Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Przyłęk  www.przylek.pl
Transmisja Sesji Rady Gminy
Dane
Organy
Wójt Gminy
Z-ca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Rada Gminy
Referaty
Jednostki organizacyjne
DOSTĘPNOŚĆ
Dostępność
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Zarządzenia
Zawiadomienia o sesji
Posiedzenia Komisji
Baza Aktów Własnych
Uchwały
° rok 2003
° rok 2004
° rok 2005
° rok 2006
° rok 2007
° rok 2008
° rok 2009
° rok 2010
° rok 2011
° rok 2012
° rok 2013
° rok 2014
° rok 2015
° rok 2016
° rok 2017
° rok 2018
° rok 2019
° rok 2020
° rok 2021
° rok 2022
° rok 2023
° rok 2024
Protokoły z sesji
Protokoły z komisji
Budżet
Procedury naboru na stanowiska
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2005-2017
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2022-2030
Plan Rozwoju Lokalnego
Program Ochrony Środowiska
Raport o stanie gminy za 2018 r.
Raport o stanie gminy za 2019 r.
Raport o stanie gminy za 2020 r.
Raport o stanie gminy za 2021 r.
Raport o stanie gminy za 2022 r.
Zagospodarowanie przestrzenne
Lokalna Strategia Rozwoju LGD na 2009-2015
Akty Prawa Miejscowego
Podatki i opłaty lokalne
Poradnictwo dla mieszkańców
Ochrona danych osobowych
Inne
Inne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Deklaracja dostępności
Jednostki organizacyjne gminy
Wybory
Ogłoszenia
Odpady
Sprawozdania
Konkursy
Spółki prawa handlowego
Środki UE 2014 - 2020
Przetargi
Zapytania ofertowe
Rejestry i ewidencje
Protokóły z kontroli
Oświadczenia
Obwieszczenia
Dostęp do informacji publicznej
Wykaz nieruchomości
Informacje nieudostępnione
Środowisko
Oferty inwestycyjne
Wykaz sołectw
Petycje
Skargi i wnioski
Pozostałe
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
ZOZ
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > rok 2010 strona główna 

rok 2010
Uchwały od Nr 333/XLVIII/10 do Nr 336/XLVIII/10 
Uchwała Nr 333/XLVIII/10
Rady Gminy w Przyłęku
w sprawie przystąpienia Gminy do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uchwała Nr 334/XLVIII/10
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 25 stycznia 2010 roku
w sprawie zmian uchwały nr 208/XXV/08 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 16 czerwca 2008 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk

Uchwała Nr 335/XLVIII/10
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 25 stycznia 2010 roku
w sprawie realizacji modernizacji oświetlenia ulicznego i dróg w Gminie Przyłęk.

Uchwała Nr 336/XLVIII/10
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 25 stycznia 2010 roku
w sprawie: prac nad projektem uchwały budżetowej.

Uchwały od Nr 333/XLVIII/10 do Nr 336/XLVIII/10 - plik w formacie pdf 333_336_10.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-02-17 10:16:41 Informację zaktualizowano 2010-02-17 10:39:56, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 337/XLVIII/ 2010 
Uchwała Nr 337/XLVIII/ 2010
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 25 stycznia 2010 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2010 roku

Plik w formacie pdf -  337_10.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-02-17 09:41:50 Informację zaktualizowano 2010-02-17 10:39:14, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwały od Nr 338/XLIX/10 do Nr 345/XLIX/10 

Uchwała Nr 338/XLIX/10 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Przyłęku.


Uchwała Nr 339/XLIX/10 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Przyłęku


Uchwała nr 340/XLIX/10 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji „Planu Odnowy Miejscowości Babin na lata 2008 - 2018”


Uchwała Nr 341/XLIX/10 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr 162/XVIII/07 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie  przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Przyłęk na lata 2007 – 2013.


Uchwała Nr 342/XLIX/10 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Wólce Zamojskiej.


Uchwała Nr 343/XLIX/09 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego.


UCHWAŁA Nr 344/XLIX/2010 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010r. z tytułu wprowadzenia wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.


