Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Przyłęk  www.przylek.pl
Transmisja Sesji Rady Gminy
Dane
Organy
Wójt Gminy
Z-ca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Rada Gminy
Referaty
Jednostki organizacyjne
DOSTĘPNOŚĆ
Dostępność
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Zarządzenia
Zawiadomienia o sesji
Posiedzenia Komisji
Baza Aktów Własnych
Uchwały
° rok 2003
° rok 2004
° rok 2005
° rok 2006
° rok 2007
° rok 2008
° rok 2009
° rok 2010
° rok 2011
° rok 2012
° rok 2013
° rok 2014
° rok 2015
° rok 2016
° rok 2017
° rok 2018
° rok 2019
° rok 2020
° rok 2021
° rok 2022
° rok 2023
° rok 2024
Protokoły z sesji
Protokoły z komisji
Budżet
Procedury naboru na stanowiska
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2005-2017
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2022-2030
Plan Rozwoju Lokalnego
Program Ochrony Środowiska
Raport o stanie gminy za 2018 r.
Raport o stanie gminy za 2019 r.
Raport o stanie gminy za 2020 r.
Raport o stanie gminy za 2021 r.
Raport o stanie gminy za 2022 r.
Zagospodarowanie przestrzenne
Lokalna Strategia Rozwoju LGD na 2009-2015
Akty Prawa Miejscowego
Podatki i opłaty lokalne
Poradnictwo dla mieszkańców
Ochrona danych osobowych
Inne
Inne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Deklaracja dostępności
Jednostki organizacyjne gminy
Wybory
Ogłoszenia
Odpady
Sprawozdania
Konkursy
Spółki prawa handlowego
Środki UE 2014 - 2020
Przetargi
Zapytania ofertowe
Rejestry i ewidencje
Protokóły z kontroli
Oświadczenia
Obwieszczenia
Dostęp do informacji publicznej
Wykaz nieruchomości
Informacje nieudostępnione
Środowisko
Oferty inwestycyjne
Wykaz sołectw
Petycje
Skargi i wnioski
Pozostałe
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
ZOZ
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > rok 2014 strona główna 

rok 2014
Uchwała Nr 255/XXXX/14  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

 Uchwała Nr 255/XXXX/14 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-02-04 19:07:10 Informację zaktualizowano 2014-02-08 12:48:55, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 256/XXXX/14  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 256/XXXX/14 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-02-04 19:11:34 Informację zaktualizowano 2014-02-05 18:22:01, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 257/XXXX/14  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 257/XXXX/14 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-02-04 19:14:15 Informację zaktualizowano 2014-02-05 18:24:09, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 258/XXXX/14  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały

 Uchwała Nr 258/XXXX/14 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-02-04 19:21:16, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 259/XXXX/14  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Przyłęk na rok 2014

 Uchwała Nr 259/XXXX/14 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-02-04 19:24:03, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 260/XXXX/14  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk

 Uchwała Nr 260/XXXX/14 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-02-04 19:27:51, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 261/XXXX/14  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Przyłęk na 2014 rok

 Uchwała Nr 261/XXXX/14 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-02-04 19:30:42, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 262/XXXX/14  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego

 Uchwała Nr 262/XXXX/14 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-02-04 19:33:57, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 263/XXXX/14  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 - 2024

 Uchwała Nr 263/XXXX/14 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-02-12 14:00:59, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 264/XXXX/14  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2014

 Uchwała Nr 264/XXXX/14 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-02-12 14:03:48, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 265/XXXX/14  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały

 Uchwała Nr 265/XXXX/14 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-02-04 19:37:53, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 266/XLI/14  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku do prowadzenia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 266/XLI/14 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-04-07 20:57:07 Informację zaktualizowano 2014-05-07 14:52:42, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 267/XLI/14  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie poparcia projektu Uchwały Sejmowej w sprawie ustanowienia Roku 2017 Rokiem Rzeki Wisły

 Uchwała Nr 267/XLI/14 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-04-07 21:00:07, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 268/XLI/14  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

 Uchwała Nr 268/XLI/14 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-04-07 21:03:05, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 269/XLI/14  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 - 2025

 Uchwała Nr 269/XLI/14 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-04-07 21:08:30, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 270/XLI/14  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2014

 Uchwała Nr 270/XLI/14 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-04-07 21:11:13, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 271/XLII/14  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku za rok 2013

 Uchwała Nr 271/XLII/14 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-07-03 13:04:14, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 272/XLII/14  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk za rok 2013

 Uchwała Nr 272/XLII/14 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-07-03 13:06:20, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 273/XLII/14  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2013 rok i sprawozdania finansowego

 Uchwała Nr 273/XLII/14 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-07-03 13:08:30, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 274/XLII/14  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok

 Uchwała Nr 274/XLII/14 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-07-03 13:10:24, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 275/XLII/14  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie skargi na działalność Dyrektora PSP w Grabowie nad Wisłą

 Uchwała Nr 275/XLII/14 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-07-03 13:34:41 Informację zaktualizowano 2017-03-09 14:10:51, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 276/XLII/14  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2014

 Uchwała Nr 276/XLII/14 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-07-03 13:36:18 Informację zaktualizowano 2014-07-03 13:37:12, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 277/XLIII/14  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej

 Uchwała Nr 277/XLIII/14 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-07-03 13:39:10, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 278/XLIII/14  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości

