Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Przyłęk  www.przylek.pl
Transmisja Sesji Rady Gminy
Dane
Organy
Wójt Gminy
Z-ca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Rada Gminy
Referaty
Jednostki organizacyjne
DOSTĘPNOŚĆ
Dostępność
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Zarządzenia
Zawiadomienia o sesji
Posiedzenia Komisji
Baza Aktów Własnych
Uchwały
Protokoły z sesji
Protokoły z komisji
Budżet
Procedury naboru na stanowiska
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2005-2017
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2022-2030
Plan Rozwoju Lokalnego
Program Ochrony Środowiska
Raport o stanie gminy za 2018 r.
Raport o stanie gminy za 2019 r.
Raport o stanie gminy za 2020 r.
Raport o stanie gminy za 2021 r.
Raport o stanie gminy za 2022 r.
Zagospodarowanie przestrzenne
Lokalna Strategia Rozwoju LGD na 2009-2015
Akty Prawa Miejscowego
Podatki i opłaty lokalne
Poradnictwo dla mieszkańców
Ochrona danych osobowych
Inne
Inne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Deklaracja dostępności
Jednostki organizacyjne gminy
Wybory
° Wybory Samorządowe 2024
° Wybory do Sejmu i Senatu 2023
° Wybory ławników 2023
° Wybory Prezydenta RP 2020
° Wybory do Sejmu i Senatu 2019
° Wybory ławników 2019
° Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
° Wybory Samorządowe 2018
° Wybory do Sejmu i Senatu 2015
° Referendum ogólnokrajowe 2015
° Wybory Prezydenta RP 2015
° Wybory Samorządowe 2014
° Wybory uzupełniające do Rady Gminy Przyłęk 2020
Ogłoszenia
Odpady
Sprawozdania
Konkursy
Spółki prawa handlowego
Środki UE 2014 - 2020
Przetargi
Zapytania ofertowe
Rejestry i ewidencje
Protokóły z kontroli
Oświadczenia
Obwieszczenia
Dostęp do informacji publicznej
Wykaz nieruchomości
Informacje nieudostępnione
Środowisko
Oferty inwestycyjne
Wykaz sołectw
Petycje
Skargi i wnioski
Pozostałe
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
ZOZ
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wybory > Referendum ogólnokrajowe 2015 strona główna 

Referendum ogólnokrajowe 2015
 

INFORMACJA


Obwodowe Komisje do Spraw Referendum z terenu Gminy Przyłęk w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. zbierają się w lokalach wyborczych o godz. 500, aby wykonać wszystkie czynności związane z przygotowaniem głosowania.

Wójt Gminy Przyłęk
/-/ mgr Marian Kuś

 
Data wprowadzenia informacji 2015-08-26 13:51:30 Informację zaktualizowano 2015-08-26 14:15:50, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
 

INFORMACJA

Wójt Gminy informuje, ze spis wyborców do referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Gminy w godzinach urzędowania, pokój nr 8.

Wójt Gminy
/-/ mgr Marian Kuś

Przyłęk, dnia 17 sierpnia 2015 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-08-19 13:42:27 Informację zaktualizowano 2015-08-19 13:43:30, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
 

INFORMACJA

Na podstawie art. 13 ust. 7 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) Wójt Gminy Przyłęk organizuje pierwsze posiedzenia obwodowych komisji do spraw referendum w dniu 24 sierpnia 2015 r. o godz. 1200 w sali narad Urzędu Gminy pokój nr 2.

Wójt Gminy
/-/ mgr Marian Kuś

Przyłęk, dnia 18 sierpnia 2015 r.

