Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Przyłęk  www.przylek.pl
Transmisja Sesji Rady Gminy
Dane
Organy
Wójt Gminy
Z-ca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Rada Gminy
Referaty
Jednostki organizacyjne
DOSTĘPNOŚĆ
Dostępność
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Zarządzenia
Zawiadomienia o sesji
Posiedzenia Komisji
Baza Aktów Własnych
Uchwały
Protokoły z sesji
Protokoły z komisji
Budżet
Procedury naboru na stanowiska
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2005-2017
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2022-2030
Plan Rozwoju Lokalnego
Program Ochrony Środowiska
Raport o stanie gminy za 2018 r.
Raport o stanie gminy za 2019 r.
Raport o stanie gminy za 2020 r.
Raport o stanie gminy za 2021 r.
Zagospodarowanie przestrzenne
Lokalna Strategia Rozwoju LGD na 2009-2015
Akty Prawa Miejscowego
Podatki i opłaty lokalne
Poradnictwo dla mieszkańców
Ochrona danych osobowych
Inne
Inne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Deklaracja dostępności
Jednostki organizacyjne gminy
° Gminna Biblioteka Publiczna
- Statut Biblioteki
- Regulamin Organizacyjny Biblioteki
- Rejestr Instytucji Kultury
° ośr. pomocy społecznej
° szkolnictwo publiczne
° ośrodki zdrowia
° jednostki pomocnicze
Wybory
Ogłoszenia
Odpady
Sprawozdania
Konkursy
Spółki prawa handlowego
Środki UE 2014 - 2020
Przetargi
Zapytania ofertowe
Rejestry i ewidencje
Protokóły z kontroli
Oświadczenia
Obwieszczenia
Dostęp do informacji publicznej
Wykaz nieruchomości
Informacje nieudostępnione
Środowisko
Oferty inwestycyjne
Wykaz sołectw
Petycje
Skargi i wnioski
Pozostałe
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Jednostki organizacyjne gminy > Gminna Biblioteka Publiczna > Statut Biblioteki strona główna 

Statut Biblioteki
Uchwała Nr 178/XXVIII/12  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku

Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego -

http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1542

Uchwała Nr 178/XXVIII/12 - plik pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-04-17 20:48:43 Informację zaktualizowano 2013-04-17 20:56:24, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
wersja do druku