 Uchwała Nr 278/XLIII/14 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-07-03 13:40:48, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 279/XLIII/14  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 Uchwała Nr 279/XLIII/14 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-07-03 13:44:47, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 280/XLIII/14  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2025

 Uchwała Nr 280/XLIII/14 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-07-03 13:47:26 Informację zaktualizowano 2014-07-03 13:54:12, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 281/XLIII/14  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2014

 Uchwała Nr 281/XLIII/14 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-07-03 13:52:03 Informację zaktualizowano 2014-07-03 13:56:04, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 282/XLIV/14  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej

 Uchwała Nr 282/XLIV/14 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-08-13 09:48:21, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 283/XLIV/14  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 – 2025

 Uchwała Nr 283/XLIV/14 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-08-13 09:49:36 Informację zaktualizowano 2014-08-13 09:55:07, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 284/XLIV/14  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2014

 Uchwała Nr 284/XLIV/14 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-08-13 09:56:44 Informację zaktualizowano 2014-08-13 09:57:31, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 285/XLV/14 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 12 września 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień, w tym podatku


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 285/XLV/14 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-09-18 14:32:53 Informację zaktualizowano 2014-10-31 17:27:50, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 286/XLV/14  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 12 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Przyłęk


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 286/XLV/14 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-09-19 14:16:21 Informację zaktualizowano 2016-12-12 14:17:17, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 287/XLV/14  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 12 września 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 - 2025

 Uchwała Nr 287/XLV/14 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-09-18 13:55:06 Informację zaktualizowano 2014-11-20 21:47:11, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 288/XLV/14 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 12 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2014

 Uchwała Nr 288/XLV/14 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-09-18 14:38:33, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 289/XLVI/14 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 7 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2014

 Uchwała Nr 289/XLVI/14 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-10-15 07:20:52 Informację zaktualizowano 2014-10-15 07:21:32, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 290/XLVII/14 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 290/XLVII/14 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-11-13 20:48:19 Informację zaktualizowano 2014-12-02 19:04:46, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 291/XLVII/14  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 30 października 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2015


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 291/XLVII/14 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-11-13 20:53:57 Informację zaktualizowano 2014-12-02 19:05:59, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 292/XLVII/14  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

 Uchwała Nr 292/XLVII/14 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-11-13 21:02:58, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 293/XLVII/14  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami dla Gminy Przyłęk na lata 2014 – 2017 wraz z „Kartami Gminnej Ewidencji Zabytków”


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 293/XLVII/14 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-11-13 21:09:51 Informację zaktualizowano 2014-12-04 18:32:06, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 294/XLVII/14 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 - 2025

 Uchwała Nr 294/XLVII/14 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-11-06 08:50:39 Informację zaktualizowano 2014-11-20 21:45:46, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 295/XLVII/14 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2014

 Uchwała Nr 295/XLVII/14 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-11-06 08:52:42 Informację zaktualizowano 2014-11-13 21:12:10, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 296/XLVIII/14  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 - 2025

 
Data wprowadzenia informacji 2014-11-20 21:42:23, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 297/XLVIII/14  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2014

 Uchwała Nr 297/XLVIII/14 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-11-20 21:44:24, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 1/I/14  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Przyłęk

 Uchwała Nr 1/I/14 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-12-10 19:29:16 Informację zaktualizowano 2014-12-10 19:30:52, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 2/I/14  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Przyłęk

 Uchwała Nr 2/I/14 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-12-10 19:32:45, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 3/I/14  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie liczby i składów osobowych komisji Rady Gminy Przyłęk

 Uchwała Nr 3/I/14 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-12-10 19:35:40, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 4/I/14  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Gminy

 Uchwała Nr 4/I/14 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-12-10 19:36:37, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 5/I/14  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości diet dla radnych Rady Gminy Przyłęk

 Uchwała Nr 5/I/14 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-12-10 19:38:20, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 6/I/14  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia diety dla przewodniczącego Rady Gminy Przyłęk

 Uchwała Nr 6/I/14 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-12-10 19:39:39, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 7/I/14  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości diet dla sołtysów Gminy Przyłęk

 Uchwała Nr 7/I/14 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-12-10 19:41:08, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 8/I/14  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Przyłęk

 Uchwała Nr 8//I/14 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-12-10 19:44:07 Informację zaktualizowano 2014-12-12 14:02:39, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 9/I/14 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 - 2025

 Uchwała Nr 9//I/14 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-12-12 14:00:23 Informację zaktualizowano 2014-12-12 14:05:52, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 10/I/14 

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2014

 Uchwała Nr 10//I/14 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-12-12 14:02:06 Informację zaktualizowano 2014-12-12 14:04:44, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 11/II/14 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok”

 Uchwała Nr 11/II/14 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-01-12 10:38:29, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 12/II/14  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 – 2025


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Uchwała Nr 12 /II/2014 - plik pdf

Uchwała RIO Nr Ra.36.2015 - plik pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2015-01-07 09:36:37 Informację zaktualizowano 2015-03-16 19:10:41, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała budżetowa na rok 2015 

Rady Gminy Przyłęk Nr 13/II/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Uchwała Budżetowa na rok 2015 - plik pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2015-02-26 09:06:25 Informację zaktualizowano 2015-02-26 09:12:10, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 14/II/14 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 - 2025

 Uchwała Nr 14/II/14 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-01-07 10:10:36 Informację zaktualizowano 2015-01-07 10:11:41, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 15/II/14  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2014

 Uchwała Nr 15/II/14 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-01-07 10:19:05, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
wersja do druku