Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Przyłęk  www.przylek.pl
Transmisja Sesji Rady Gminy
Dane
Organy
Wójt Gminy
Z-ca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Rada Gminy
Referaty
Jednostki organizacyjne
DOSTĘPNOŚĆ
Dostępność
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Zarządzenia
Zawiadomienia o sesji
Posiedzenia Komisji
Baza Aktów Własnych
Uchwały
Protokoły z sesji
Protokoły z komisji
Budżet
Procedury naboru na stanowiska
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2005-2017
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2022-2030
Plan Rozwoju Lokalnego
Program Ochrony Środowiska
Raport o stanie gminy za 2018 r.
Raport o stanie gminy za 2019 r.
Raport o stanie gminy za 2020 r.
Raport o stanie gminy za 2021 r.
Zagospodarowanie przestrzenne
Lokalna Strategia Rozwoju LGD na 2009-2015
Akty Prawa Miejscowego
Podatki i opłaty lokalne
Poradnictwo dla mieszkańców
Ochrona danych osobowych
Inne
Inne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Deklaracja dostępności
Jednostki organizacyjne gminy
Wybory
Ogłoszenia
Odpady
Sprawozdania
Konkursy
Spółki prawa handlowego
Środki UE 2014 - 2020
Przetargi
° rok 2004
° rok 2005
° rok 2006
° rok 2007
° rok 2008
° rok 2009
° rok 2010
° rok 2011
° rok 2012
° rok 2013
° rok 2014
° rok 2015
° rok 2016
° rok 2017
° rok 2018
° rok 2019
° rok 2020
° rok 2021
° rok 2022
° rok 2023
Zapytania ofertowe
Rejestry i ewidencje
Protokóły z kontroli
Oświadczenia
Obwieszczenia
Dostęp do informacji publicznej
Wykaz nieruchomości
Informacje nieudostępnione
Środowisko
Oferty inwestycyjne
Wykaz sołectw
Petycje
Skargi i wnioski
Pozostałe
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Przetargi > rok 2018 strona główna 

rok 2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi 

Przyłęk, dnia 04.01.2019 r.
GBO.271.13.2018

Dotyczy: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przyłęk

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-01-07 14:30:06, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Przyłęk, dnia 31.12.2018 r.
GBO.271.13.2018

Dotyczy: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przyłęk

 Zawiadomienie - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-01-01 00:27:03, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

Przyłęk, dnia 27.12.2018 r.
GBO.271.12.2018

Dotyczy: Zakup energii elektrycznej

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-12-27 11:56:26, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Informacja z otwarcia ofert 

Przyłęk, dnia 06.12.2018 r.
GBO.271.13.2018

Dotyczy: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przyłęk

 Informacja z otwarcia ofert - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-12-07 19:28:10, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Przyłęk, dnia 6.12.2018 r.
GBO.271.12.2018

Dotyczy: Zakup energii elektrycznej

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-12-06 11:18:55, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi 

Przyłęk, dnia 28.11.2018 r.
GBO.271.13.2018

Dotyczy: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przyłęk

Ogłoszenie - plik pdf

SIWZ - plik pdf

Załączniki do SIWZ - plik doc

Formularz ofertowy - plik pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-28 14:40:12 Informację zaktualizowano 2019-01-07 11:32:17, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Informacja z otwarcia ofert 

Przyłęk, dnia 26.11.2018 r.
GBO.271.12.2018

Dotyczy: Zakup energii elektrycznej

 Informacja z otwarcia ofert - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-11-26 14:22:14, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Wyjaśnienia do treści SIWZ 

Przyłęk, dnia 22.11.2018 r.
GBO.271.12.2018

Dotyczy: Zakup energii elektrycznej

Wyjaśnienia do treści SIWZ - plik pdf

Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna - plik doc

Załącznik nr 6 - plik xlsx

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-22 12:19:05, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy 

