Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Przyłęk  www.przylek.pl
Transmisja Sesji Rady Gminy
Dane
Organy
Wójt Gminy
Z-ca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Rada Gminy
Referaty
Jednostki organizacyjne
DOSTĘPNOŚĆ
Dostępność
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Zarządzenia
Zawiadomienia o sesji
Posiedzenia Komisji
Baza Aktów Własnych
Uchwały
Protokoły z sesji
Protokoły z komisji
Budżet
Procedury naboru na stanowiska
Strategia rozwoju
Plan Rozwoju Lokalnego
Program Ochrony Środowiska
Raport o stanie gminy za 2018 r.
Raport o stanie gminy za 2019 r.
Raport o stanie gminy za 2020 r.
Raport o stanie gminy za 2021 r.
Zagospodarowanie przestrzenne
Lokalna Strategia Rozwoju LGD na 2009-2015
Akty Prawa Miejscowego
Podatki i opłaty lokalne
Poradnictwo dla mieszkańców
Ochrona danych osobowych
Inne
Inne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Deklaracja dostępności
Jednostki organizacyjne gminy
Wybory
Ogłoszenia
Odpady
Sprawozdania
Konkursy
Spółki prawa handlowego
Środki UE 2014 - 2020
Przetargi
Zapytania ofertowe
Rejestry i ewidencje
Protokóły z kontroli
Oświadczenia
Obwieszczenia
Dostęp do informacji publicznej
Wykaz nieruchomości
Informacje nieudostępnione
Środowisko
Oferty inwestycyjne
Wykaz sołectw
Petycje
° rok 2016
° rok 2017
° rok 2018
° rok 2019
° rok 2020
° rok 2021
° rok 2022
Skargi i wnioski
Pozostałe
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Petycje > rok 2016 strona główna 

rok 2016
Informacja o petycjach rozpatrzonych przez Wójta
Gminy Przyłęk w 2016 r. 
 Informacja o petycjach - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-06-19 09:35:07, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Petycja nr 2 
  1. Data wpływu petycji do Urzędu Gminy: 25.11.2016 r.
  2. Forma złożenia petycji: pisemna
  3. Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję: brak zgody na udostępnienie danych osobowych
  4. Informacja o przebiegu postępowania, zasięgane opinie, przewidywany termin załatwienia: Petycja została zaewidencjonowana w rejestrze petycji Urzędu Gminy, ponieważ nie spełnia wymogów art. 4 ust. 2 pkt. 1 i 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2016 r. o petycjach. Na podstawie art. 7 ust. 1 w/w ustawy - pozostawia się bez ropzpatrzenia.
  5. Data zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia: bez odpowiedzi

Treść petycji - plik pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-01 11:14:43 Informację zaktualizowano 2016-12-01 13:12:33, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Petycja nr 1 
  1. Data wpływu petycji do Urzędu Gminy: 11.01.2016 r.
  2. Forma złożenia petycji: pisemna
  3. Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję: brak zgody na udostępnienie danych osobowych
  4. Informacja o przebiegu postępowania, zasięgane opinie, przewidywany termin załatwienia: 11.01.2016 r. Wójt podjął decyzję o rozpatrzeniu petycji, petycję przekazał Sekretarzowi do zaewidencjonowania w rejestrze petycji.
  5. Data zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia: 12 stycznia 2016 r.

Treść petycji - plik pdf

Treść odpowiedzi - plik pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2016-02-17 14:17:05 Informację zaktualizowano 2016-02-25 11:26:21, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
wersja do druku