Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Przyłęk  www.przylek.pl
Transmisja Sesji Rady Gminy
Dane
Organy
Wójt Gminy
Z-ca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Rada Gminy
Referaty
Jednostki organizacyjne
DOSTĘPNOŚĆ
Dostępność
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Zarządzenia
Zawiadomienia o sesji
Posiedzenia Komisji
Baza Aktów Własnych
Uchwały
Protokoły z sesji
Protokoły z komisji
Budżet
Procedury naboru na stanowiska
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2005-2017
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2022-2030
Plan Rozwoju Lokalnego
Program Ochrony Środowiska
Raport o stanie gminy za 2018 r.
Raport o stanie gminy za 2019 r.
Raport o stanie gminy za 2020 r.
Raport o stanie gminy za 2021 r.
Raport o stanie gminy za 2022 r.
Zagospodarowanie przestrzenne
Lokalna Strategia Rozwoju LGD na 2009-2015
Akty Prawa Miejscowego
Podatki i opłaty lokalne
Poradnictwo dla mieszkańców
Ochrona danych osobowych
Inne
Inne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Deklaracja dostępności
Jednostki organizacyjne gminy
Wybory
° Wybory Samorządowe 2024
° Wybory do Sejmu i Senatu 2023
° Wybory ławników 2023
° Wybory Prezydenta RP 2020
° Wybory do Sejmu i Senatu 2019
° Wybory ławników 2019
° Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
° Wybory Samorządowe 2018
° Wybory do Sejmu i Senatu 2015
° Referendum ogólnokrajowe 2015
° Wybory Prezydenta RP 2015
° Wybory Samorządowe 2014
° Wybory uzupełniające do Rady Gminy Przyłęk 2020
Ogłoszenia
Odpady
Sprawozdania
Konkursy
Spółki prawa handlowego
Środki UE 2014 - 2020
Przetargi
Zapytania ofertowe
Rejestry i ewidencje
Protokóły z kontroli
Oświadczenia
Obwieszczenia
Dostęp do informacji publicznej
Wykaz nieruchomości
Informacje nieudostępnione
Środowisko
Oferty inwestycyjne
Wykaz sołectw
Petycje
Skargi i wnioski
Pozostałe
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
ZOZ
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wybory > Wybory Prezydenta RP 2015 strona główna 

Wybory Prezydenta RP 2015
 

Ponowne głosowanie (II tura wyborów)

INFORMACJA

Obwodowe Komisje Wyborcze z terenu Gminy Przyłęk w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 24 maja 2015 r. zbierają się w lokalach wyborczych o godz. 600, aby wykonać wszystkie czynności związane z przygotowaniem głosowania.

Wójt Gminy Przyłęk
/-/ mgr Marian Kuś

 

 
Data wprowadzenia informacji 2015-05-14 16:33:05, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
 

INFORMACJA

Obwodowe Komisje Wyborcze z terenu Gminy Przyłęk w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. zbierają się w lokalach wyborczych o godz. 600, aby wykonać wszystkie czynności związane z przygotowaniem głosowania.

Wójt Gminy Przyłęk
/-/ mgr Marian Kuś

 
Data wprowadzenia informacji 2015-04-22 14:19:00 Informację zaktualizowano 2015-04-22 14:20:12, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Zawiadomienie o I posiedzeniu OKW z terenu Gminy
Przyłęk 

ZAWIADOMIENIE

o I posiedzeniu Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na 10 maja 2015 r. w dniu 23.04.2015 r. o godz. 9°° w sali narad budynku Urzędu Gminy w Przyłęku.
Bezpośrednio po zakończeniu I posiedzeń OKW z terenu Gminy Przyłęk odbędzie się szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych. Ze względu na ważność omawianych spraw proszę o punktualne i niezawodne przybycie na szkolenie.

 Zawiadomienie - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-04-20 09:45:24, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Zarządzenie Nr 35/2015  

Wójta Gminy Przyłęk z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Gminie Przyłęk, zarządzonych na dzień
10 maja 2015 r.

 Zarządzenie Nr 35/2015 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-04-20 09:38:00, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Informacja dot. rozmieszczania plakatów 
 plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-02-26 11:42:50, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
 

INFORMACJA

Niniejszym informuję, że zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych odbywa się w Urzędzie Gminy w pokoju nr 1 (przy GOPS). Termin zgłoszeń mija 17 kwietnia 2015 r. do godz. 15.00.

 

Wójt Gminy
/-/ Marian Kuś

 Wzór zgłoszenia - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-02-26 11:35:31 Informację zaktualizowano 2015-02-27 10:22:46, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk  
 plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-02-26 11:32:37 Informację zaktualizowano 2015-04-20 22:08:48, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Komunikat dla wyborcy niepełnosprawnego 

Komunikat - plik pdf

Wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondecyjnego - plik pdf

Instrukcja głosowania korespondencyjnego - plik pdf

Wzór wniosku o sporządzenie pełnomocnictwa - plik pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2015-02-26 10:19:40, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Postanowienie Marszałka Rzeczypospolitej Polskiej 

z dnia 4 lutego 2015 roku o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z dnia 7.02.2015 r. poz. 188)

 plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-02-09 13:45:45 Informację zaktualizowano 2015-02-26 08:49:08, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
wersja do druku