Przyłęk, dnia 16.11.2018 r.
GBO.271.12.2018

Dotyczy: Zakup energii elektrycznej

Ogłoszenie - plik pdf

SIWZ - plik pdf

Projekt umowy - plik pdf

Pełnomocnictwo - plik pdf

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - plik xlsx

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-16 13:12:02, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Przyłęk, dnia 26.10.2018 r.
GBO.271.11.2018

Dotyczy: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zamość Stary

 Zawiadomienie - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-10-26 22:26:03, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Informacja z otwarcia ofert 

Przyłęk, dnia 15.10.2018 r.
GBO.271.11.2018

Dotyczy: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zamość Stary

 Informacja z otwarcia ofert - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-10-15 12:11:57, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane 

Przyłęk, dnia 26.09.2018 r.
GBO.271.11.2018

Dotyczy: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zamość Stary 

Ogłoszenie - plik pdf

SIWZ - plik pdf

Przedmiar robót - plik pdf

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - plik pdf

Kosztorys ofertowy - plik pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-26 12:45:37, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

Przyłęk, dnia 28.08.2018 r.
GBO.271.10.2018

Dotyczy: Budowa 5 Otwartych Stref Aktywności (OSA) na terenie Gminy Przyłęk

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-08-28 13:35:17, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Przyłęk, dnia 07.08.2018 r.
GBO.271.10.2018

Dotyczy: Budowa 5 Otwartych Stref Aktywności (OSA) na terenie Gminy Przyłęk

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-08-07 16:03:59 Informację zaktualizowano 2018-08-08 10:41:59, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Informacja z otwarcia ofert 

Przyłęk, dnia 23.07.2018 r.
GBO.271.10.2018

Dotyczy: Budowa 5 Otwartych Stref Aktywności (OSA) na terenie Gminy Przyłęk

 Informacja z otwarcia ofert - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-07-23 10:12:12, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Przyłęk, dnia 12.07.2018 r.
GBO.271.09.2018

Dotyczy: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego ze sprzętem ratowniczo - gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Łagów

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-07-12 21:11:51 Informację zaktualizowano 2018-07-12 21:24:16, wprowadzający: Andrzej Szewczyk, autor: Tomasz Olczyk
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Przyłęk, dnia 12.07.2018 r.
GBO.271.08.2018

Dotyczy: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kulczyn

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-07-12 14:45:09 Informację zaktualizowano 2018-07-12 21:24:27, wprowadzający: Andrzej Szewczyk, autor: Tomasz Olczyk
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

Przyłęk, dnia 11.07.2018 r.
GBO.271.06.2018

Dotyczy: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mszadla Dolna – granica województwa

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-07-11 09:39:25, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Informacja z otwarcia ofert 

Przyłęk, dnia 09.07.2018 r.
GBO.271.09.2018

Dotyczy: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego ze sprzętem ratowniczo - gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Łagów

 Informacja z otwarcia ofert - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-07-09 08:31:13, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi 

Przyłęk, dnia 04.07.2018 r.
GBO.271.04.2018

Dotyczy: Przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Grabowie nad Wisłą

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-07-04 22:31:51 Informację zaktualizowano 2018-07-04 22:32:48, wprowadzający: Andrzej Szewczyk, autor: Tomasz Olczyk
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane 

Przyłęk, dnia 3.07.2018 r.
GBO.271.10.2018

Dotyczy: Budowa 5 Otwartych Stref Aktywności (OSA) na terenie Gminy Przyłęk

Ogłoszenie - plik pdf

SIWZ - plik pdf

Załącznik nr 1 - Przedmiary - plik zip

Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna - plik zip

Załącznik nr 3 - Projekty - plik zip

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-03 22:02:22 Informację zaktualizowano 2018-07-03 22:02:48, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Przyłęk, dnia 3.07.2018 r.
GBO.271.06.2018

Dotyczy: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mszadla Dolna – granica województwa

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-07-03 21:48:13 Informację zaktualizowano 2018-07-03 21:49:56, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Informacja z otwarcia ofert 

Przyłęk, dnia 02.07.2018 r.
GBO.271.08.2018

Dotyczy: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kulczyn

 Informacja z otwarcia ofert - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-07-02 13:18:27, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Informacja z otwarcia ofert i unieważnienia
postępowania 

Przyłęk, dnia 02.07.2018 r.
GBO.271.07.2018

Dotyczy: Budowa 5 Otwartych Stref Aktywności (OSA) na terenie Gminy Przyłęk

 Informacja z otwarcia ofert i unieważnienia postępowania - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-07-02 09:53:02, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi 

Przyłęk, dnia 29.06.2018 r.


