osobowy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 
Data wprowadzenia informacji 2021-07-14 18:33:33 Informację zaktualizowano 2021-07-14 18:40:47, wprowadzający: Administrator Gmina
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze  

Wójt Gminy Przyłęk ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk: Referent ds. księgowości podatkowej w Referacie Finansowym

Ogłoszenie o naborze - plik pdf

Oświadczenie kandydata

Kwestionariusz osobowy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 
Data wprowadzenia informacji 2021-03-30 10:40:51, wprowadzający: Administrator Gmina
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze  

Wójt Gminy Przyłęk ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk: Samodzielne stanowisko ds. obsługi Rady Gminy

Ogłoszenie o naborze - plik pdf

Oświadczenie kandydata

Kwestionariusz osobowy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 
Data wprowadzenia informacji 2021-03-08 16:11:10 Informację zaktualizowano 2021-03-08 16:20:58, wprowadzający: Administrator Gmina
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze 

Wójt Gminy Przyłęk ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk: Referent ds. księgowości podatkowej w Referacie Finansowym

Ogłoszenie o naborze - plik pdf

Oświadczenie kandydata

Kwestionariusz osobowy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 
Data wprowadzenia informacji 2021-03-01 19:55:02 Informację zaktualizowano 2021-03-01 20:03:02, wprowadzający: Administrator Gmina
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze  

Wójt Gminy Przyłęk ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk: Referent ds. księgowości budżetowej i ewidencji środków trwałych w Referacie Finansowym

Ogłoszenie o naborze - plik pdf

Oświadczenie kandydata

Kwestionariusz osobowy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 
Data wprowadzenia informacji 2021-02-01 12:57:21 Informację zaktualizowano 2021-02-01 14:49:13, wprowadzający: Administrator Gmina
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze  

Wójt Gminy Przyłęk ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk: Podinspektor ds. inwestycji i gospodarki nieruchomościami

Ogłoszenie o naborze - plik pdf

Oświadczenie kandydata

Kwestionariusz osobowy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 
Data wprowadzenia informacji 2020-10-26 12:32:47 Informację zaktualizowano 2020-10-26 12:39:52, wprowadzający: Administrator Gmina
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze 

Wójt Gminy Przyłęk ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk: Referent ds. ochrony środowiska, rolnictwa i gospodarki odpadami

Ogłoszenie o naborze - plik pdf

Klauzula informacyjna - plik pdf

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie kandydata

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 
Data wprowadzenia informacji 2020-10-01 08:38:43, wprowadzający: Administrator Gmina
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze  

Wójt Gminy Przyłęk ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk: Referent ds. ochrony środowiska, rolnictwa i gospodarki odpadami

Ogłoszenie o naborze - plik pdf

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie kandydata

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-17 16:00:29, wprowadzający: Administrator Gmina
Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko
urzędnicze - Kierownik Samorządowego Klubu
Dziecięcego "Żółwik" w Mszadli Starej  

Ogłoszenie o naborze - plik pdf

Kwestionariusz osobowy

Klauzula informacyjna

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-02 09:39:55 Informację zaktualizowano 2020-09-02 09:58:21, wprowadzający: Administrator Gmina
Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Haliny
Mirosławskiej w Grabowie nad Wisłą prowadzonej
przez Gminę Przyłęk 

Zarządzenie Nr 100/2020 Wójta Gminy Przyłek z dnia 18 sierpnia 2020 r. - plik pdf

 Ogłoszenie o naborze - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-07-22 15:35:00 Informację zaktualizowano 2020-07-22 15:37:22, wprowadzający: Administrator Gmina
Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko
urzędnicze - Kierownik Samorządowego Klubu
Dziecięcego "Żółwik" w Mszadli Starej 

Ogłoszenie o konkursie

Klauzula_informacyjna

kwestionariusz osobowy

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych_osobowych

Oświadczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-16 22:00:58 Informację zaktualizowano 2020-06-17 10:06:32, wprowadzający: Administrator Gmina
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze 

