Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Przyłęk  www.przylek.pl
Transmisja Sesji Rady Gminy
Dane
Organy
Wójt Gminy
Z-ca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Rada Gminy
Referaty
Jednostki organizacyjne
DOSTĘPNOŚĆ
Dostępność
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Zarządzenia
Zawiadomienia o sesji
Posiedzenia Komisji
Baza Aktów Własnych
Uchwały
Protokoły z sesji
Protokoły z komisji
Budżet
Procedury naboru na stanowiska
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2005-2017
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2022-2030
Plan Rozwoju Lokalnego
Program Ochrony Środowiska
Raport o stanie gminy za 2018 r.
Raport o stanie gminy za 2019 r.
Raport o stanie gminy za 2020 r.
Raport o stanie gminy za 2021 r.
Raport o stanie gminy za 2022 r.
Zagospodarowanie przestrzenne
Lokalna Strategia Rozwoju LGD na 2009-2015
Akty Prawa Miejscowego
Podatki i opłaty lokalne
Poradnictwo dla mieszkańców
Ochrona danych osobowych
Inne
Inne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Deklaracja dostępności
Jednostki organizacyjne gminy
Wybory
° Wybory do Sejmu i Senatu 2023
° Wybory ławników 2023
° Wybory Prezydenta RP 2020
° Wybory do Sejmu i Senatu 2019
° Wybory ławników 2019
° Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
° Wybory Samorządowe 2018
° Wybory do Sejmu i Senatu 2015
° Referendum ogólnokrajowe 2015
° Wybory Prezydenta RP 2015
° Wybory Samorządowe 2014
° Wybory uzupełniające do Rady Gminy Przyłęk 2020
Ogłoszenia
Odpady
Sprawozdania
Konkursy
Spółki prawa handlowego
Środki UE 2014 - 2020
Przetargi
Zapytania ofertowe
Rejestry i ewidencje
Protokóły z kontroli
Oświadczenia
Obwieszczenia
Dostęp do informacji publicznej
Wykaz nieruchomości
Informacje nieudostępnione
Środowisko
Oferty inwestycyjne
Wykaz sołectw
Petycje
Skargi i wnioski
Pozostałe
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
ZOZ
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wybory > Wybory do Sejmu i Senatu 2015 strona główna 

Wybory do Sejmu i Senatu 2015
 

INFORMACJA

Obwodowe Komisje Wyborcze z terenu Gminy Przyłęk w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. zbierają się w lokalach wyborczych o godz. 600, aby wykonać wszystkie czynności związane z przygotowaniem głosowania.

Wójt Gminy Przyłęk
/-/ mgr Marian Kuś

Przyłęk, dnia 14 października 2015 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-10-21 07:49:14 Informację zaktualizowano 2015-10-21 07:49:45, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
 

INFORMACJA

Na podstawie § 3 ust. 1 Załącznika nr 2 do Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2015 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP (M. P. z 2015 r., poz.830) Wójt Gminy Przyłęk organizuje pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych w dniu 14 października 2015 r. o godz. 1000 w sali narad Biblioteki w Przyłęku (nowy budynek wejście II). Bezpośrednio po odbyciu I posiedzenia OKW będzie również szkolenie członków komisji oraz liczenie kart do głosowania.

Wójt Gminy
/-/ mgr Marian Kuś

Przyłęk, dnia 08 października 2015 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-10-08 10:57:57 Informację zaktualizowano 2015-10-13 13:02:18, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
 

INFORMACJA O SPISIE WYBORCÓW

Wójt Gminy Przyłęk zawiadamia o sporządzeniu spisów osób uprawnionych do udziału w wyborach do Sejmu i Senatu RP (w systemie elektronicznym), zarządzonych na 25 października 2015 r.
W związku z powyższym, w terminie od 5–19 października 2015 r. każda osoba może sprawdzić w Urzędzie Gminy w Przyłęku czy została w spisie uwzględniona. Spisy będą udostępnione codziennie w godzinach pracy urzędu, tj. od godz. 7.00 do 15.00 w pokoju nr 8.

Wójt Gminy
/-/mgr Marian Kuś


Przyłęk, dnia 5 października 2015 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-10-05 12:20:40 Informację zaktualizowano 2015-10-05 12:21:40, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Informacja Wójta Gminy Przyłęk 

o składach obwodowych komisji wyborczych na terenie gm. Przyłęk

 Informacja - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-10-05 12:16:54, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Informacja w sprawie losowania członków OKW 

INFORMACJA W SPRAWIE PUBLICZNEGO LOSOWANIA
CZŁONKÓW OKW W WYBORACH DO SEJMU RP I SENATU RP ZARZADZONYCH NA DZIEŃ 25 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

Wójt Gminy Przyłęk informuje, że w przypadku jeżeli liczba prawidłowo zgłoszonych kandydatów do składu danej komisji będzie większa od ustawowej liczby osób, które mogą być powołane w jej skład, komisja powoływana jest w największym dopuszczalnym składzie, a jej skład ustalany jest w trybie publicznego losowania, które odbędzie w dniu 2 października 2015 r. (piątek) o godzinie 15.30 w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku pokój nr 2.

Wójt Gminy
/-/mgr Marian Kuś


Przyłęk, dnia 29 września 2015 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-30 08:27:49 Informację zaktualizowano 2015-09-30 14:29:37, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
INFORMACJA 

Niniejszym informuję, że zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. odbywa się w Urzędzie Gminy w pokoju nr 1 (przy GOPS). Termin zgłoszeń mija 2 października 2015 r. do godz. 15.00.

Wójt Gminy
/-/mgr Marian Kuś

 Zgłoszenie kandydata - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-09-23 14:11:43 Informację zaktualizowano 2015-09-23 14:15:12, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne
umieszczanie obwieszczeń oraz plakatów 
 Wykaz - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-09-23 14:01:43 Informację zaktualizowano 2015-09-23 14:02:38, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Informacja o uprawnieniach wyborców
niepełnosprawnych 

w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych - plik pdf

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa - plik pdf

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa - plik pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-23 13:53:09, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Informacja Wójta Gminy Przyłęk z dnia 14
września 2015 r. 

w sprawie numerów i granic obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji utworzonych na terenie Gminy Przyłęk

 Informacja - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-09-17 13:43:38 Informację zaktualizowano 2015-09-17 13:44:36, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 

z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-08-26 13:42:33, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
wersja do druku