Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Przyłęk  www.przylek.pl
Transmisja Sesji Rady Gminy
Dane
Organy
Wójt Gminy
Z-ca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Rada Gminy
Referaty
Jednostki organizacyjne
DOSTĘPNOŚĆ
Dostępność
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Zarządzenia
Zawiadomienia o sesji
Posiedzenia Komisji
Baza Aktów Własnych
Uchwały
Protokoły z sesji
Protokoły z komisji
Budżet
Procedury naboru na stanowiska
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2005-2017
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2022-2030
Plan Rozwoju Lokalnego
Program Ochrony Środowiska
Raport o stanie gminy za 2018 r.
Raport o stanie gminy za 2019 r.
Raport o stanie gminy za 2020 r.
Raport o stanie gminy za 2021 r.
Raport o stanie gminy za 2022 r.
Zagospodarowanie przestrzenne
Lokalna Strategia Rozwoju LGD na 2009-2015
Akty Prawa Miejscowego
Podatki i opłaty lokalne
° rok 2010
° rok 2011
° rok 2012
° rok 2013
° rok 2014
° rok 2015
° rok 2016
° rok 2017
° rok 2018
Poradnictwo dla mieszkańców
Ochrona danych osobowych
Inne
Inne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Deklaracja dostępności
Jednostki organizacyjne gminy
Wybory
Ogłoszenia
Odpady
Sprawozdania
Konkursy
Spółki prawa handlowego
Środki UE 2014 - 2020
Przetargi
Zapytania ofertowe
Rejestry i ewidencje
Protokóły z kontroli
Oświadczenia
Obwieszczenia
Dostęp do informacji publicznej
Wykaz nieruchomości
Informacje nieudostępnione
Środowisko
Oferty inwestycyjne
Wykaz sołectw
Petycje
Skargi i wnioski
Pozostałe
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
ZOZ
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Podatki i opłaty lokalne > rok 2018 strona główna 

rok 2018
Uchwała Nr 167/XXX/17 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień, w tym podatku

 Uchwała Nr 167/XXX/17 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-11-16 13:18:22 Informację zaktualizowano 2017-11-16 13:20:17, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 172/XXX/17 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku od srodków transportowych

 Uchwała Nr 172/XXX/17 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-11-16 13:19:11 Informację zaktualizowano 2017-11-16 13:20:26, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 173/XXX/17 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 października 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2018

 Uchwała Nr 173/XXX/17 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-11-16 13:19:44 Informację zaktualizowano 2017-11-16 13:20:35, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Komunikat 

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2017-11-16 13:23:25, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
wersja do druku