Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Przyłęk  www.przylek.pl
Transmisja Sesji Rady Gminy
Dane
Organy
Wójt Gminy
Z-ca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Rada Gminy
Referaty
Jednostki organizacyjne
DOSTĘPNOŚĆ
Dostępność
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Zarządzenia
Zawiadomienia o sesji
Posiedzenia Komisji
Baza Aktów Własnych
Uchwały
° rok 2003
° rok 2004
° rok 2005
° rok 2006
° rok 2007
° rok 2008
° rok 2009
° rok 2010
° rok 2011
° rok 2012
° rok 2013
° rok 2014
° rok 2015
° rok 2016
° rok 2017
° rok 2018
° rok 2019
° rok 2020
° rok 2021
° rok 2022
° rok 2023
° rok 2024
Protokoły z sesji
Protokoły z komisji
Budżet
Procedury naboru na stanowiska
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2005-2017
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2022-2030
Plan Rozwoju Lokalnego
Program Ochrony Środowiska
Raport o stanie gminy za 2018 r.
Raport o stanie gminy za 2019 r.
Raport o stanie gminy za 2020 r.
Raport o stanie gminy za 2021 r.
Raport o stanie gminy za 2022 r.
Zagospodarowanie przestrzenne
Lokalna Strategia Rozwoju LGD na 2009-2015
Akty Prawa Miejscowego
Podatki i opłaty lokalne
Poradnictwo dla mieszkańców
Ochrona danych osobowych
Inne
Inne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Deklaracja dostępności
Jednostki organizacyjne gminy
Wybory
Ogłoszenia
Odpady
Sprawozdania
Konkursy
Spółki prawa handlowego
Środki UE 2014 - 2020
Przetargi
Zapytania ofertowe
Rejestry i ewidencje
Protokóły z kontroli
Oświadczenia
Obwieszczenia
Dostęp do informacji publicznej
Wykaz nieruchomości
Informacje nieudostępnione
Środowisko
Oferty inwestycyjne
Wykaz sołectw
Petycje
Skargi i wnioski
Pozostałe
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
ZOZ
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > rok 2015 strona główna 

rok 2015
Uchwała Nr 16/III/15 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 - 2025

 Uchwała Nr 16/III/15 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-02-05 10:13:11 Informację zaktualizowano 2015-02-05 10:17:51, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 17/III/15 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2015

 Uchwała Nr 17/III/15 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-02-05 10:20:48 Informację zaktualizowano 2015-02-05 10:21:57, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 18/IV/15  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2017

 Uchwała Nr 18/IV/15 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-04-02 09:57:02 Informację zaktualizowano 2015-04-02 09:58:10, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 19/IV/15 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2017 dotyczącego trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 Uchwała Nr 19/IV/15 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-04-02 10:03:11 Informację zaktualizowano 2015-04-02 10:25:17, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 20/IV/15  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Przyłęk na rok 2015

 Uchwała Nr 20/IV/15 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-04-02 10:42:22, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 21/IV/15  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Przyłęk na 2015 rok

 Uchwała Nr 21/IV/15 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-04-02 10:44:00, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 22/IV/15  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego

 Uchwała Nr 22/IV/15 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-04-02 10:45:39, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 23/IV/15  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 23/IV/15 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-04-02 10:47:36 Informację zaktualizowano 2015-04-02 11:20:05, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 24/IV/15  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

 Uchwała Nr 24/IV/15 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-04-02 12:42:12 Informację zaktualizowano 2015-04-02 12:43:36, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 25/IV/15  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk

 Uchwała Nr 25/IV/15 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-04-02 10:59:42, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 26/IV/15  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 - 2025

 Uchwała Nr 26/IV/15 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-04-02 11:04:36 Informację zaktualizowano 2015-05-18 12:47:55, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 27/IV/15  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2015

 Uchwała Nr 27/IV/15 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-04-02 11:10:25 Informację zaktualizowano 2015-04-02 11:17:17, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 28/V/15  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku za rok 2014