Uchwała  Nr 345/XLIX/ 2010 Rady Gminy w Przyłęku z dnia  23 lutego  2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2010 roku

Uchwały od Nr 338/XLIX/10 do Nr 342/XLIX/10 – plik w formacie pdf

Uchwała Nr 343/XLIX/10 – plik w formacie pdf

Uchwały od Nr 344/XLIX/10 do Nr 345/XLIX/10 – plik w formacie pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2010-03-10 20:32:53 Informację zaktualizowano 2011-07-26 15:03:08, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
UCHWAŁA NR 346/L/10 

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 301/XXXX/09 z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia zadania obejmującego budowę oczyszczalni ścieków do dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 Uchwała nr 346/L/10 - plik w formacie pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-04-08 10:42:29 Informację zaktualizowano 2010-04-09 22:53:30, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
UCHWAŁA NR 347/L/10 

RADY GMINY W PRZYŁĘKU z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 245/XXXXIV/2001 Rady Gminy z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie wysokości opłat za podłączenie do komunalnych urzadzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/98/1783

 UCHWAŁA NR 347/L/10 - plik w formacie pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-04-08 10:46:07 Informację zaktualizowano 2010-06-10 16:30:58, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała nr 348/L/10 

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zwoleńskiego

 Uchwała nr 348/L/10 - plik w formacie pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-04-08 10:47:39, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała nr 349/L/10 

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2010 r.

Uchwała Nr 349 /L/10

Tabela nr 1

Tabela nr 2

Tabela nr 3

Załącznik nr 1

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 
Data wprowadzenia informacji 2010-04-19 10:29:51 Informację zaktualizowano 2010-05-06 22:40:40, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 350/LI/10 

Rady  Gminy w Przyłęku z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk z siedzibą w Załazach za rok 2009

 Uchwała Nr 350/LI/10 - plik w formacie pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-05-06 12:37:56 Informację zaktualizowano 2010-05-06 12:42:56, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 351/LI/10 

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku za rok 2009

 Uchwała Nr 351/LI/10 - plik w formacie pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-05-06 12:42:16 Informację zaktualizowano 2010-05-06 12:42:36, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 352/LI/10 

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Przyłęk

 Uchwała Nr 352/LI/10 - plik w formacie pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-05-06 12:44:30 Informację zaktualizowano 2010-05-06 12:44:58, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 353/LI/10 

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia  pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

 Uchwała Nr 353/LI/10 - plik w formacie pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-05-06 12:46:38 Informację zaktualizowano 2010-05-06 12:47:14, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 354/LI/10 

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalonego Uchwałą Nr 328/XXXXVII/09 z dnia 31 grudnia 2009 roku

 Uchwała Nr 354/LI/10 - plik w formacie pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-05-06 12:48:49 Informację zaktualizowano 2010-05-06 12:49:17, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 355/LI/10 

Rady Gminy w Przyłęku z dnia  22 kwietnia  2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2010 roku

Uchwała Nr 355/LI/10 - plik w formacie pdf

Tabela Nr 1

Tabela Nr 2

Tabela Nr 3

Załącznik nr 4 - dochody

Załącznik nr 4 - wydatki

Załącznik inwestycyjny

 
Data wprowadzenia informacji 2010-05-18 12:21:24, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 356/LII/10 

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 2 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Przyłęk nieruchomości od Skarbu Państwa – Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu

Uchwała Nr 356/LII/10 - plik w formacie pdf

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 356/LII/10

 
Data wprowadzenia informacji 2010-06-23 08:23:47 Informację zaktualizowano 2010-06-23 08:27:56, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 357/LII/10 

Rady Gminy w Przyłęku z dnia  2 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 353/LI/10 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia  pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

 Uchwała Nr 357/LII/10 - plik w formacie pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-06-23 08:32:45 Informację zaktualizowano 2010-06-23 08:33:40, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała nr 358/LII/10 

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 2 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2010

 Uchwała nr 358/LII/10 - plik w formacie pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-06-23 08:36:28 Informację zaktualizowano 2010-06-23 08:37:22, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 359/LII/10 

Rady Gminy w Przyłęku z dnia  2 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia Statutu związku międzygminnego pod nazwą „Komunalny Związek Gmin Regionu Radomskiego”

Uchwała Nr 359/LII/10 - plik w formacie pdf

Załącznik do uchwały Nr 359/LII/10

 
Data wprowadzenia informacji 2010-06-23 08:38:48, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała nr 360 /LII/10 

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 2 czerwca 2010 r.  w sprawie zatwierdzenia do realizacji „Planu Odnowy Miejscowości Lipiny na lata 2008 - 2018”

Uchwała nr 360 /LII/10 - plik w formacie pdf

Plan Odnowy Miejscowości Lipiny - plik w formacie pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2010-08-02 12:13:27, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 361/LII/ 10 
Rady Gminy w Przyłęku z dnia 2 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2010 roku

Uchwała Nr 361/LII/ 10 - plik w formacie pdf

Tabela nr 1

Tabela nr 2

Tabela nr 3

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Prognoza kwoty długu na rok 2010 i lata nastepne

 
Data wprowadzenia informacji 2010-08-02 13:04:31, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała nr 362/LIII/10 

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , a także informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego.

