Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Przyłęk  www.przylek.pl
Transmisja Sesji Rady Gminy
Dane
Organy
Wójt Gminy
Z-ca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Rada Gminy
Referaty
Jednostki organizacyjne
DOSTĘPNOŚĆ
Dostępność
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Zarządzenia
Zawiadomienia o sesji
Posiedzenia Komisji
Baza Aktów Własnych
Uchwały
Protokoły z sesji
Protokoły z komisji
Budżet
Procedury naboru na stanowiska
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2005-2017
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2022-2030
Plan Rozwoju Lokalnego
Program Ochrony Środowiska
Raport o stanie gminy za 2018 r.
Raport o stanie gminy za 2019 r.
Raport o stanie gminy za 2020 r.
Raport o stanie gminy za 2021 r.
Raport o stanie gminy za 2022 r.
Zagospodarowanie przestrzenne
Lokalna Strategia Rozwoju LGD na 2009-2015
Akty Prawa Miejscowego
Podatki i opłaty lokalne
° rok 2010
° rok 2011
° rok 2012
° rok 2013
° rok 2014
° rok 2015
° rok 2016
° rok 2017
° rok 2018
Poradnictwo dla mieszkańców
Ochrona danych osobowych
Inne
Inne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Deklaracja dostępności
Jednostki organizacyjne gminy
Wybory
Ogłoszenia
Odpady
Sprawozdania
Konkursy
Spółki prawa handlowego
Środki UE 2014 - 2020
Przetargi
Zapytania ofertowe
Rejestry i ewidencje
Protokóły z kontroli
Oświadczenia
Obwieszczenia
Dostęp do informacji publicznej
Wykaz nieruchomości
Informacje nieudostępnione
Środowisko
Oferty inwestycyjne
Wykaz sołectw
Petycje
Skargi i wnioski
Pozostałe
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
ZOZ
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Podatki i opłaty lokalne > rok 2013 strona główna 

rok 2013
Uchwała NR 146/XXV/12 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 września 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego -


http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=7243


Uchwała NR 146/XXV/12 - plik pdf 
Data wprowadzenia informacji 2012-12-11 23:37:58, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała NR 147/XXV/12 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 września 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego -


http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=7244


Uchwała NR 147/XXV/12 - plik pdf  
Data wprowadzenia informacji 2012-12-11 23:35:46 Informację zaktualizowano 2012-12-11 23:36:53, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała NR 148/XXV/12  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 września 2012 r. w sprawie opłaty od posiadania psów, terminu płatności i sposobu poboru


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego -


http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=7245


Uchwała NR 148/XXV/12 - plik pdf 
Data wprowadzenia informacji 2012-12-11 23:40:43, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Podatek leśny 
Podatek leśny na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r., tj. średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r. wyniosła 186,42 zł za 1 m³ (Monitor Polski z 2012 r., poz. 788). 
Data wprowadzenia informacji 2012-12-11 23:43:06, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 157/XXVII/12 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego -


http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=9419

 

 Uchwała Nr 157/XXVII/12 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-12-19 12:36:47, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 158/XXVII/12  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego -


http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=9420

 

 Uchwała Nr 158/XXVII/12 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-12-19 12:38:24, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 161/XXVII/12  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego -


http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=9421

 

 Uchwała Nr 161/XXVII/12 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-12-19 12:39:51, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
wersja do druku