 Uchwała Nr 28/V/15 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-05-14 16:49:36, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 29/V/15  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk za rok 2014

 Uchwała Nr 29/V/15 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-05-14 16:54:32, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 30/V/15  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2014 rok i sprawozdania finansowego

 Uchwała Nr 30/V/15 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-05-14 16:59:51, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 31/V/15  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok

 Uchwała Nr 31/V/15 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-05-14 17:04:35, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 32/V/15  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 32/V/15 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-05-14 17:07:22 Informację zaktualizowano 2015-06-24 08:55:00, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 33/V/15  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 33/V/15 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-05-14 17:10:48 Informację zaktualizowano 2015-06-24 08:53:49, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 34/V/15  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej

 Uchwała Nr 34/V/15 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-05-15 07:48:20, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 35/V/15  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej

 Uchwała Nr 35/V/15 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-05-15 07:49:48, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 36/V/15  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój” w Zwoleniu

 Uchwała Nr 36/V/15 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-05-15 07:52:01, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 37/V/15 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 - 2025

 Uchwała Nr 37/V/15 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-05-18 12:46:38 Informację zaktualizowano 2015-05-18 12:50:22, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 38/V/15 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2015

 Uchwała Nr 38/V/15 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-05-18 12:53:24 Informację zaktualizowano 2015-05-18 12:55:01, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 39/VI/15  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Zwoleniu

 Uchwała Nr 39/VI/15 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-06-24 07:29:24, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 40/VI/15  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie udziału w nieruchomości na rzecz Powiatu Zwoleńskiego, zajętej pod pas drogi publicznej – powiatowej DP Nr 4528W Zwoleń – Baryczka – (Janowiec)

 Uchwała Nr 40/VI/15 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-06-24 07:30:37, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 41/VI/15  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 Uchwała Nr 41/VI/15 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-06-24 07:32:12, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 42/VI/15  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 - 2025

 Uchwała Nr 42/VI/15 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-06-24 07:35:02 Informację zaktualizowano 2015-06-24 07:36:49, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 43/VI/15  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej

 Uchwała Nr 43/VI/15 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-06-24 07:38:57 Informację zaktualizowano 2015-06-24 07:51:14, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 44/VII/15  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr 35/V/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej

 Uchwała Nr 44/VII/15 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-08-31 09:17:22 Informację zaktualizowano 2015-08-31 09:22:44, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 45/VII/15  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2015

 Uchwała Nr 45/VII/15 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-08-31 09:20:47 Informację zaktualizowano 2015-08-31 09:23:55, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 46/VIII/15  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 10 września 2015 r. w sprawie sposobu sprawiania pogrzebu i zasad zwrotu wydatków osobom do tego uprawnionym.


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 46/VIII/15 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-09-17 13:19:42 Informację zaktualizowano 2015-10-15 09:22:53, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 47/VIII/15 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 10 września 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej

 Uchwała Nr 47/VIII/15 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-09-17 13:21:21, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 48/VIII/15  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 10 września 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 - 2025

 Uchwała Nr 48/VIII/15 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-09-17 13:24:39 Informację zaktualizowano 2015-09-17 13:32:41, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 49/VIII/15 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 10 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2015

 Uchwała Nr 49/VIII/15 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-09-17 13:35:54 Informację zaktualizowano 2015-09-17 13:37:05, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 50/IX/15 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 16 października 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Przyłęk


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 50/IX/15 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-11-18 08:39:58 Informację zaktualizowano 2015-11-18 08:44:28, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 51/IX/15  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 16 października 2015 r. ustalenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 51/IX/15 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-11-18 08:57:04 Informację zaktualizowano 2015-11-18 09:01:47, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 52/IX/15  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 16 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przyłęk


