Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Przyłęk  www.przylek.pl
Transmisja Sesji Rady Gminy
Dane
Organy
Wójt Gminy
Z-ca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Rada Gminy
Referaty
Jednostki organizacyjne
DOSTĘPNOŚĆ
Dostępność
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Zarządzenia
Zawiadomienia o sesji
Posiedzenia Komisji
Baza Aktów Własnych
Uchwały
Protokoły z sesji
Protokoły z komisji
Budżet
° rok 2008
° rok 2009
° rok 2010
° rok 2011
° rok 2012
° rok 2013
° rok 2014
° rok 2015
° rok 2016
° rok 2017
° rok 2018
° rok 2019
° rok 2020
° rok 2021
° rok 2022
° rok 2023
Procedury naboru na stanowiska
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2005-2017
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2022-2030
Plan Rozwoju Lokalnego
Program Ochrony Środowiska
Raport o stanie gminy za 2018 r.
Raport o stanie gminy za 2019 r.
Raport o stanie gminy za 2020 r.
Raport o stanie gminy za 2021 r.
Zagospodarowanie przestrzenne
Lokalna Strategia Rozwoju LGD na 2009-2015
Akty Prawa Miejscowego
Podatki i opłaty lokalne
Poradnictwo dla mieszkańców
Ochrona danych osobowych
Inne
Inne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Deklaracja dostępności
Jednostki organizacyjne gminy
Wybory
Ogłoszenia
Odpady
Sprawozdania
Konkursy
Spółki prawa handlowego
Środki UE 2014 - 2020
Przetargi
Zapytania ofertowe
Rejestry i ewidencje
Protokóły z kontroli
Oświadczenia
Obwieszczenia
Dostęp do informacji publicznej
Wykaz nieruchomości
Informacje nieudostępnione
Środowisko
Oferty inwestycyjne
Wykaz sołectw
Petycje
Skargi i wnioski
Pozostałe
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Budżet > rok 2017 strona główna 

rok 2017
Uchwała Nr Ra.350.2016  

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przyłęk projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2025.

 Uchwała Nr Ra.350.2016 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-11-28 09:46:38, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr Ra.351.2016  

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przyłęk projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2017 oraz możliwości sfinansowania planowanego w budżecie deficytu.

 Uchwała Nr Ra.351.2016 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-11-28 09:50:41, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr Ra.57.2017 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Przyłęk planowanego w uchwale buidżetowej na rok 2017 deficytu

 Uchwała Nr Ra.57.2017 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-02-10 13:56:18 Informację zaktualizowano 2017-02-10 14:04:03, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr Ra.58.2017 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej przez Gminę Przyłęk kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową

 Uchwała Nr Ra.58.2017 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-02-10 14:03:48, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Sprawozdanie o stanie zobowiązań  

wg stanu na koniec I kwartału 2017 r.

 Sprawozdanie o stanie zobowiązań - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-04-27 12:34:05 Informację zaktualizowano 2017-04-27 13:01:57, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Sprawozdanie o nadwyżkach 

wg stanu na koniec I kwartału 2017 r.

 Sprawozdanie o nadwyżkach - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-04-27 12:34:39 Informację zaktualizowano 2017-04-27 13:34:59, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Zarządzenie nr 14/2017 

Wójta Gminy Przyłęk z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury i SP ZOZ


Zarządzenie nr 14/2017 opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-08 09:10:21 Informację zaktualizowano 2017-05-08 09:14:47, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie 

wg stanu na koniec II kwartału 2017 r.

 Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-08-03 13:33:34, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Sprawozdanie o stanie zobowiązań 

wg stanu na koniec II kwartału 2017 r.

 Sprawozdanie o stanie zobowiązań - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-08-03 13:35:35 Informację zaktualizowano 2017-08-03 13:36:54, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr Ra.334.2017 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie: opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Przyłęk Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2017, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planów finansowych instytucji kultury oraz SP ZOZ

 Uchwała Nr Ra.334.2017 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-09-04 13:02:43 Informację zaktualizowano 2017-09-04 13:55:11, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Zarządzenie 51/2017 

Wójt Gminy Przyłęk w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2017 roku


Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 
Data wprowadzenia informacji 2017-09-21 12:09:26 Informację zaktualizowano 2017-09-21 12:13:50, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie 

wg stanu na koniec III kwartału 2017 r.

 Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-10-30 08:36:46, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Sprawozdanie o stanie zobowiązań 

wg stanu na koniec III kwartału 2017 r.

 Sprawozdanie o stanie zobowiązań - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-10-30 08:37:59, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie 

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 r.

 Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-03-08 12:05:31, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Sprawozdanie o stanie zobowiązań 

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 r.

 Sprawozdanie o stanie zobowiązań - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-03-08 12:19:38, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Sprawozdanie o stanie należności 

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 r.

 Sprawozdanie o stanie należności
Data wprowadzenia informacji 2018-03-08 12:21:09 Informację zaktualizowano 2018-03-08 12:21:59, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
wersja do druku