Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Przyłęk  www.przylek.pl
Transmisja Sesji Rady Gminy
Dane
Organy
Wójt Gminy
Z-ca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Rada Gminy
Referaty
Jednostki organizacyjne
DOSTĘPNOŚĆ
Dostępność
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Zarządzenia
Zawiadomienia o sesji
Posiedzenia Komisji
Baza Aktów Własnych
Uchwały
Protokoły z sesji
Protokoły z komisji
Budżet
Procedury naboru na stanowiska
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2005-2017
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2022-2030
Plan Rozwoju Lokalnego
Program Ochrony Środowiska
Raport o stanie gminy za 2018 r.
Raport o stanie gminy za 2019 r.
Raport o stanie gminy za 2020 r.
Raport o stanie gminy za 2021 r.
Raport o stanie gminy za 2022 r.
Zagospodarowanie przestrzenne
Lokalna Strategia Rozwoju LGD na 2009-2015
Akty Prawa Miejscowego
Podatki i opłaty lokalne
° rok 2010
° rok 2011
° rok 2012
° rok 2013
° rok 2014
° rok 2015
° rok 2016
° rok 2017
° rok 2018
Poradnictwo dla mieszkańców
Ochrona danych osobowych
Inne
Inne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Deklaracja dostępności
Jednostki organizacyjne gminy
Wybory
Ogłoszenia
Odpady
Sprawozdania
Konkursy
Spółki prawa handlowego
Środki UE 2014 - 2020
Przetargi
Zapytania ofertowe
Rejestry i ewidencje
Protokóły z kontroli
Oświadczenia
Obwieszczenia
Dostęp do informacji publicznej
Wykaz nieruchomości
Informacje nieudostępnione
Środowisko
Oferty inwestycyjne
Wykaz sołectw
Petycje
Skargi i wnioski
Pozostałe
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
ZOZ
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Podatki i opłaty lokalne > rok 2015 strona główna 

rok 2015
Uchwała Nr 285/XLV/14  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 12 września 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień, w tym podatku

Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 285/XLV/14 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-11-13 22:07:49 Informację zaktualizowano 2014-11-13 22:15:15, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 290/XLVII/14 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 290/XLVII/14 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-11-13 22:11:49 Informację zaktualizowano 2014-12-10 22:57:39, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 291/XLVII/14 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 30 października 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2015

Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 291/XLVII/14 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-11-13 22:13:27 Informację zaktualizowano 2014-12-10 22:58:57, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 32/V/15 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 Uchwała Nr 32/V/15 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-05-15 08:09:32, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 33/V/15 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 Uchwała Nr 33/V/15 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-05-15 08:11:15, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 62/X/15  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie opłaty od posiadania psów, terminu płatności i sposobu poboru


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 62/X/15 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-11-02 11:42:48 Informację zaktualizowano 2016-11-02 11:43:21, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
wersja do druku