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 52/IX/15 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-11-18 09:00:35 Informację zaktualizowano 2015-11-18 09:02:36, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 53/IX/15  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 16 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 53/IX/15 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-11-18 09:04:53 Informację zaktualizowano 2015-11-23 14:47:08, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 54/IX/15 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 16 października 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 - 2025

 Uchwała Nr 54/IX/15 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-11-18 09:07:34 Informację zaktualizowano 2015-11-18 09:08:18, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 55/IX/15  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 16 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2015

 Uchwała Nr 55/IX/15 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-11-18 09:10:24, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 56/IX/15 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 16 października 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej

 Uchwała Nr 56/IX/15 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-11-18 09:14:21, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 57/X/15 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przyłęk


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 57/X/15 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-12-17 23:07:07 Informację zaktualizowano 2015-12-18 11:55:41, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 58/X/15  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie gminnego programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przyłęk w latach 2016 – 2022

 Uchwała Nr 58/X/15 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-12-17 23:11:51, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 59/X/15  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2016


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 59/X/15 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-12-17 23:15:28 Informację zaktualizowano 2015-12-18 11:53:04, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 60/X/15  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień, w tym podatku


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 60/X/15 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-12-17 23:17:51 Informację zaktualizowano 2015-12-18 11:52:24, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 61/X/15  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 61/X/15 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-12-17 23:20:12 Informację zaktualizowano 2015-12-18 11:51:17, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 62/X/15  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie opłaty od posiadania psów, terminu płatności i sposobu poboru


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 62/X/15 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-12-17 23:23:28 Informację zaktualizowano 2015-12-18 11:48:48, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 63/X/15  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia opłat za wodę dostarczaną z gminnych urządzeń wodociągowych i wprowadzenie ścieków do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 63/X/15 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-12-17 23:26:32 Informację zaktualizowano 2015-12-18 11:54:36, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 64/X/15  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Przyłęk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok

 Uchwała Nr 64/X/15 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-12-17 23:31:50, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 65/X/15  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 65/X/15 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-12-17 23:36:05 Informację zaktualizowano 2015-12-18 11:46:03, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 66/X/15  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

 Uchwała Nr 66/X/15 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-12-17 23:41:53, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 67/X/15  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 - 2025

 Uchwała Nr 67/X/15 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-12-17 23:45:23 Informację zaktualizowano 2015-12-17 23:46:03, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 68/X/15  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2015

 Uchwała Nr 68/X/15 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-12-17 23:49:05 Informację zaktualizowano 2015-12-17 23:50:10, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 69/XI/15  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Przyłęk na lata 2016 - 2018

Uchwała Nr 69/XI/15 - plik pdf

Załącznik do uchwałay Nr 69/XI/15 - plik pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-07 08:38:05, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 70/XI/15  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilatyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok

Uchwała Nr 70/XI/15 - plik dpf

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Przyłęk na 2016 rok - plik pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-14 13:13:26, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 71/XI/15 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Gminy Przyłęk na lata 2016-2024

Uchwała Nr 71/XI/15 - plik pdf

Plan Rozwoju Gminy Przyłęk na lata 2016-2024 - plik pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-14 13:22:33, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 72/XI/15 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016 - 2025


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 72/XI/15 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-01-14 13:35:09 Informację zaktualizowano 2016-02-11 21:02:44, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Budżetowa na rok 2016 Rady Gminy
Przyłęk Nr 73/XI/15  

z dnia 29 grudnia 2015 r.


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Budzetowa na rok 2016 Rady Gminy Przyłęk Nr 73/XI/15 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-01-14 13:50:38 Informację zaktualizowano 2016-02-11 20:58:39, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 74/XI/15 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 - 2025

 Uchwała Nr 74/XI/15 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-01-14 14:05:36 Informację zaktualizowano 2016-01-14 14:09:30, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 75/XI/15  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2015

 Uchwała Nr 75/XI/15 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-01-14 14:49:42 Informację zaktualizowano 2016-01-14 14:54:57, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
wersja do druku