Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Przyłęk  www.przylek.pl
Transmisja Sesji Rady Gminy
Dane
Organy
Wójt Gminy
Z-ca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Rada Gminy
Referaty
Jednostki organizacyjne
DOSTĘPNOŚĆ
Dostępność
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Zarządzenia
Zawiadomienia o sesji
Posiedzenia Komisji
Baza Aktów Własnych
Uchwały
Protokoły z sesji
Protokoły z komisji
Budżet
° rok 2008
° rok 2009
° rok 2010
° rok 2011
° rok 2012
° rok 2013
° rok 2014
° rok 2015
° rok 2016
° rok 2017
° rok 2018
° rok 2019
° rok 2020
° rok 2021
° rok 2022
° rok 2023
° rok 2024
Procedury naboru na stanowiska
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2005-2017
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2022-2030
Plan Rozwoju Lokalnego
Program Ochrony Środowiska
Raport o stanie gminy za 2018 r.
Raport o stanie gminy za 2019 r.
Raport o stanie gminy za 2020 r.
Raport o stanie gminy za 2021 r.
Raport o stanie gminy za 2022 r.
Zagospodarowanie przestrzenne
Lokalna Strategia Rozwoju LGD na 2009-2015
Akty Prawa Miejscowego
Podatki i opłaty lokalne
Poradnictwo dla mieszkańców
Ochrona danych osobowych
Inne
Inne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Deklaracja dostępności
Jednostki organizacyjne gminy
Wybory
Ogłoszenia
Odpady
Sprawozdania
Konkursy
Spółki prawa handlowego
Środki UE 2014 - 2020
Przetargi
Zapytania ofertowe
Rejestry i ewidencje
Protokóły z kontroli
Oświadczenia
Obwieszczenia
Dostęp do informacji publicznej
Wykaz nieruchomości
Informacje nieudostępnione
Środowisko
Oferty inwestycyjne
Wykaz sołectw
Petycje
Skargi i wnioski
Pozostałe
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
ZOZ
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Budżet > rok 2014 strona główna 

rok 2014
Uchwała Nr 247/XXXIX/13  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2022

Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 247/XXXIX/13 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-01-28 14:33:44 Informację zaktualizowano 2014-02-01 14:12:37, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 248/XXXIX/13  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie: Uchwała Budżetowa na rok 2014

Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 248/XXXIX/13 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-01-28 14:34:48 Informację zaktualizowano 2014-02-01 14:13:14, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr Ra.34.2014  
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Przyłęk planowanego w Uchwale Budżetowej na rok 2014 deficytu

 Uchwała Nr Ra.34.2014 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-01-28 14:12:37 Informację zaktualizowano 2014-01-28 14:31:59, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr Ra.35.2014  
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej przez Gminę Przyłęk kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową

 Uchwała Nr Ra.35.2014 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-01-28 14:14:29 Informację zaktualizowano 2014-01-28 14:31:50, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Zarządzenie Nr 24/2014  
Wójta Gminy Przyłęk z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za rok 2013 wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury i SPZOZ

Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Zarządzenie Nr 24/2014 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-04-09 13:35:52 Informację zaktualizowano 2014-04-16 10:42:23, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Zarządzenie Nr 38/2014 
Wójta Gminy Przyłęk z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Przyłęk za I kwartał 2014 r.

 Zarządzenie Nr 38/2014 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-05-08 09:40:02 Informację zaktualizowano 2014-05-08 09:40:29, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Zarządzenie Nr 89/2014  

Wójta Gminy Przyłęk z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2014 r.


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Zarządzenie Nr 89/2014 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-09-10 12:56:10 Informację zaktualizowano 2014-10-09 16:38:27, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Kwartalne sprawozdanie 

o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 marca 2014 r.

 Sprawozdanie - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-02-20 11:07:59 Informację zaktualizowano 2015-02-20 11:09:50, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Kwartalne sprawozdanie 

o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2014 r.

 Sprawozdanie - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-02-20 11:09:11 Informację zaktualizowano 2015-02-20 11:10:00, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Kwartalne sprawozdanie 

o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30 września 2014 r.

 Sprawozdanie - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-02-20 11:10:56, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Kwartalne sprawozdanie 

o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 r.

 Sprawozdanie - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-02-20 11:12:16, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Kwartalne sprawozdanie 

o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji według stanu na koniec IV kwartału 2014 r.

 Sprawozdanie - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-02-20 11:15:32, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
wersja do druku