Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Przyłęk  www.przylek.pl
Transmisja Sesji Rady Gminy
Dane
Organy
Wójt Gminy
Z-ca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Rada Gminy
Referaty
Jednostki organizacyjne
DOSTĘPNOŚĆ
Dostępność
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Zarządzenia
Zawiadomienia o sesji
Posiedzenia Komisji
Baza Aktów Własnych
Uchwały
Protokoły z sesji
Protokoły z komisji
Budżet
° rok 2008
° rok 2009
° rok 2010
° rok 2011
° rok 2012
° rok 2013
° rok 2014
° rok 2015
° rok 2016
° rok 2017
° rok 2018
° rok 2019
° rok 2020
° rok 2021
° rok 2022
° rok 2023
Procedury naboru na stanowiska
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2005-2017
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2022-2030
Plan Rozwoju Lokalnego
Program Ochrony Środowiska
Raport o stanie gminy za 2018 r.
Raport o stanie gminy za 2019 r.
Raport o stanie gminy za 2020 r.
Raport o stanie gminy za 2021 r.
Zagospodarowanie przestrzenne
Lokalna Strategia Rozwoju LGD na 2009-2015
Akty Prawa Miejscowego
Podatki i opłaty lokalne
Poradnictwo dla mieszkańców
Ochrona danych osobowych
Inne
Inne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Deklaracja dostępności
Jednostki organizacyjne gminy
Wybory
Ogłoszenia
Odpady
Sprawozdania
Konkursy
Spółki prawa handlowego
Środki UE 2014 - 2020
Przetargi
Zapytania ofertowe
Rejestry i ewidencje
Protokóły z kontroli
Oświadczenia
Obwieszczenia
Dostęp do informacji publicznej
Wykaz nieruchomości
Informacje nieudostępnione
Środowisko
Oferty inwestycyjne
Wykaz sołectw
Petycje
Skargi i wnioski
Pozostałe
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Budżet > rok 2011 strona główna 

rok 2011
Uchwała Nr 23/III/10  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  na lata 2011-2016


Uchwała Nr 23/III/10 - plik pdf


Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 – 2016


Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011 – 2015


Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Przyłęk na lata 2011 - 2016


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2011/12/465/

 
Data wprowadzenia informacji 2011-01-24 14:01:01 Informację zaktualizowano 2011-03-14 19:49:35, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała budżetowa na rok 2011  

Rady Gminy w Przyłęku Nr 24/III/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.


Uchwała budżetowa na rok 2011 - plik pdf


Tabela Nr 1 - Dochody budżetu Gminy na 2011 rok


Tabela Nr 2 - Wydatki budżetu Gminy na rok 2011


Tabela Nr 3 - Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2011


Załącznik nr 1 - Dotacje udzielane w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych


Uchwała RIO w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w Uchwale Budżetowej na 2011 rok Rady Gminy w Przyłęku


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2011/12/466/

 
Data wprowadzenia informacji 2011-01-24 14:08:03 Informację zaktualizowano 2011-03-14 19:50:59, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Zarządzenie Nr 9/2011  

Wójta Gminy Przyłęk z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2010

Zarządzenie Nr 9/2011 - plik pdf

Załacznik nr 1 do zarządzenie - Sprawozdanie z wykonania budżetu

Załącznik nr 1 do sprawozdania

Załącznik nr 2 do sprawozdania

Załącznik nr 3 do sprawozdania

Załącznik nr 4 do sprawozdania

Załącznik nr 5 do sprawozdania

Załącznik nr 2 do zarządzenia

Załącznik nr 3 do zarządzenia

Załącznik nr 4 do zarządzenia

 
Data wprowadzenia informacji 2011-04-27 13:28:00, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Zarządzenie Nr 24/2011 

Wójta Gminy w Przyłęk z dnia  22 sierpnia 2011 r. w sprawie:  przedstawienia informacji  o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej  za I półrocze 2011 roku.


 


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego -


http://mazowieckie.e-bip.pl/EDZIENNIK/ActDetails.aspx?year=2011&poz=5819

Zarządzenie Nr 24/2011 - plik pdf

Załącznik nr 1 do zarządzenia - Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.

Załącznik nr 1 do sprawozdania

Załącznik nr 2 do sprawozdania

Załącznik nr 3 do sprawozdania

Załącznik nr 4 do sprawozdania

Załącznik nr 2 do zarządzenia - część opisowa

Załącznik nr 2 do zarządzenia - część tabelaryczna

Załącznik nr 3 do zarządzenia

Załącznik nr 4 do zarządzenia

 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-12 20:55:01 Informację zaktualizowano 2011-12-12 21:42:21, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała nr: Ra.451.2011 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy w Przyłęku projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok


 

 Uchwała nr: Ra.451.2011 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-12 22:26:49, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała nr: Ra.452.2011  

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy w Przyłęku projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2012-2017


 

 Uchwała nr: Ra.452.2011 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-12 22:28:12, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
wersja do druku