Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Przyłęk  www.przylek.pl
Transmisja Sesji Rady Gminy
Dane
Organy
Wójt Gminy
Z-ca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Rada Gminy
Referaty
Jednostki organizacyjne
DOSTĘPNOŚĆ
Dostępność
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Zarządzenia
Zawiadomienia o sesji
Posiedzenia Komisji
Baza Aktów Własnych
Uchwały
Protokoły z sesji
° rok 2006
° rok 2007
° rok 2008
° rok 2009
° rok 2010
° rok 2011
° rok 2012
° rok 2013
° rok 2014
° rok 2015
° rok 2016
° rok 2017
° rok 2018
° rok 2019
° rok 2020
° rok 2021
° rok 2022
° rok 2023
° rok 2024
Protokoły z komisji
Budżet
Procedury naboru na stanowiska
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2005-2017
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2022-2030
Plan Rozwoju Lokalnego
Program Ochrony Środowiska
Raport o stanie gminy za 2018 r.
Raport o stanie gminy za 2019 r.
Raport o stanie gminy za 2020 r.
Raport o stanie gminy za 2021 r.
Raport o stanie gminy za 2022 r.
Zagospodarowanie przestrzenne
Lokalna Strategia Rozwoju LGD na 2009-2015
Akty Prawa Miejscowego
Podatki i opłaty lokalne
Poradnictwo dla mieszkańców
Ochrona danych osobowych
Inne
Inne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Deklaracja dostępności
Jednostki organizacyjne gminy
Wybory
Ogłoszenia
Odpady
Sprawozdania
Konkursy
Spółki prawa handlowego
Środki UE 2014 - 2020
Przetargi
Zapytania ofertowe
Rejestry i ewidencje
Protokóły z kontroli
Oświadczenia
Obwieszczenia
Dostęp do informacji publicznej
Wykaz nieruchomości
Informacje nieudostępnione
Środowisko
Oferty inwestycyjne
Wykaz sołectw
Petycje
Skargi i wnioski
Pozostałe
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
ZOZ
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Protokoły z sesji > rok 2010 strona główna 

rok 2010
Protokół nr 48/10 obrad sesji nadzwyczajnej Rady
Gminy w Przyłęku odbytej 25 stycznia 2010 roku w
sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku 
Plik w formacie pdf - 48_10.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-02-22 13:26:07, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Protokół nr 49/10 obrad sesji nadzwyczajnej Rady
Gminy w Przyłęku odbytej 23 lutego 2010 roku w
sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku 

Protokół -plik w formacie pdf

Wniosek o nadanie imienia szkole

 
Data wprowadzenia informacji 2010-03-22 11:24:09, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Protokół nr 50/10 

obrad sesji Rady Gminy w Przyłęku odbytej 31 marca 2010 roku w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku

 Protokół - plik w formacie pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-04-14 14:36:28 Informację zaktualizowano 2010-08-02 08:32:50, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Protokół nr 51/10 

obrad sesji Rady Gminy w Przyłęku odbytej 22 kwietnia 2010 roku w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku

 Protokół - plik w formacie pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-04-28 13:18:53 Informację zaktualizowano 2010-08-02 08:33:34, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Protokół nr 52/10 

obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Przyłęku odbytej 2 czerwca 2010 roku w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku

 Protokół - plik w formacie pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-08-02 08:23:36 Informację zaktualizowano 2010-08-02 08:26:24, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Protokół nr 53/10  

obrad sesji Rady Gminy w Przyłęku odbytej 30 czerwca 2010 roku w sali narad Publicznego Gimnazjum w Przyłęku

 Protokół - plik w formacie pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-08-02 08:30:33, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Protokół nr 54/10  
obrad sesji Rady Gminy w Przyłęku odbytej 18 sierpnia 2010 roku w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku

Protokół - plik pdf

Informacja zbiorcza dotycząca powodzi 2010 na terenie gminy Przyłęk

Analiza dot. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Przyłęk

 
Data wprowadzenia informacji 2010-09-17 09:00:37, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Protokół nr 55/10  

obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Przyłęku odbytej 16 września 2010 roku w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku

 Protokół - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-11-02 15:06:07 Informację zaktualizowano 2010-11-02 15:07:02, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Protokół nr 56/10  

obrad sesji Rady Gminy w Przyłęku odbytej 30 września 2010 roku w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku

 Protokół - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-11-02 15:08:43 Informację zaktualizowano 2010-11-02 15:09:01, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Protokół nr 57/10  

obrad sesji Rady Gminy w Przyłęku odbytej 28 października 2010 roku w sali narad Publicznego Gimnazjum w Przyłęku

 Protokół - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-11-12 23:54:09 Informację zaktualizowano 2010-11-12 23:56:14, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Protokół nr 58/10 

obrad sesji Rady Gminy w Przyłęku odbytej 12 listopada 2010 roku w sali narad Publicznego Gimnazjum w Przyłęku

 Protokół - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-12-01 14:34:49 Informację zaktualizowano 2010-12-01 14:35:20, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyłęku VI
Kadencji  
 
Data wprowadzenia informacji 2011-01-10 11:47:57 Informację zaktualizowano 2011-01-10 11:48:29, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Protokół nr 1/10 

obrad sesji Rady Gminy w Przyłęku odbytej 2 grudnia 2010 roku w sali narad Publicznego Gimnazjum w Przyłęku

 Protokół nr 1/10 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-01-10 11:52:28, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Protokół nr 2/10 

obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Przyłęku odbytej 3 grudnia 2010 roku w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku

 Protokół nr 2/10 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-01-10 11:53:06, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Protokół nr 3/10  

obrad sesji Rady Gminy w Przyłęku odbytej 30 grudnia 2010 roku w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku

 Protokół nr 3/10 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-01-27 14:37:06, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
wersja do druku