Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Przyłęk  www.przylek.pl
Transmisja Sesji Rady Gminy
Dane
Organy
Wójt Gminy
Z-ca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Rada Gminy
Referaty
Jednostki organizacyjne
DOSTĘPNOŚĆ
Dostępność
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Zarządzenia
Zawiadomienia o sesji
Posiedzenia Komisji
Baza Aktów Własnych
Uchwały
Protokoły z sesji
Protokoły z komisji
Budżet
° rok 2008
° rok 2009
° rok 2010
° rok 2011
° rok 2012
° rok 2013
° rok 2014
° rok 2015
° rok 2016
° rok 2017
° rok 2018
° rok 2019
° rok 2020
° rok 2021
° rok 2022
° rok 2023
Procedury naboru na stanowiska
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2005-2017
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2022-2030
Plan Rozwoju Lokalnego
Program Ochrony Środowiska
Raport o stanie gminy za 2018 r.
Raport o stanie gminy za 2019 r.
Raport o stanie gminy za 2020 r.
Raport o stanie gminy za 2021 r.
Raport o stanie gminy za 2022 r.
Zagospodarowanie przestrzenne
Lokalna Strategia Rozwoju LGD na 2009-2015
Akty Prawa Miejscowego
Podatki i opłaty lokalne
Poradnictwo dla mieszkańców
Ochrona danych osobowych
Inne
Inne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Deklaracja dostępności
Jednostki organizacyjne gminy
Wybory
Ogłoszenia
Odpady
Sprawozdania
Konkursy
Spółki prawa handlowego
Środki UE 2014 - 2020
Przetargi
Zapytania ofertowe
Rejestry i ewidencje
Protokóły z kontroli
Oświadczenia
Obwieszczenia
Dostęp do informacji publicznej
Wykaz nieruchomości
Informacje nieudostępnione
Środowisko
Oferty inwestycyjne
Wykaz sołectw
Petycje
Skargi i wnioski
Pozostałe
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
ZOZ
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Budżet > rok 2009 strona główna 

rok 2009
Budżet gminy na 2009 rok  

Uchwała Nr 256/XXXIV/09 Rady Gminy w Przyłęku z dnia  2 lutego 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian uchwały nr 253/XXXIII/08 Rady Gminy w  Przyłęku z dnia  31 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego-http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1875

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12

Załącznik nr 13

 Uchwała Nr 256/XXXIV/09 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-04-20 13:17:17 Informację zaktualizowano 2012-02-29 10:49:59, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze
2009 r.  
Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2009/149/4495 Sprawozdanie_z_wykonania_budzetu_za_I_polrocze_2009.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-09-29 11:49:39 Informację zaktualizowano 2010-02-22 10:15:30, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze.
/Biblioteki Gminnej/ 
 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 r. Biblioteki Gminnej
Data wprowadzenia informacji 2009-09-30 09:11:28 Informację zaktualizowano 2010-02-22 10:18:02, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
za I półrocze 2009 r. /ZOZ/  
 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 r. /ZOZ/
Data wprowadzenia informacji 2009-09-30 09:13:20 Informację zaktualizowano 2010-02-22 10:19:06, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
wersja do druku