Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Przyłęk  www.przylek.pl
Transmisja Sesji Rady Gminy
Dane
Organy
Wójt Gminy
Z-ca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Rada Gminy
Referaty
Jednostki organizacyjne
DOSTĘPNOŚĆ
Dostępność
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Zarządzenia
Zawiadomienia o sesji
Posiedzenia Komisji
Baza Aktów Własnych
Uchwały
Protokoły z sesji
Protokoły z komisji
Budżet
° rok 2008
° rok 2009
° rok 2010
° rok 2011
° rok 2012
° rok 2013
° rok 2014
° rok 2015
° rok 2016
° rok 2017
° rok 2018
° rok 2019
° rok 2020
° rok 2021
° rok 2022
° rok 2023
Procedury naboru na stanowiska
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2005-2017
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2022-2030
Plan Rozwoju Lokalnego
Program Ochrony Środowiska
Raport o stanie gminy za 2018 r.
Raport o stanie gminy za 2019 r.
Raport o stanie gminy za 2020 r.
Raport o stanie gminy za 2021 r.
Zagospodarowanie przestrzenne
Lokalna Strategia Rozwoju LGD na 2009-2015
Akty Prawa Miejscowego
Podatki i opłaty lokalne
Poradnictwo dla mieszkańców
Ochrona danych osobowych
Inne
Inne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Deklaracja dostępności
Jednostki organizacyjne gminy
Wybory
Ogłoszenia
Odpady
Sprawozdania
Konkursy
Spółki prawa handlowego
Środki UE 2014 - 2020
Przetargi
Zapytania ofertowe
Rejestry i ewidencje
Protokóły z kontroli
Oświadczenia
Obwieszczenia
Dostęp do informacji publicznej
Wykaz nieruchomości
Informacje nieudostępnione
Środowisko
Oferty inwestycyjne
Wykaz sołectw
Petycje
Skargi i wnioski
Pozostałe
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Budżet > rok 2008 strona główna 

rok 2008
Budżet Gminy Przyłęk na 2008 r. 
plik w formacie pdf -  Budżet
Data wprowadzenia informacji 2008-01-11 11:46:32 Informację zaktualizowano 2010-02-22 09:25:38, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Informacja z wykonania budżetu za 2007 r. 
 Informacja opisowa z wykonania budżetu za 2007rok
Data wprowadzenia informacji 2008-03-21 10:19:33 Informację zaktualizowano 2010-02-22 09:28:40, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy
Przyłęk za I półrocze 2008 roku. 
Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/13/216  
Data wprowadzenia informacji 2010-02-22 14:15:32 Informację zaktualizowano 2010-02-22 14:26:55, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Sprawozdanie z wykonania budżety gminy za 2008 r. 
Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2009/76/2084

Załącznik nr 1

załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7 - biblioteka

Załącznik nr 10

Załącznik nr 8 - biblioteka

Załącznik nr 9 - biblioteka

Załącznik nr 11 - SP ZOZ

 
Data wprowadzenia informacji 2009-04-20 12:56:37 Informację zaktualizowano 2010-02-22 10:13:20, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
wersja do druku