Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Przyłęk  www.przylek.pl
Transmisja Sesji Rady Gminy
Dane
Organy
Wójt Gminy
Z-ca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Rada Gminy
Referaty
Jednostki organizacyjne
DOSTĘPNOŚĆ
Dostępność
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Zarządzenia
Zawiadomienia o sesji
Posiedzenia Komisji
Baza Aktów Własnych
Uchwały
Protokoły z sesji
Protokoły z komisji
Budżet
° rok 2008
° rok 2009
° rok 2010
° rok 2011
° rok 2012
° rok 2013
° rok 2014
° rok 2015
° rok 2016
° rok 2017
° rok 2018
° rok 2019
° rok 2020
° rok 2021
° rok 2022
° rok 2023
Procedury naboru na stanowiska
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2005-2017
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2022-2030
Plan Rozwoju Lokalnego
Program Ochrony Środowiska
Raport o stanie gminy za 2018 r.
Raport o stanie gminy za 2019 r.
Raport o stanie gminy za 2020 r.
Raport o stanie gminy za 2021 r.
Raport o stanie gminy za 2022 r.
Zagospodarowanie przestrzenne
Lokalna Strategia Rozwoju LGD na 2009-2015
Akty Prawa Miejscowego
Podatki i opłaty lokalne
Poradnictwo dla mieszkańców
Ochrona danych osobowych
Inne
Inne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Deklaracja dostępności
Jednostki organizacyjne gminy
Wybory
Ogłoszenia
Odpady
Sprawozdania
Konkursy
Spółki prawa handlowego
Środki UE 2014 - 2020
Przetargi
Zapytania ofertowe
Rejestry i ewidencje
Protokóły z kontroli
Oświadczenia
Obwieszczenia
Dostęp do informacji publicznej
Wykaz nieruchomości
Informacje nieudostępnione
Środowisko
Oferty inwestycyjne
Wykaz sołectw
Petycje
Skargi i wnioski
Pozostałe
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
ZOZ
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Budżet > rok 2016 strona główna 

rok 2016
Uchwała Nr Ra.354.2015  

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przyłęk projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2025.

 Uchwała Nr Ra.354.2015 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-12-15 22:41:04, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr Ra.355.2015  

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przyłęk projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2016 oraz możliwości sfinansowania planowanego w budżecie deficytu.

 Uchwała Nr Ra.355.2015 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-12-15 22:43:58, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr Ra.30.2016 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Przyłęk planowanego Uchwale Budżetowej na rok 2016 deficytu. 

 Uchwała Nr Ra.30.2016 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-01-22 10:10:59, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr Ra.31.2016 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej przez Gminę Przyłęk kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

 Uchwała Nr Ra.31.2016 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-01-22 10:15:43, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Zarządzenie nr 18/2016  

Wójta Gminy Przyłęk z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury i SP ZOZ


Zarządzenie nr 18/2016 opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 
Data wprowadzenia informacji 2016-04-25 12:30:07 Informację zaktualizowano 2016-04-25 12:32:48, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Sprawozdanie o stanie zobowiązań 

wg stanu na koniec I kwartału 2016 r.

 Sprawozdanie o stanie zobowiązań - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-04-27 07:37:38 Informację zaktualizowano 2016-04-27 07:52:30, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Sprawozdanie o nadwyżkach 

za okres od początku roku do dnia 31 marca 2016 r.

 Sprawozdanie o nadwyżkach - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-04-27 07:45:03 Informację zaktualizowano 2016-04-27 07:53:36, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Sprawozdanie o stanie zobowiązań 

wg stanu na koniec II kwartału 2016 r.

 Sprawozdanie o stanie zobowiązań - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-08-17 14:10:46, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Sprawozdanie o nadwyżkach  

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2016 r.

 Sprawozdanie o nadwyżkach - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-08-17 14:12:19, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Zarządzenie nr 75/2016  

Wójta Gminy Przyłęk z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2016 roku


Zarządzenie nr 75/2016 opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 
Data wprowadzenia informacji 2016-09-15 10:09:19 Informację zaktualizowano 2016-09-15 10:11:06, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Sprawozdanie o stanie zobowiązań 

wg stanu na koniec III kwartału 2016 r.

 Sprawozdanie o stanie zobowiązań - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-11-23 10:37:35, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Sprawozdanie o nadwyżkach 

za okres od początku roku do dnia 30 września 2016 r.

 Sprawozdanie o nadwyżkach - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-11-23 10:39:11, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Sprawozdanie o stanie zobowiązań 

wedug stanu na koniec IV kwartału 2016 r.

 Sprawozdanie o stanie zobowiązań - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-03-01 12:10:57 Informację zaktualizowano 2017-03-01 12:13:42, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Sprawozdanie o nadwyżkach 

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 r.

 Sprawozdanie o nadwyżkach - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-03-01 12:15:27, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
wersja do druku