Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Przyłęk  www.przylek.pl
Transmisja Sesji Rady Gminy
Dane
Organy
Wójt Gminy
Z-ca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Rada Gminy
Referaty
Jednostki organizacyjne
DOSTĘPNOŚĆ
Dostępność
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Zarządzenia
Zawiadomienia o sesji
Posiedzenia Komisji
Baza Aktów Własnych
Uchwały
Protokoły z sesji
° rok 2006
° rok 2007
° rok 2008
° rok 2009
° rok 2010
° rok 2011
° rok 2012
° rok 2013
° rok 2014
° rok 2015
° rok 2016
° rok 2017
° rok 2018
° rok 2019
° rok 2020
° rok 2021
° rok 2022
° rok 2023
° rok 2024
Protokoły z komisji
Budżet
Procedury naboru na stanowiska
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2005-2017
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2022-2030
Plan Rozwoju Lokalnego
Program Ochrony Środowiska
Raport o stanie gminy za 2018 r.
Raport o stanie gminy za 2019 r.
Raport o stanie gminy za 2020 r.
Raport o stanie gminy za 2021 r.
Raport o stanie gminy za 2022 r.
Zagospodarowanie przestrzenne
Lokalna Strategia Rozwoju LGD na 2009-2015
Akty Prawa Miejscowego
Podatki i opłaty lokalne
Poradnictwo dla mieszkańców
Ochrona danych osobowych
Inne
Inne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Deklaracja dostępności
Jednostki organizacyjne gminy
Wybory
Ogłoszenia
Odpady
Sprawozdania
Konkursy
Spółki prawa handlowego
Środki UE 2014 - 2020
Przetargi
Zapytania ofertowe
Rejestry i ewidencje
Protokóły z kontroli
Oświadczenia
Obwieszczenia
Dostęp do informacji publicznej
Wykaz nieruchomości
Informacje nieudostępnione
Środowisko
Oferty inwestycyjne
Wykaz sołectw
Petycje
Skargi i wnioski
Pozostałe
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
ZOZ
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Protokoły z sesji > rok 2009 strona główna 

rok 2009
Protokół nr 34/09 obrad sesji Rady Gminy w
Przyłęku odbytej w dniu 2 lutego 2009 roku w
sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku 
 34.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-24 10:37:32 Informację zaktualizowano 2010-02-22 08:51:43, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Protokół nr 35/09 obrad nadzwyczajnej sesji Rady
Gminy w Przyłęku odbytej w dniu 23 lutego 2009
roku w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku 
 35.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-04-20 12:33:55 Informację zaktualizowano 2010-02-22 08:52:41, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Protokoły od nr 36/09 do nr 39/09 

Protokół nr 36/09
obrad sesji Rady Gminy w Przyłęku
odbytej w dniu 31 marca 2009 roku
w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku

Protokół Nr 37/09
obrad sesji Rady Gminy w Przyłęku
odbytej w dniu 29 kwietnia 2009 roku
w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku

Protokół Nr 38/09
obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Przyłęku
odbytej w dniu 15 maja 2009 roku
w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku

Protokół Nr 39/09
obrad sesji Rady Gminy w Przyłęku
odbytej w dniu 26 maja 2009 roku
w sali narad Publicznego Gimnazjum w Przyłęku

 36-39.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-07-02 10:27:59 Informację zaktualizowano 2010-02-22 09:03:00, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Protokół nr 40/09 obrad sesji Rady Gminy w
Przyłęku odbytej w dniu 29 czerwca 2009 roku w
sali narad Publicznego Gimnazjum w Przyłęku 
 P-40.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-08-26 09:40:04 Informację zaktualizowano 2010-02-22 09:04:05, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Protokół nr 41/09 obrad sesji nadzwyczajnej Rady
Gminy w Przyłęku odbytej w dniu 18 sierpnia 2009
roku w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku 
 P-41.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-09-04 13:10:47 Informację zaktualizowano 2010-02-22 09:05:11, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Protokoły od nr 42/09 do nr 43/09 

Protokół nr 42/09
obrad sesji Rady Gminy w Przyłęku
odbytej w dniu 31 sierpnia 2009 roku
w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku

Protokół nr 43/09
obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Przyłęku
odbytej w dniu 28 września 2009 roku
w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku

 42-43.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-10-22 11:48:17 Informację zaktualizowano 2010-02-22 09:08:35, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Protokoły od nr 44/09 do nr 45/09 

Protokół nr 44/09
obrad sesji Rady Gminy w Przyłęku
odbytej 30 października 2009 roku
w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku

Protokół nr 45/09
obrad sesji Rady Gminy w Przyłęku
odbytej 13 listopada 2009 roku
w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku

 44-45.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-12-04 09:03:01 Informację zaktualizowano 2010-02-22 09:09:41, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Protokół nr 46/09 obrad sesji Rady Gminy w
Przyłęku odbytej 10 grudnia 2009 roku w sali
narad Publicznego Gimnazjum w Przyłęku 
plik w formacie pdf - 46.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-01-05 08:52:23 Informację zaktualizowano 2010-02-22 09:11:01, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Protokół nr 47/09 obrad sesji Rady Gminy w
Przyłęku odbytej 31 grudnia 2009 roku w sali
narad Urzędu Gminy w Przyłęku 
Plik w formacie pdf -  47_09.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-02-22 13:23:06 Informację zaktualizowano 2010-02-22 13:25:01, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
wersja do druku