Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Przyłęk  www.przylek.pl
Transmisja Sesji Rady Gminy
Dane
Organy
Wójt Gminy
Z-ca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Rada Gminy
Referaty
Jednostki organizacyjne
DOSTĘPNOŚĆ
Dostępność
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Zarządzenia
Zawiadomienia o sesji
Posiedzenia Komisji
Baza Aktów Własnych
Uchwały
Protokoły z sesji
Protokoły z komisji
Budżet
Procedury naboru na stanowiska
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2005-2017
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2022-2030
Plan Rozwoju Lokalnego
Program Ochrony Środowiska
Raport o stanie gminy za 2018 r.
Raport o stanie gminy za 2019 r.
Raport o stanie gminy za 2020 r.
Raport o stanie gminy za 2021 r.
Raport o stanie gminy za 2022 r.
Zagospodarowanie przestrzenne
Lokalna Strategia Rozwoju LGD na 2009-2015
Akty Prawa Miejscowego
Podatki i opłaty lokalne
Poradnictwo dla mieszkańców
Ochrona danych osobowych
Inne
° rok 2012
° rok 2013
° rok 2014
Inne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Deklaracja dostępności
Jednostki organizacyjne gminy
Wybory
Ogłoszenia
Odpady
Sprawozdania
Konkursy
Spółki prawa handlowego
Środki UE 2014 - 2020
Przetargi
Zapytania ofertowe
Rejestry i ewidencje
Protokóły z kontroli
Oświadczenia
Obwieszczenia
Dostęp do informacji publicznej
Wykaz nieruchomości
Informacje nieudostępnione
Środowisko
Oferty inwestycyjne
Wykaz sołectw
Petycje
Skargi i wnioski
Pozostałe
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
ZOZ
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Inne > rok 2013 strona główna 

rok 2013
Uchwała Nr 159/XXVII/12  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przyłęk

Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego -


http://mazowieckie.e-bip.pl/eDziennik/ActDetails.aspx?ID=37890


Uchwała Nr 159/XXVII/12 - plik pdf 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-02 09:42:39 Informację zaktualizowano 2013-01-02 09:59:29, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 163/XXVII/12 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiJednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego -


http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=9422

 

 Uchwała Nr 163/XXVII/12 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-12-19 12:41:54 Informację zaktualizowano 2013-01-02 09:52:22, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 172/XXVIII/12 
Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów

Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 172/XXVIII/12 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-07-29 14:28:07 Informację zaktualizowano 2013-07-29 14:29:59, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 189/XXX/13  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Przyłęk

 Uchwała Nr 189/XXX/13 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-04-11 10:34:50 Informację zaktualizowano 2013-04-11 10:36:06, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 192/XXXI/13  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 192/XXXI/13 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-07-29 14:32:15 Informację zaktualizowano 2013-07-29 14:32:51, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 202/XXXII/13  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 22 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów

Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 202/XXXII/13 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-07-29 14:35:27 Informację zaktualizowano 2013-07-29 14:35:42, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
wersja do druku