 Uchwała nr 362/LIII/10 - plik w formacie pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-08-02 13:20:17 Informację zaktualizowano 2010-08-02 13:23:30, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 363/LIII/10 

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zwoleńskiego z przeznaczeniem na organizację: „ Dożynki Powiatowo– Gminne Zwoleń 2010”


 

 Uchwała Nr 363/LIII/10 - plik w formacie pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-08-02 13:24:59 Informację zaktualizowano 2010-11-12 23:46:53, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 364/LIII/10 

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalonego Uchwałą Nr 328/XXXXVII/09 z dnia 31 grudnia 2009 r.  zmienionego uchwałą 354/LI/10 z dnia 22 kwietnia 2010 r.

 Uchwała Nr 364/LIII/10 - plik w formacie pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-08-02 13:32:00 Informację zaktualizowano 2010-08-02 13:32:37, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 365/LIII/10 
Rady Gminy w Przyłęku z dnia  30 czerwca  2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2010 roku

Uchwała Nr 365/LIII/10 - plik w formacie pdf

Tabela nr 1

Tabela nr 2

Tabela nr 3

Załącznik nr 1

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4 - dochody

Załącznik nr 4 - wydatki

 
Data wprowadzenia informacji 2010-08-02 13:42:05, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 366/LIV/10  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 18 sierpnia 2010 roku w sprawie rozbiórki nieruchomości


 

 Uchwała Nr 366/LIV/10 - plik w formacie pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-09-06 09:49:20 Informację zaktualizowano 2010-09-06 09:50:46, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 367/LIV/10  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 18 sierpnia 2010 roku w sprawie prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń pomocy socjalnej o charakterze socjalnym

 Uchwała Nr 367/LIV/10 - plik w formacie pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-09-06 09:52:59, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 368/LIV/10  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 18 sierpnia 2010 roku w sprawie zakupu nieruchomości


 

 Uchwała Nr 368/LIV/10 - plik w formacie pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-09-06 09:54:02 Informację zaktualizowano 2010-09-06 09:54:25, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 369/LIV/10  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 18 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalonego Uchwałą Nr 328/XXXXVII/09 z dnia 31 grudnia 2009 r.  zmienionego uchwałą 354/LI/10 z dnia 22 kwietnia 2010 r. i uchwałą 364/LIII/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.


 

 Uchwała Nr 369/LIV/10 - plik w formacie pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-09-06 09:56:33, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 370/LIV/10  
Rady Gminy w Przyłęku z dnia 18 sierpnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2010 roku

Uchwała Nr 370/LIV/10 - pdf

Tabela nr 1

Tabela nr 2

Tabela nr 3

Załącznik nr 1

Załącznik nr 4

 
Data wprowadzenia informacji 2010-09-06 11:15:37, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 371/LIV/10  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 16 września 2010 roku w sprawie zakupu nieruchomości


 

 Uchwała Nr 371/LIV/10 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-09-27 10:45:22 Informację zaktualizowano 2010-09-27 10:47:28, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała nr 373/LVI/10 

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 września 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale 358/LII/10 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 2 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2010.

 Uchwała nr 373/LVI/10 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-10-25 22:00:33 Informację zaktualizowano 2010-10-25 22:01:42, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 374/LVI/10 

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 września 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2011


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/198/5601/

 Uchwała Nr 374/LVI/10 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-10-25 22:04:27 Informację zaktualizowano 2010-12-09 08:57:18, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała nr 375 /LVI/10 

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 września 2010 r. w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty targowej na rok podatkowy 2011


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/198/5602/

 Uchwała nr 375 /LVI/10 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-10-25 22:07:16 Informację zaktualizowano 2010-12-09 08:58:52, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 377/LVI/10 

Rady Gminy w Przyłęku z dnia  30 września 2010 roku w sprawie opłaty od posiadania psów, terminu płatności i sposobu poboru  na 2011 rok


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/198/5603/

 Uchwała Nr 377/LVI/10 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-10-25 22:10:00 Informację zaktualizowano 2010-12-09 09:00:39, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 378/LVII/10 

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 28 października 2010 roku w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalonego Uchwałą Nr 328/XXXXVII/09 z dnia 31 grudnia 2009 r. zmienionego uchwałą 354/LI/10 z dnia 22 kwietnia 2010 r., uchwałą 364/LIII/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. i uchwałą 369/LIV/10 z dnia 18 sierpnia 2010 r.