Wójt Gminy Przyłęk ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk: Referent ds. fakturowania usług i rozliczania z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

ogłoszenie o naborze

kwestionariusz osobowy

oświadczenia kandydata

klauzula informacyjna RODO

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-10 14:43:07, wprowadzający: Piotr Frąk
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze 

Wójt Gminy Przyłęk ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk: Referent ds. geodezji, gospodarki komunalnej oraz dróg gminnych.

ogłoszenie o naborze

kwestionariusz osobowy

oświadczenia kandydata

klauzula informacyjna RODO

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-13 11:10:53 Informację zaktualizowano 2019-12-13 11:44:50, wprowadzający: Piotr Frąk
Naborze na wolne stanowisko urzędnicze 

Nabór na wolne stanowisko d/s zamówień publicznych-plik pdf

Klauzula Informacyjna - plik pdf

Kwestionariusz Osobowy Kandydata - plik pdf

Oświadczenie Kandydata - plik pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-12 20:40:03 Informację zaktualizowano 2019-08-12 20:57:36, wprowadzający: Administrator Gmina
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze 

Wójt Gminy Przyłęk ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk: Młodszy Referent ds. rolnictwa, handlu i usług.

Ogłoszenie o naborze - plik pdf

Kwestionariusz osobowy kandydata - plik pdf

Oświadczenie Kandydata - plik pdf

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - plik pdf

Klauzula Informacyjna RODO - plik pdf

 
Obowiązuje od: 2019-07-11   Data wprowadzenia informacji 2019-07-12 20:25:47 Informację zaktualizowano 2019-07-12 20:58:31, wprowadzający: Administrator Gmina
Ogłoszenie o naborze w GOPS Przyłęk 
 Ogłoszenie o naborze - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-04-30 20:23:20 Informację zaktualizowano 2019-04-30 20:26:42, wprowadzający: Andrzej Szewczyk, autor: Maria Madejska - Kierownik GOPS
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze 

Wójt Gminy Przyłęk ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk: Referent ds. obsługi Rady Gminy.

Ogłoszenie o naborze - plik pdf

Kwestiobariusz osobowy - plik pdf

Oświadczenia - pliik pdf

Oświadczenie o wyrażeniu zgody - plik pdf

Klauzula RODO - plik pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-05 11:57:31 Informację zaktualizowano 2018-07-05 11:58:26, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Ogłoszenie o naborze w GOPS Przyłęk 
 Ogłoszenie o naborze - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-03-22 14:37:00, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze w GOPS
w Przyłęku 
 Ogłoszenie o naborze - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-02-06 13:04:38, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent
ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych 

Ogłoszenie o naborze - plik pdf

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze - plik pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-12 14:45:50 Informację zaktualizowano 2016-12-28 12:25:04, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Kolejny nabór na stanowisko asystent rodziny  

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Przyłęku ogłasza kolejny nabór na stanowisko Asystenta rodziny. Forma zatrudnienia: umowa – zlecenie. Przewidywany termin zatrudnienia: maj – grudzień 2014 r.


 Ogłoszenie o kolejnym naborze - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-04-28 18:55:59, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Nabór na stanowisko asystent rodziny 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Przyłęku ogłasza nabór na stanowisko Asystenta rodziny. Forma zatrudnienia: umowa – zlecenie. Przewidywany termin zatrudnienia : maj – grudzień 2014 r.


 

 Ogłoszenie o naborze - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-04-14 14:47:10 Informację zaktualizowano 2014-04-14 14:53:11, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze -
"Podinspektor ds. pozyskiwania środków unijnych
i zamówień publicznych" 
 Nabor-nr-2.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-03-08 13:50:28 Informację zaktualizowano 2010-03-08 13:53:10, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
- "Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
i ochrony przeciwpożarowej  
 Nabor-nr-1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-03-08 13:39:25, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
urzędnicze w Gminnej Bibliotece Publicznej w
Przyłęku 
 Ogłoszenie.doc
Data wprowadzenia informacji 2009-02-18 13:41:29 Informację zaktualizowano 2010-02-19 18:16:52, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
wersja do druku