Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Przyłęk  www.przylek.pl
Transmisja Sesji Rady Gminy
Dane
Organy
Wójt Gminy
Z-ca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Rada Gminy
Referaty
Jednostki organizacyjne
DOSTĘPNOŚĆ
Dostępność
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Zarządzenia
Zawiadomienia o sesji
Posiedzenia Komisji
Baza Aktów Własnych
Uchwały
Protokoły z sesji
Protokoły z komisji
Budżet
Procedury naboru na stanowiska
° Ogłoszenia o naborze
° Informacje o wynikach
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2005-2017
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2022-2030
Plan Rozwoju Lokalnego
Program Ochrony Środowiska
Raport o stanie gminy za 2018 r.
Raport o stanie gminy za 2019 r.
Raport o stanie gminy za 2020 r.
Raport o stanie gminy za 2021 r.
Raport o stanie gminy za 2022 r.
Zagospodarowanie przestrzenne
Lokalna Strategia Rozwoju LGD na 2009-2015
Akty Prawa Miejscowego
Podatki i opłaty lokalne
Poradnictwo dla mieszkańców
Ochrona danych osobowych
Inne
Inne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Deklaracja dostępności
Jednostki organizacyjne gminy
Wybory
Ogłoszenia
Odpady
Sprawozdania
Konkursy
Spółki prawa handlowego
Środki UE 2014 - 2020
Przetargi
Zapytania ofertowe
Rejestry i ewidencje
Protokóły z kontroli
Oświadczenia
Obwieszczenia
Dostęp do informacji publicznej
Wykaz nieruchomości
Informacje nieudostępnione
Środowisko
Oferty inwestycyjne
Wykaz sołectw
Petycje
Skargi i wnioski
Pozostałe
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
ZOZ
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Procedury naboru na stanowiska > Informacje o wynikach strona główna 

Informacje o wynikach
Informacja o wyniku naboru na stanowisko
urzędnicze - Samodzielny Referent ds. ochrony
środowiska, rolnictwa i gospodarki odpadami  
  Informacja o wyniku naboru - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-05-11 08:36:42, wprowadzający: Administrator Gmina
Informacja o wyniku naboru na stanowisko
urzędnicze samodzielny Referent ds. obsługi Rady
Gminy  
 Informacja o wyniku naboru - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-05-09 08:41:58 Informację zaktualizowano 2023-05-09 08:48:12, wprowadzający: Administrator Gmina
Informacja o wyniku naboru na kierownicze
stanowisko urzędnicze - Kierownik Klubu
Dziecięcego "Żółwik II" w Łaguszowie 
 Informacja o wyniku naboru - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-08-25 08:44:07, wprowadzający: Administrator Gmina
Informacja o wyniku naboru na stanowisko
urzędnicze w Urzędzie Gminy w Przyłęku:
Sekretarz Gminy 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko - Sekretarz Gminy

 
Data wprowadzenia informacji 2021-08-02 13:02:48, wprowadzający: Administrator Gmina
Informacja o wyniku naboru na stanowisko
urzędnicze Referent ds. księgowości podatkowej 
 Informacja o wyniku naboru - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-04-28 23:44:26, wprowadzający: Administrator Gmina
Informacja o wyniku naboru na stanowisko
urzędnicze Referent ds. obsługi Rady Gminy 
 Informacja o wyniku naboru - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-04-27 18:58:31, wprowadzający: Administrator Gmina
Informacja o wyniku naboru na stanowisko
urzędnicze - Refernt ds. księgowości podatkowej
 
 Informacja o wyniku naboru - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-03-25 07:30:25, wprowadzający: Administrator Gmina
Informacja o wyniku naboru na stanowisko
urzędnicze - Referent ds. księgowości
budżetowej i ewidencji środków trwałych w
Referacie Finansowym 

