Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Przyłęk  www.przylek.pl
Transmisja Sesji Rady Gminy
Dane
Organy
Wójt Gminy
Z-ca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Rada Gminy
Referaty
Jednostki organizacyjne
DOSTĘPNOŚĆ
Dostępność
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Zarządzenia
Zawiadomienia o sesji
Posiedzenia Komisji
Baza Aktów Własnych
Uchwały
Protokoły z sesji
Protokoły z komisji
Budżet
Procedury naboru na stanowiska
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2005-2017
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2022-2030
Plan Rozwoju Lokalnego
Program Ochrony Środowiska
Raport o stanie gminy za 2018 r.
Raport o stanie gminy za 2019 r.
Raport o stanie gminy za 2020 r.
Raport o stanie gminy za 2021 r.
Raport o stanie gminy za 2022 r.
Zagospodarowanie przestrzenne
Lokalna Strategia Rozwoju LGD na 2009-2015
Akty Prawa Miejscowego
Podatki i opłaty lokalne
° rok 2010
° rok 2011
° rok 2012
° rok 2013
° rok 2014
° rok 2015
° rok 2016
° rok 2017
° rok 2018
Poradnictwo dla mieszkańców
Ochrona danych osobowych
Inne
Inne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Deklaracja dostępności
Jednostki organizacyjne gminy
Wybory
Ogłoszenia
Odpady
Sprawozdania
Konkursy
Spółki prawa handlowego
Środki UE 2014 - 2020
Przetargi
Zapytania ofertowe
Rejestry i ewidencje
Protokóły z kontroli
Oświadczenia
Obwieszczenia
Dostęp do informacji publicznej
Wykaz nieruchomości
Informacje nieudostępnione
Środowisko
Oferty inwestycyjne
Wykaz sołectw
Petycje
Skargi i wnioski
Pozostałe
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
ZOZ
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Podatki i opłaty lokalne > rok 2011 strona główna 

rok 2011
Podatek od nieruchomości  

Uchwała Nr 374/LVI/10 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 września 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2011


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/198/5601/

 Uchwała Nr 374/LVI/10 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-11-02 14:52:56 Informację zaktualizowano 2011-01-12 08:51:48, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Opłata targowa 

Uchwała nr 375 /LVI/10 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 września 2010 r. w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty targowej na rok podatkowy 2011


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/198/5602/

 Uchwała nr 375 /LVI/10 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-11-02 14:56:27 Informację zaktualizowano 2011-01-12 08:52:32, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Opłata od posiadania psów 

Uchwała Nr 377/LVI/10 Rady Gminy w Przyłęku z dnia  30 września 2010 roku w sprawie opłaty od posiadania psów, terminu płatności i sposobu poboru  na 2011 rok


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/198/5603/

 Uchwała Nr 377/LVI/10 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-11-02 14:58:46 Informację zaktualizowano 2011-01-12 08:53:12, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Cena skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 

Uchwała nr 379/LVII/10  Rady Gminy w Przyłęku z dnia 28 października 2010 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2011


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/204/6254/

 Uchwała nr 379/LVII/10 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-12-09 11:20:40 Informację zaktualizowano 2011-01-12 08:55:13, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Podatek od środków transportowych  

Uchwała nr 381/LVII/10 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/204/6545/

Uchwała nr 381/LVII/10 - plik pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2010-12-09 13:10:56 Informację zaktualizowano 2011-01-17 12:20:41, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
 

Uchwała nr 9/I/10 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 381/LVIII/10 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie:  ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/206/6546/

Uchwała Nr 9/I/10 - plik pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2011-01-17 12:17:58 Informację zaktualizowano 2011-01-17 12:19:55, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Podatek leśny  

Podatek leśny na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
20 października 2010 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2010 r., tj. średnia cena sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2010 r. w wysokości 154,65 zł za 1 m³ (Monitor Polski z 2010 r. Nr 78, poz. 970).

 
Data wprowadzenia informacji 2010-12-09 14:18:37 Informację zaktualizowano 2011-01-17 12:10:14, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Opłaty za wodę dostarczaną z gminnych
urządzeń wodociągowych i wprowadzenie ścieków
do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych 

Uchwała Nr 15/III/10 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie: ustalenia opłat za wodę dostarczaną z gminnych urządzeń wodociągowych i wprowadzenie ścieków do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych

Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2011/3/86/

Uchwała Nr 15/III/10 - plik pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2011-02-03 18:21:39 Informację zaktualizowano 2011-02-03 18:22:52, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
wersja do druku