Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Przyłęk  www.przylek.pl
Transmisja Sesji Rady Gminy
Dane
Organy
Wójt Gminy
Z-ca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Rada Gminy
Referaty
Jednostki organizacyjne
DOSTĘPNOŚĆ
Dostępność
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Zarządzenia
Zawiadomienia o sesji
Posiedzenia Komisji
Baza Aktów Własnych
Uchwały
Protokoły z sesji
° rok 2006
° rok 2007
° rok 2008
° rok 2009
° rok 2010
° rok 2011
° rok 2012
° rok 2013
° rok 2014
° rok 2015
° rok 2016
° rok 2017
° rok 2018
° rok 2019
° rok 2020
° rok 2021
° rok 2022
° rok 2023
° rok 2024
Protokoły z komisji
Budżet
Procedury naboru na stanowiska
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2005-2017
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2022-2030
Plan Rozwoju Lokalnego
Program Ochrony Środowiska
Raport o stanie gminy za 2018 r.
Raport o stanie gminy za 2019 r.
Raport o stanie gminy za 2020 r.
Raport o stanie gminy za 2021 r.
Raport o stanie gminy za 2022 r.
Zagospodarowanie przestrzenne
Lokalna Strategia Rozwoju LGD na 2009-2015
Akty Prawa Miejscowego
Podatki i opłaty lokalne
Poradnictwo dla mieszkańców
Ochrona danych osobowych
Inne
Inne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Deklaracja dostępności
Jednostki organizacyjne gminy
Wybory
Ogłoszenia
Odpady
Sprawozdania
Konkursy
Spółki prawa handlowego
Środki UE 2014 - 2020
Przetargi
Zapytania ofertowe
Rejestry i ewidencje
Protokóły z kontroli
Oświadczenia
Obwieszczenia
Dostęp do informacji publicznej
Wykaz nieruchomości
Informacje nieudostępnione
Środowisko
Oferty inwestycyjne
Wykaz sołectw
Petycje
Skargi i wnioski
Pozostałe
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
ZOZ
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Protokoły z sesji > rok 2007 strona główna 

rok 2007
Protokół nr 5/2007 z Sesji nadzwyczajnej Rady
Gminy w Przyłęku odbytej w dniu 15 stycznia
2007r. 
 (Protok_nr 5).pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-05-17 10:24:12 Informację zaktualizowano 2010-02-18 13:44:32, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Protokół nr 6/07 z Sesji Rady Gminy w
Przyłęku odbytej w dniu 16 marca 2007 roku 
 (Protok_nr 6).pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-05-17 10:24:39 Informację zaktualizowano 2010-02-18 13:49:18, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Protokół nr 7/07 obrad nadzwyczajnej sesji Rady
Gminy w Przyłęku odbytej w dniu 30 marca 2007
roku w sali narad Urzędu Gminy 
 (Protok_nr 7).pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-05-17 10:25:07 Informację zaktualizowano 2010-02-18 13:58:18, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Protokół nr 8/VIII/07 z sesji odbytej w dniu 27
kwietnia 2007 roku w budynku Publicznego Gimnazjum
w Przyłęku 
 Protok nr 8.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-08-20 11:02:51 Informację zaktualizowano 2010-02-18 14:00:08, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Protokoły od nr 9/07 do nr 11/07 

Protokół nr 9/07
obrad nadzwyczajnej sesji  Rady Gminy w Przyłęku
odbytej w dniu 21 maja 2007 roku
w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr 10/07
obrad nadzwyczajnej sesji  Rady Gminy w Przyłęku
odbytej w dniu 19 czerwca 2007 roku
w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr 11/07
obrad nadzwyczajnej sesji  Rady Gminy w Przyłęku
odbytej w dniu 29 czerwca 2007 roku
w sali narad Urzędu Gminy

 Protok nr 9-11.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-08-20 11:06:45 Informację zaktualizowano 2010-02-18 14:01:46, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Protokoły od nr 12/07 do nr 13/07  

Protokół nr 12/07
obrad  sesji  Rady Gminy w Przyłęku
odbytej w dniu 10 sierpnia 2007 roku
w sali narad Publicznego Gimnazjum w Przyłęku

Protokół nr 13/07
obrad  sesji  Rady Gminy w Przyłęku
odbytej w dniu 24 sierpnia 2007 roku
w sali narad Publicznego Gimnazjum w Przyłęku

 (Protok_ nr 12-13).pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-10-24 09:20:56 Informację zaktualizowano 2010-02-18 14:03:06, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Protokoły od nr 14/07 do nr 15/07  

Protokół nr 14/07
z obrad  sesji  Rady Gminy w Przyłęku
odbytej w dniu 28 września 2007 roku
w sali narad Publicznego Gimnazjum w Przyłęku

Protokół nr 15/07
obrad sesji  Rady Gminy w Przyłęku
odbytej w dniu 11 października 2007 roku
w sali narad Publicznego Gimnazjum w Przyłęku

 (Protok_nr 14-15).pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-11-23 11:14:51 Informację zaktualizowano 2010-02-18 14:04:15, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Protokoły od nr 16/07 do nr 18/07  

Protokół nr 16/07
obrad sesji Rady Gminy w Przyłęku
odbytej w dniu 16 listopada 2007 roku
w sali narad Publicznego Gimnazjum w Przyłęku

Protokół nr 17/07
obrad sesji XVII nadzwyczajnej Rady Gminy w Przyłęku
odbytej w dniu 27 listopada 2007 roku
w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku

Protokół nr 18/07
obrad XVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Przyłęku
odbytej w dniu 17 grudnia 2007 roku
w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku

 Protok_16_18.pdf
Data wprowadzenia informacji 2008-01-11 12:09:41 Informację zaktualizowano 2010-02-18 14:10:13, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Protokoły od nr 19/07 do nr 21/07  

Protokół nr 19/07
obrad sesji  Rady Gminy w Przyłęku
odbytej w dniu 31 grudnia 2007 roku
w sali narad Publicznego Gimnazjum w Przyłęku

Protokół nr 20/08
obrad sesji  Rady Gminy w Przyłęku
odbytej w dniu 11 lutego 2008 roku
w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku

Protokół nr 21/08
obrad sesji Rady Gminy w Przyłęku
odbytej w dniu 29 lutego 2008 roku
w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku

 19-21.pdf
Data wprowadzenia informacji 2008-03-21 10:08:13 Informację zaktualizowano 2010-02-18 14:11:45, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
wersja do druku