 Uchwała Nr 378/LVII/10 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-11-12 23:43:00, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała nr 379/LVII/10  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 28 października 2010 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2011.


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/204/6254/

 Uchwała nr 379/LVII/10 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-11-12 23:45:40 Informację zaktualizowano 2011-01-10 11:06:26, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała nr 381/LVII/10  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/206/6545/

 Uchwała nr 381/LVII/10 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-12-01 14:00:49 Informację zaktualizowano 2011-01-17 08:47:08, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała nr 382/LVIII/10 
Rady Gminy w Przyłęku z dnia 12 listopada 2010 r. w  sprawie zatwierdzenia do realizacji „Planu Odnowy Miejscowości Rudki na lata 2008-2018"

Uchwała nr 382/LVIII/10 - plik pdf

Załącznik do uchwały - Plan odnowy miejscowości Rudki na lata 2008 - 2018

 
Data wprowadzenia informacji 2010-12-01 14:04:16, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 383/LVIII/10  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

 Uchwała Nr 383/LVIII/10 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-12-09 08:51:48 Informację zaktualizowano 2010-12-09 08:53:21, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 384/LVIII/10  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2010 r.

Uchwała Nr 384/LVIII/10 - plik pdf

Tabela nr 1 do uchwały Nr 384/LVIII/10 - plik pdf

Tabela nr 2 do uchwały Nr 384/LVIII/10 - plik pdf

Tabela nr 3 do uchwały Nr 384/LVIII/10 - plik pdf

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 384/LVIII/10 - plik pdf

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 384/LVIII/10 - plik pdf

Załącznik nr 4 do uchwały Nr 384/LVIII/10 - plik pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2011-07-05 13:34:13, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwały Rady Gminy w Przyłęku VI kadencji 
 
Data wprowadzenia informacji 2010-12-09 11:06:40, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 1/I/10 
Rady  Gminy w Przyłęku z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na przewodniczącego Rady Gminy i dwóch wiceprzewodniczących

Uchwała Nr 1/I/10 - plik pdf

Załącznik do Uchwały nr 1/I/10 - Regulamin - plik pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2010-12-09 09:51:43 Informację zaktualizowano 2010-12-09 11:05:32, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 2/I/10  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Przyłęku

 Uchwała Nr 2/I/10 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-12-09 09:57:24 Informację zaktualizowano 2010-12-09 11:05:20, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 3/I/10  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy w Przyłęku

 Uchwała Nr 3/I/10 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-12-09 10:00:08 Informację zaktualizowano 2010-12-09 11:05:07, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 4/I/10  
Rady Gminy w Przyłęku z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie liczby i składów osobowych komisji Rady Gminy  w  Przyłęku

Uchwała Nr 4/I/10 - plik pdf

Załącznik do Uchwały Nr 4/I/10 - plik pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2010-12-09 10:05:24 Informację zaktualizowano 2010-12-09 11:00:59, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 5/I/10  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczących rady gminy

 Uchwała Nr 5/I/10 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-12-09 10:15:37 Informację zaktualizowano 2010-12-09 11:00:45, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 6/I/10  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy w Przyłęku

 Uchwała Nr 6/I/10 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-12-09 10:26:02 Informację zaktualizowano 2010-12-09 11:00:31, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 7/I/10  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie wysokości diet dla radnych Rady Gminy w Przyłęku


 

 Uchwała Nr 7/I/10 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-12-09 10:28:53 Informację zaktualizowano 2010-12-09 11:00:17, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 8/I/10  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie wysokości diet dla sołtysów Gminy Przyłęk

 Uchwała Nr 8/I/10 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-12-09 10:31:43 Informację zaktualizowano 2010-12-09 11:00:04, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 9/I/10  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 381/LVIII/10 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie:  ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/206/6546/

 Uchwała Nr 9/I/10 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-12-09 14:01:12 Informację zaktualizowano 2011-01-17 08:48:41, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 10/I/10 

