Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Przyłęk  www.przylek.pl
Transmisja Sesji Rady Gminy
Dane
Organy
Wójt Gminy
Z-ca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Rada Gminy
Referaty
Jednostki organizacyjne
DOSTĘPNOŚĆ
Dostępność
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Zarządzenia
° rok 2011
° rok 2012
° rok 2013
° rok 2014
° rok 2015
° rok 2016
° rok 2017
° rok 2018
° rok 2019
° rok 2020
° rok 2021
° rok 2022
° rok 2023
° rok 2024
Zawiadomienia o sesji
Posiedzenia Komisji
Baza Aktów Własnych
Uchwały
Protokoły z sesji
Protokoły z komisji
Budżet
Procedury naboru na stanowiska
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2005-2017
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2022-2030
Plan Rozwoju Lokalnego
Program Ochrony Środowiska
Raport o stanie gminy za 2018 r.
Raport o stanie gminy za 2019 r.
Raport o stanie gminy za 2020 r.
Raport o stanie gminy za 2021 r.
Raport o stanie gminy za 2022 r.
Zagospodarowanie przestrzenne
Lokalna Strategia Rozwoju LGD na 2009-2015
Akty Prawa Miejscowego
Podatki i opłaty lokalne
Poradnictwo dla mieszkańców
Ochrona danych osobowych
Inne
Inne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Deklaracja dostępności
Jednostki organizacyjne gminy
Wybory
Ogłoszenia
Odpady
Sprawozdania
Konkursy
Spółki prawa handlowego
Środki UE 2014 - 2020
Przetargi
Zapytania ofertowe
Rejestry i ewidencje
Protokóły z kontroli
Oświadczenia
Obwieszczenia
Dostęp do informacji publicznej
Wykaz nieruchomości
Informacje nieudostępnione
Środowisko
Oferty inwestycyjne
Wykaz sołectw
Petycje
Skargi i wnioski
Pozostałe
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
ZOZ
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia > rok 2017 strona główna 

