Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Przyłęk  www.przylek.pl
Transmisja Sesji Rady Gminy
Dane
Organy
Wójt Gminy
Z-ca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Rada Gminy
Referaty
Jednostki organizacyjne
DOSTĘPNOŚĆ
Dostępność
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Zarządzenia
Zawiadomienia o sesji
Posiedzenia Komisji
Baza Aktów Własnych
Uchwały
Protokoły z sesji
Protokoły z komisji
Budżet
° rok 2008
° rok 2009
° rok 2010
° rok 2011
° rok 2012
° rok 2013
° rok 2014
° rok 2015
° rok 2016
° rok 2017
° rok 2018
° rok 2019
° rok 2020
° rok 2021
° rok 2022
° rok 2023
Procedury naboru na stanowiska
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2005-2017
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2022-2030
Plan Rozwoju Lokalnego
Program Ochrony Środowiska
Raport o stanie gminy za 2018 r.
Raport o stanie gminy za 2019 r.
Raport o stanie gminy za 2020 r.
Raport o stanie gminy za 2021 r.
Raport o stanie gminy za 2022 r.
Zagospodarowanie przestrzenne
Lokalna Strategia Rozwoju LGD na 2009-2015
Akty Prawa Miejscowego
Podatki i opłaty lokalne
Poradnictwo dla mieszkańców
Ochrona danych osobowych
Inne
Inne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Deklaracja dostępności
Jednostki organizacyjne gminy
Wybory
Ogłoszenia
Odpady
Sprawozdania
Konkursy
Spółki prawa handlowego
Środki UE 2014 - 2020
Przetargi
Zapytania ofertowe
Rejestry i ewidencje
Protokóły z kontroli
Oświadczenia
Obwieszczenia
Dostęp do informacji publicznej
Wykaz nieruchomości
Informacje nieudostępnione
Środowisko
Oferty inwestycyjne
Wykaz sołectw
Petycje
Skargi i wnioski
Pozostałe
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
ZOZ
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Budżet > rok 2013 strona główna 

rok 2013
Uchwała Nr 169/XXVIII/12 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie podjęcia Uchwały Budżetowej na rok 2013


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego -


http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1276

Uchwała NR 169/XXVIII - plik pdf  
Data wprowadzenia informacji 2013-01-24 11:24:29 Informację zaktualizowano 2013-02-08 19:58:49, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwala Nr Ra.26.2013  

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Przyłęk planowanego w Uchwale Budżetowej na 2013 rok deficytu

 Uchwala Nr Ra.26.2013 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-01-24 14:39:11 Informację zaktualizowano 2013-01-24 14:39:41, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr Ra.27.2013 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej przez Gminę Przyłęk kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową

 Uchwała Nr Ra.27.2013 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-01-24 14:43:08 Informację zaktualizowano 2013-01-24 14:43:26, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 170/XXVIII/12  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 – 2020


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego -


http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1360


 


Uchwała Nr 170/XXVIII/12 - plik pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-02-08 19:54:14 Informację zaktualizowano 2013-02-08 19:57:26, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr Ra.127.2013  
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przyłęk sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2012 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego


 Uchwała Nr Ra.127.2013 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-04-11 14:12:22 Informację zaktualizowano 2013-04-11 14:13:48, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Zarządzenie Nr 18/2013  

Wójta Gminy Przyłęk z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury i SPZOZ

Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego -
edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=4985

 Zarządzenie Nr 18/2013 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-04-17 14:25:13 Informację zaktualizowano 2013-04-30 21:54:43, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Zarządzenie Nr 59/2013  
Wójta Gminy Przyłęk z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2013 roku

Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Zarządzenie Nr 59/2013 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-09-29 22:15:41 Informację zaktualizowano 2013-10-03 19:14:47, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr Ra.397.2013  
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie : opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przyłęk projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014- 2022

 Uchwała Nr Ra.397.2013 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-12-11 12:27:28, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr Ra.398.2013  
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie : opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przyłęk projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2014 oraz możliwości sfinansowania planowanego w budżecie deficytu

 Uchwała Nr Ra.398.2013 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-12-11 12:31:17, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
wersja do druku