Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Przyłęk  www.przylek.pl
Transmisja Sesji Rady Gminy
Dane
Organy
Wójt Gminy
Z-ca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Rada Gminy
Referaty
Jednostki organizacyjne
DOSTĘPNOŚĆ
Dostępność
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Zarządzenia
Zawiadomienia o sesji
Posiedzenia Komisji
Baza Aktów Własnych
Uchwały
Protokoły z sesji
Protokoły z komisji
Budżet
Procedury naboru na stanowiska
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2005-2017
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2022-2030
Plan Rozwoju Lokalnego
Program Ochrony Środowiska
Raport o stanie gminy za 2018 r.
Raport o stanie gminy za 2019 r.
Raport o stanie gminy za 2020 r.
Raport o stanie gminy za 2021 r.
Raport o stanie gminy za 2022 r.
Zagospodarowanie przestrzenne
Lokalna Strategia Rozwoju LGD na 2009-2015
Akty Prawa Miejscowego
Podatki i opłaty lokalne
° rok 2010
° rok 2011
° rok 2012
° rok 2013
° rok 2014
° rok 2015
° rok 2016
° rok 2017
° rok 2018
Poradnictwo dla mieszkańców
Ochrona danych osobowych
Inne
Inne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Deklaracja dostępności
Jednostki organizacyjne gminy
Wybory
Ogłoszenia
Odpady
Sprawozdania
Konkursy
Spółki prawa handlowego
Środki UE 2014 - 2020
Przetargi
Zapytania ofertowe
Rejestry i ewidencje
Protokóły z kontroli
Oświadczenia
Obwieszczenia
Dostęp do informacji publicznej
Wykaz nieruchomości
Informacje nieudostępnione
Środowisko
Oferty inwestycyjne
Wykaz sołectw
Petycje
Skargi i wnioski
Pozostałe
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
ZOZ
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Podatki i opłaty lokalne > rok 2010 strona główna 

rok 2010
Podatki i opłaty 

Uchwała nr 314/XXXXIV/09
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 30 października 2009 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty targowej na rok podatkowy 2010

Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2009/210/6803

Uchwała Nr 315/XXXXIV/09
R a d y G m i n y w P r z y ł ę k u
z dnia 30 października 2009 roku
w sprawie opłaty od posiadania psów, terminu płatności i sposobu poboru na 2010 rok.
Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2009/210/6804

Uchwała Nr 322/XXXXV/09
R a d y G m i n y w P r z y ł ę k u
z dnia 13 listopada 2009 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2010.
Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2009/209/6475

Uchwała Nr 323/XXXXV09
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 13 listopada 2009 r.
w sprawie : ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok.
Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2009/209/6476

Podatek leśny ustalony przez Radę Gminy Przyłęk na sesji w dniu 13 listopada 2009 r., na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2009 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2009 r., tj. średnia cena sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2009 r. w wysokości 136,54 zł za 1 m³ (Monitor Polski z 2009 r. Nr 69, poz. 896).

Podatek rolny ustalony przez Radę Gminy Przyłęk na sesji w dniu 30 października 2009 r., na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r., tj. średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r. w wysokości 34,10 zł za 1 dt (Monitor Polski z 2009 r. Nr 68, poz. 886)

 
Data wprowadzenia informacji 2010-02-17 11:12:26 Informację zaktualizowano 2010-02-17 11:23:29, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
wersja do druku