rok 2017
 

Metryka

Zarządzenie Nr 1/2017 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 03 stycznia 2017 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2017
Zarządzenie Nr 2/2017 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2017 rok
Zarządzenie Nr 3/2017 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
Zarządzenie Nr 4/2017 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2017
Zarządzenie Nr 5/2017 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku do wydawania decyzji na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,, Za życiem”
Zarządzenie Nr 6/2017 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalna chorobą zagrażająca życiu
Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 08 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na złom samochodu stanowiącego własność Urzędu Gminy w Przyłęku
Zarządzenie Nr 8/2017 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2017
Zarządzenie Nr 9/2017 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
Zarządzenie Nr 10/2017 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2017
Zarządzenie Nr 11/2017 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 22 lutego 2017 r. wprowadzające zasady ewidencji księgowej w zakresie podatku VAT w Urzędzie Gminy w Przyłęku
Zarządzenie Nr 12/2017 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przyłęk
Zarządzenie Nr 13/2017 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2017
Zarządzenie Nr 14/2017 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury i SP ZOZ
Zarządzenie Nr 15/2017 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
Zarządzenie Nr 16/2017 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu gminy w Przyłęku na rok 2017
Zarządzenie Nr 17/2017 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
Zarządzenie Nr 18/2017 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2017
Zarządzenie Nr 19/2017 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
Zarządzenie Nr 20/2017 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu gminy w Przyłęku na rok 2017
Zarządzenie Nr 21/2017 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 05 kwietnia 2017 r. w sprawie składania oświadczeń majątkowych przez osoby zatrudnione w Urzędzie Gminy Przyłęk na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych stanowiskach urzędniczych
Zarządzenie Nr 22/2017 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 05 kwietnia 2017 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego
Zarządzenie Nr 23/2017 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 05 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
Zarządzenie Nr 24/2017 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 05 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2017
Zarządzenie Nr 25/2017 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie zastępstwa Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Przyłęku
Zarządzenie Nr 26/2017 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie zastępstwa Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Łaguszowie
Zarządzenie Nr 27/2017 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Krzywda
Zarządzenie Nr 28/2017 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
Zarządzenie Nr 29/2017 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2017
Zarządzenie Nr 30/2017 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
Zarządzenie Nr 31/2017 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2017
Zarządzenie Nr 32/2017 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2017
Zarządzenie Nr 33/2017 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
Zarządzenie Nr 34/2017 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2017
Zarządzenie Nr 35/2017 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2017-2025
Zarządzenie Nr 36/2017 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu
Zarządzenie Nr 37/2017 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
Zarządzenie Nr 38/2017 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2017
Zarządzenie Nr 39/2017 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
Zarządzenie Nr 40/2017 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2017
Zarządzenie Nr 41/2017 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji do Spraw Brakowania Druków Ścisłego Zarachowania wykorzystywanych przez Urząd Stanu Cywilnego w Przyłęku
Zarządzenie Nr 42/2017 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2017
Zarządzenie Nr 43/2017 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 05 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Przyłęku
Zarządzenie Nr 44/2017 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
Zarządzenie Nr 45/2017 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2017
Zarządzenie Nr 46/2017 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2017
Zarządzenie Nr 47/2017 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
Zarządzenie Nr 48/2017 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2017
Zarządzenie Nr 49/2017 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
Zarządzenie Nr 50/2017 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2017
Zarządzenie Nr 51/2017 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2017 roku
Zarządzenie Nr 52/2017 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2017
Zarządzenie Nr 53/2017 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
Zarządzenie Nr 54/2017 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przedłużenia powierzeni8a stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum im. kpt. pil. Tadeusza Sędzielowskiego w Wólce Zamojskiej
Zarządzenie Nr 55/2017 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 04 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży, ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz integracji społecznej
Zarządzenie Nr 56/2017 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
Zarządzenie Nr 57/2017 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2017
Zarządzenie Nr 58/2017 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 15 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczącej Programu Współpracy Gminy Przyłęk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok
Zarządzenie Nr 59/2017 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 20 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych
Zarządzenie Nr 60/2017 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
Zarządzenie Nr 61/2017 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2017
Zarządzenie Nr 62/2017 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
Zarządzenie Nr 63/2017 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2017
Zarządzenie Nr 64/2017 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2017
Zarządzenie Nr 65/2017 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz integracji społecznej
Zarządzenie Nr 66/2017 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 126/2015 Wójta gminy Przyłęk z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości
Zarządzenie Nr 67/2017 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
Zarządzenie Nr 68/2017 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2017
Zarządzenie Nr 69/2017 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 20 października 2017 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę
Zarządzenie Nr 70/2017 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 20 października 2017 r. w sprawie określenia trybu i zasad postępowania w sprawach podróży służbowych, używania samochodów niebędących własnością pracodawcy do celów służbowych
Zarządzenie Nr 71/2017 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2017
Zarządzenie Nr 72/2017 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie przedstawienia projektu Uchwały Budżetowej gminy Przyłęk na 2018 rok oraz projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025
Zarządzenie Nr 73/2017 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
Zarządzenie Nr 74/2017 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2017
Zarządzenie Nr 75/2017 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
Zarządzenie Nr 76/2017 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2017
Zarządzenie Nr 77/2017 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu oceny prac plastycznych w Konkursach ogłoszonych przez Gminę Przyłęk i Komendę Powiatowa Policji w Zwoleniu
Zarządzenie Nr 78/2017 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
Zarządzenie Nr 79/2017 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
Zarządzenie Nr 80/2017 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2017
Zarządzenie Nr 81/2017 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 01 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
Zarządzenie Nr 82/2017 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 01 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2017
Zarządzenie Nr 83/2017 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
Zarządzenie Nr 84/2017 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2017
Zarządzenie Nr 85/2017 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2017
Zarządzenie Nr 86/2017 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Przyłęku
Zarządzenie Nr 87/2017 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
Zarządzenie Nr 88/2017 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2017
Zarządzenie Nr 89/2017 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Stałych Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji
Zarządzenie Nr 90/2017 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji ds. wyceny gruntów stanowiących własność Gminy i będących w samoistnym posiadaniu Gminy Przyłęk na potrzeby ewidencji księgowej

Zarządzenia dostępne w Urzędzie Gminy Przyłęk

 
Data wprowadzenia informacji 2017-07-12 14:27:29 Informację zaktualizowano 2018-11-26 14:26:57, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
wersja do druku