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 3 grudnia 2010 roku w sprawie upoważnienia przewodniczącego rady gminy do dokonywania czynności w sprawach z zakresu  prawa pracy wobec Wójta Gminy Przyłęk

 Uchwała Nr 10/I/10 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-12-09 11:08:55 Informację zaktualizowano 2010-12-09 11:09:16, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 11/I/10  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 3 grudnia 2010 r.w sprawie ustalenia wynagrodzenia  dla Wójta Gminy Przyłęk

 Uchwała Nr 11/I/10 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-12-09 11:13:58 Informację zaktualizowano 2010-12-09 11:14:18, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 12/III/10 

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do spraw dokonywania inwentaryzacji mienia komunalnego położonego na terenie Gminy Przyłęk


 

 Uchwała Nr 12/III/10 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-01-10 14:22:36, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 13/III/10 

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Statutowej


 

 Uchwała Nr 13/III/10 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-01-10 14:23:41, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała nr 14 /III/10 

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy w Przyłęku


 

 Uchwała nr 14 /III/10 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-01-10 14:24:33, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 15/III/10 

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie: ustalenia opłat za wodę dostarczaną z gminnych urządzeń wodociągowych i wprowadzenie ścieków do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2011/3/86/

 Uchwała Nr 15/III/10 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-01-10 14:25:18 Informację zaktualizowano 2011-02-03 18:15:08, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała nr 16/III/10 

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale 358/LII/10 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 2 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2010 mienionej uchwałą nr 373/LVI/10 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 września 2010 roku


 

 Uchwała nr 16/III/10 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-01-10 14:27:29 Informację zaktualizowano 2011-01-10 14:36:24, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 17/III/10 

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Przyłęk na 2011 rok

Uchwała Nr 17/III/10 - plik pdf

 Załącznik do uchwały Nr 17/III/10 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-01-10 14:28:03 Informację zaktualizowano 2011-01-10 14:45:13, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 18/III/10  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy w Przyłęku


 

 Uchwała Nr 18/III/10 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-01-10 14:29:06, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 19/III/10  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie wysokości diet dla radnych Rady Gminy w Przyłęku

 Uchwała Nr 19/III/10 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-01-10 14:37:29 Informację zaktualizowano 2011-01-10 14:38:07, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 20/III/10  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie wysokości diet dla sołtysów Gminy Przyłęk

 Uchwała Nr 20/III/10 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-01-10 14:39:00 Informację zaktualizowano 2011-01-10 14:41:23, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 21/III/10  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia  dla Wójta Gminy Przyłęk

 Uchwała Nr 21/III/10 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-01-10 14:39:47 Informację zaktualizowano 2011-01-10 14:41:44, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała nr 22/III/10  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr 291/XXXVIII/09 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 15 maja 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie własności nieruchomości w formie darowizny od  Starostwa Powiatowego w Zwoleniu


 

 Uchwała nr 22/III/10 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-01-10 14:40:48 Informację zaktualizowano 2011-01-10 14:42:33, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 23/III/10  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  na lata 2011-2016


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2011/12/465/

Uchwała Nr 23/III/10 - plik pdf

Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 – 2016

Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011 – 2015

Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Przyłęk na lata 2011 - 2016

 
Data wprowadzenia informacji 2011-01-24 12:44:22 Informację zaktualizowano 2011-03-14 19:45:26, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała budżetowa na rok 2011 

Rady Gminy w Przyłęku Nr 24/III/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2011/12/466/

Uchwała budżetowa na rok 2011 - plik pdf

Tabela Nr 1 - Dochody budżetu Gminy na 2011 rok

Tabela Nr 2 - Wydatki budżetu Gminy na rok 2011

Tabela Nr 3 - Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2011

Załącznik nr 1 - Dotacje udzielane w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Uchwała RIO w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w Uchwale Budżetowej na 2011 rok Rady Gminy w Przyłęku

 
Data wprowadzenia informacji 2011-01-24 13:10:43 Informację zaktualizowano 2011-03-14 19:47:09, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 25 /III/10 

Rady Gminy w Przyłęku z dnia  30 grudnia  2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2010 roku

Uchwała Nr 25 /III/10 - plik pdf

Tabela nr 1 - plik pdf

Tabela nr 2 - plik pdf

Tabela nr 3 - plik pdf

Załącznik nr 1 - plik pdf

Załącznik nr 4 - plik pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2011-01-20 13:52:05 Informację zaktualizowano 2011-01-20 13:52:31, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
wersja do druku