 Informacja - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-08-19 13:37:46 Informację zaktualizowano 2015-08-19 14:25:17, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Informacja Wójta Gminy Przyłęk  

o składach obwodowych komisji do spraw referendum na terenie gm. Przyłęk

 Informacja - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-08-14 22:57:10, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Zarządzenie Nr 68/2015 

Wójta Gminy Przyłęk z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych do spraw referendum, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

 Zarządzenie Nr 68/2015 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-08-14 22:53:53, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Informacja o losowaniu 

INFORMACJA

Na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) w związku z § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji (Dz. U. z 2003 r., Nr 74, poz. 671 z późn. zm.) Wójt Gminy Przyłęk informuje o konieczności ustalenia składów obwodowych komisji do spraw referendum do przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. w trybie publicznego losowania, które odbędzie w dniu 13 sierpnia 2015 r. (czwartek) o godzinie 10.00 w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku pokój nr 2 dla:
a) obwodu głosowania nr 1 z pośród 11 kandydatów zgłoszonych przez podmioty uprawnione,
b) obwodu głosowania nr 2 z pośród 11 kandydatów zgłoszonych przez podmioty uprawnione,
c) obwodu głosowania nr 3 z pośród 11 kandydatów zgłoszonych przez podmioty uprawnione,
d) obwodu głosowania nr 4 z pośród 11 kandydatów zgłoszonych przez podmioty uprawnione,
e) obwodu głosowania nr 5 z pośród 11 kandydatów zgłoszonych przez podmioty uprawnione,
f) obwodu głosowania nr 6 z pośród 11 kandydatów zgłoszonych przez podmioty uprawnione,
g) obwodu głosowania nr 7 z pośród 11 kandydatów osób zgłoszonych przez podmioty uprawnione.

Losowanie odrębnie do każdej obwodowej komisji do spraw referendum wyłoni po 8 kandydatów w ww. obwodach głosowania.

Wójt Gminy
/-/mgr Marian Kuś

Przyłęk, dnia 10 sierpnia 2015 r.

 Informacja o losowaniu - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-08-10 09:24:45 Informację zaktualizowano 2015-08-10 09:28:34, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Informacja 

INFORMACJA

Niniejszym informuję, że zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez podmioty uprawnione przyjmuje się w Urzędzie Gminy w Przyłęku w pokoju nr 8. Termin zgłoszeń mija 7 sierpnia 2015 r. w godzinach pracy urzędu, tj. do godz. 15.00.
W dniu 16 sierpnia upływa termin powołania obwodowych komisji wyborczych.

Wójt Gminy
/-/ mgr Marian Kuś

 
Data wprowadzenia informacji 2015-07-27 08:04:40, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Informacja Wójta Gminy Przyłęk 

w sprawie ustalenia stałych obwodów głosowania na terenie gminy Przyłęk

 Informacja - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-07-27 07:16:58, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej
komisji do spraw referendum 
 Zgłoszenie - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-07-24 07:56:19, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Informacja 

o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

 Informacja - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-07-08 10:45:31, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Informacja 

o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

 Informacja - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-07-08 10:43:39, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Instrukcja głosowania korespondencyjnego 
 Instrukcja - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-07-08 10:41:53 Informację zaktualizowano 2015-07-08 10:42:41, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
 

INFORMACJA


Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. nr 21 poz. 112 z późn. zm.) wyznaczam na terenie Gminy Przyłęk miejsca do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na 6 września 2015 r. wg poniższego zestawienia: sołectwo Andrzejów, Babin, Baryczka, Grabów nad Wisłą, Helenów, Ignaców, Krzywda, Kulczyn, Lipiny, Lucimia, Łagów, Łaguszów, Ławeczko Nowe, Ławeczko Stare, Mierziączka, Mszadla Dolna, Mszadla Nowa, Mszadla Stara, Okrężnica, Pająków, Przyłęk, Rudki, Stefanów, Szlachecki Las, Wólka Łagowska, Wysocin, Załazy, Zamość Nowy, Zamość Stary – tablice ogłoszeń.


Wójt Gminy Przyłęk


/-/ mgr Marian Kuś

 
Data wprowadzenia informacji 2015-07-06 13:28:22 Informację zaktualizowano 2015-07-06 13:30:53, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania
w referendum ogólnokrajowym 
 Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-07-01 14:45:08, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa  

do głosowania w referendum ogólnokrajowym

 Wniosek - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-07-01 13:24:54, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum

 Postanowienie - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-07-01 13:21:01 Informację zaktualizowano 2015-07-01 13:23:01, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
wersja do druku