Informacja o wyniku naboru

 
Data wprowadzenia informacji 2021-02-23 14:00:53, wprowadzający: Administrator Gmina
Informacja o wyniku naboru na stanowisko
urzędnicze - Podinspektor ds. inwestycji i
gospodarki nieruchomościami 
 Informacja o wyniku naboru - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-11-16 16:07:19, wprowadzający: Administrator Gmina
Informacja o wyniku naboru na stanowisko
urzędnicze - Referent ds. ochrony środowiska,
rolnictwa i gospodarki odpadami  
 Informacja o wyniku naboru - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-10-14 13:20:19, wprowadzający: Administrator Gmina
Informacja o wyniku naboru na stanowisko
urzędnicze - Referent ds. ochrony środowiska,
rolnictwa i gospodarki odpadami 
 Informacja o wyniku naboru - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-09-30 14:36:34 Informację zaktualizowano 2020-09-30 14:39:42, wprowadzający: Administrator Gmina
Informacja o wyniku naboru na kierownicze
stanowisko urzędnicze - Kierownik Samorządowego
Klubu Dziecięcego "Żółwik" w Mszadli Starej 
 Informacja o wyniku naboru - plik .pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-09-15 19:21:30 Informację zaktualizowano 2020-09-15 19:23:49, wprowadzający: Administrator Gmina
Informacja o wyniku naboru na kierownicze
stanowisko urzędnicze - Kierownik Samorządowego
Klubu Dziecięcego "Żółwik" w Mszadli Starej 
 Informacja o wyniku naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-07-22 15:11:23 Informację zaktualizowano 2020-07-22 15:22:20, wprowadzający: Administrator Gmina
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko
urzędnicze - Referent ds. fakturowania usług i
rozliczania z tytułu opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi 
 Informacja o wyniku naboru - SG.2110.8.2020.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-01-28 08:54:03 Informację zaktualizowano 2020-01-28 08:57:23, wprowadzający: Piotr Frąk
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko
urzędnicze - Referent ds. geodezji, gospodarki
komunalnej oraz dróg gminnych. 
 Informacja o wyniku naboru - referent ds. geodezji, gospodarki komunalnej oraz dróg gminnych.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-12-31 12:18:54, wprowadzający: Piotr Frąk
Informacja o nierozstrzygniętym konkursie na
wolne stanowisko urzędnicze 
 Inspektor d/s zamówień publicznych-plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-08-26 20:24:31 Informację zaktualizowano 2019-08-26 20:30:32, wprowadzający: Administrator Gmina
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko
urzędnicze 
 Młodszy referent ds.rolnictwa,handlu i usług-plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-08-06 17:42:57 Informację zaktualizowano 2019-08-06 17:45:00, wprowadzający: Administrator Gmina
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko
urzędnicze 
 Informacja o wyniku naboru - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-07-25 14:04:06, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Informacja o wyniku naboru na stanowisko
urzędnicze w GOPS Przyłęku  
 Informacja o wyniku naboru - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-02-27 14:31:39, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent
ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych  

Wójt Gminy Przyłęk informuje o wyniku nabou na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Przyłęk

 Informcja o wyniku naboru - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-01-09 21:32:00 Informację zaktualizowano 2017-01-09 21:36:44, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Informacja o wynikach naboru  
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyłęku informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko „Asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przyłęku” została wybrana: Małgorzata Jaworska zam. Helenów

 Informacja o wynikach naboru - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-05-18 11:37:45 Informację zaktualizowano 2014-05-18 11:38:31, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko
urzędnicze - "Podinspektor ds. pozyskiwania
środków unijnych i zamówień publicznych". 
 Inf-p.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-03-08 14:02:58, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Informacja o wyniku naboru na wolne kierownicze
stanowisko urzędnicze - "Pełnomocnik ds. ochrony
informacji niejawnych iochrony przeciwpożarowej" 
 Inf-ppoz.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-03-08 14:00:37, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO
URZĘDNICZE W GB W PRZYŁĘKU - GŁÓWNY KSIĘGOWY 
 ogłoszenie- II etap konkursu.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-03-11 11:06:23 Informację zaktualizowano 2010-02-18 08:38:18, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH WYNIKACH NABORU NA WOLNE
STANOWISKO URZĘDNICZE W GB W PRZYŁĘKU -
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 ogłoszenie- I etap konkursu.rtf
Data wprowadzenia informacji 2009-03-03 13:13:15 Informację zaktualizowano 2010-02-18 08:36:35, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
wersja do druku