Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Przyłęk  www.przylek.pl
Transmisja Sesji Rady Gminy
Dane
Organy
Wójt Gminy
Z-ca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Rada Gminy
Referaty
Jednostki organizacyjne
DOSTĘPNOŚĆ
Dostępność
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Zarządzenia
Zawiadomienia o sesji
Posiedzenia Komisji
Baza Aktów Własnych
Uchwały
Protokoły z sesji
Protokoły z komisji
Budżet
Procedury naboru na stanowiska
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2005-2017
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2022-2030
Plan Rozwoju Lokalnego
Program Ochrony Środowiska
Raport o stanie gminy za 2018 r.
Raport o stanie gminy za 2019 r.
Raport o stanie gminy za 2020 r.
Raport o stanie gminy za 2021 r.
Zagospodarowanie przestrzenne
Lokalna Strategia Rozwoju LGD na 2009-2015
Akty Prawa Miejscowego
Podatki i opłaty lokalne
Poradnictwo dla mieszkańców
Ochrona danych osobowych
Inne
Inne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Deklaracja dostępności
Jednostki organizacyjne gminy
Wybory
Ogłoszenia
Odpady
Sprawozdania
Konkursy
Spółki prawa handlowego
Środki UE 2014 - 2020
Przetargi
Zapytania ofertowe
Rejestry i ewidencje
Protokóły z kontroli
Oświadczenia
Obwieszczenia
Dostęp do informacji publicznej
Wykaz nieruchomości
Informacje nieudostępnione
Środowisko
Oferty inwestycyjne
Wykaz sołectw
Petycje
Skargi i wnioski
Pozostałe
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Akty Prawa Miejscowego strona główna 

Akty Prawa Miejscowego
 

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO
REJESTR

Dokument

Tytuł

Data ogłoszenia aktu

Rok/Numer/Pozycja

Uchwała Nr 50/VI/2003 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa

16 maja 2003r.

2003/131/3204

Uchwała Nr 52/VI/2003 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy –Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności

 
Data wprowadzenia informacji 2014-01-02 14:09:11 Informację zaktualizowano 2014-01-02 14:19:14, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
 

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO

Uchwała Nr 50/VI/2003 z dnia 4 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa

Publikacja

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Status dokumentu

obowiązujący

Data wydania

16 maja 2003 r.

Data wejścia w życie

Utrata mocy

Dokument został zmodyfikowany

Tekst jednolity dokumentu

 
Data wprowadzenia informacji 2014-01-02 11:48:33 Informację zaktualizowano 2014-01-02 14:04:52, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
 


Uchwała Nr 52/VI/2003 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 4 marca 2003 roku

Publikacja

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Status dokumentu

obowiązujący

Data wydania

Data wejścia w życie

Utrata mocy

Dokument został zmodyfikowany

Tekst jednolity dokumentu

 
Data wprowadzenia informacji 2014-01-02 13:39:24 Informację zaktualizowano 2014-01-02 14:05:09, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
wersja do druku