Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Przyłęk  www.przylek.pl
Transmisja Sesji Rady Gminy
Dane
Organy
Wójt Gminy
Z-ca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Rada Gminy
Referaty
Jednostki organizacyjne
DOSTĘPNOŚĆ
Dostępność
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Zarządzenia
Zawiadomienia o sesji
Posiedzenia Komisji
Baza Aktów Własnych
Uchwały
Protokoły z sesji
Protokoły z komisji
Budżet
Procedury naboru na stanowiska
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2005-2017
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2022-2030
Plan Rozwoju Lokalnego
Program Ochrony Środowiska
Raport o stanie gminy za 2018 r.
Raport o stanie gminy za 2019 r.
Raport o stanie gminy za 2020 r.
Raport o stanie gminy za 2021 r.
Raport o stanie gminy za 2022 r.
Zagospodarowanie przestrzenne
Lokalna Strategia Rozwoju LGD na 2009-2015
Akty Prawa Miejscowego
Podatki i opłaty lokalne
° rok 2010
° rok 2011
° rok 2012
° rok 2013
° rok 2014
° rok 2015
° rok 2016
° rok 2017
° rok 2018
Poradnictwo dla mieszkańców
Ochrona danych osobowych
Inne
Inne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Deklaracja dostępności
Jednostki organizacyjne gminy
Wybory
Ogłoszenia
Odpady
Sprawozdania
Konkursy
Spółki prawa handlowego
Środki UE 2014 - 2020
Przetargi
Zapytania ofertowe
Rejestry i ewidencje
Protokóły z kontroli
Oświadczenia
Obwieszczenia
Dostęp do informacji publicznej
Wykaz nieruchomości
Informacje nieudostępnione
Środowisko
Oferty inwestycyjne
Wykaz sołectw
Petycje
Skargi i wnioski
Pozostałe
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
ZOZ
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Podatki i opłaty lokalne > rok 2014 strona główna 

rok 2014
Uchwała Nr 235/XXXVIII/13  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień, w tym podatku

Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Uchwała Nr 235/XXXVIII/13 - plik pdf 
Data wprowadzenia informacji 2013-12-11 12:43:46 Informację zaktualizowano 2013-12-11 12:49:48, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 236/XXXVIII/13 
Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej

Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Uchwała Nr 236/XXXVIII/13 - plik pdf 
Data wprowadzenia informacji 2013-12-11 12:52:40, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 237/XXXVIII/13  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 października 2013 r. w sprawie opłaty od posiadania psów, terminu płatności i sposobu poboru

Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Uchwała Nr 237/XXXVIII/13 - plik pdf 
Data wprowadzenia informacji 2013-12-11 12:54:08, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 238/XXXVIII/13 
Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 października 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2014

Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Uchwała Nr 238/XXXVIII/13 - plik pdf 
Data wprowadzenia informacji 2013-12-11 12:54:58, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 242/XXXVIII/13  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 października 2013 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Uchwała Nr 242/XXXVIII/13 - plik pdf 
Data wprowadzenia informacji 2013-12-11 12:55:48, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
wersja do druku