GBO.271.05.2018


Dotyczy: Dowóz i odwóz około 550 uczniów wraz z opieką zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa do Publicznych Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu gminy Przyłęk w roku szkolnym 2018/2019

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-06-29 13:31:25, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy 

Przyłęk, dnia 28.06.2018 r.
GBO.271.09.2018

Dotyczy: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego ze sprzętem ratowniczo - gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Łagów

Ogłoszenie - plik pdf

SIWZ - plik pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - plik pdf

Załącznik nr 2 do SIWZ - plik pdf

Załącznik nr 3a do SIWZ - plik pdf

Załącznik nr 3b do SIWZ - plik pdf

Załącznik nr 4 do SIWZ - plik pdf

Załącznik nr 5 do SIWZ - plik pdf

Załącznik nr 6 do SIWZ - plik pdf

Załącznik nr 7 do SIWZ - plik pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-28 13:06:43, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Informacja z otwarcia ofert 

Przyłęk, dnia 25.06.2018 r.
GBO.271.06.2018

Dotyczy: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mszadla Dolna – granica województwa

 Informacja z otwarcia ofert - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-06-25 16:14:24, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Przyłęk, dnia 20.06.2018 r.


GBO.271.05.2018


Dotyczy: Dowóz i odwóz około 550 uczniów wraz z opieką zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa do Publicznych Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu gminy Przyłęk w roku szkolnym 2018/2019

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-06-20 14:13:54 Informację zaktualizowano 2018-06-20 14:14:23, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Przyłęk, dnia 18.06.2018 r.
GBO.271.04.2018

Dotyczy: Przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Grabowie nad Wisłą

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-06-18 08:04:14, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Informacja z otwarcia ofert 

Przyłęk, dnia 15.06.2018 r.


GBO.271.05.2018


Dotyczy: Dowóz i odwóz około 550 uczniów wraz z opieką zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa do Publicznych Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu gminy Przyłęk w roku szkolnym 2018/2019

 Informacja z otwarcia ofert - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-06-15 08:29:45, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane 

Przyłęk, dnia 14.06.2018 r.
GBO.271.08.2018

Dotyczy: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kulczyn

Ogłoszenie - plik pdf

SIWZ - plik pdf

Przedmiar robót - plik pdf

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - plik pdf

Kosztorys ofertowy - plik pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-14 20:48:30, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane 

Przyłęk, dnia 14.06.2018 r.
GBO.271.07.2018

Dotyczy: Budowa 5 Otwartych Stref Aktywności (OSA) na terenie Gminy Przyłęk

Ogłoszenie - plik pdf

SIWZ - plik pdf

Załącznik nr 1 - Przedmiary - plik zip

Załacznik nr 2 - Specyfikacja techniczna - plik zip

Załacznik nr 3 - Projekty - plik zip

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-14 12:16:25, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Informacja z otwarcia ofert 

Przyłęk, dnia 08.06.2018 r.
GBO.271.04.2018

Dotyczy: Przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Grabowie nad Wisłą

 Informacja z otwarcia ofert - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-06-11 08:20:46 Informację zaktualizowano 2018-06-11 15:31:28, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane 

Przyłęk, dnia 7.06.2018 r.
GBO.271.06.2018

Dotyczy: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mszadla Dolna – granica województwa

Ogłoszenie - plik pdf

SIWZ - plik pdf

Przedmiar robót - plik pdf

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - plik pdf

Kosztorys ofertowy - plik pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-07 20:55:17, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi 

Przyłęk, dnia 6.05.2018 r.


GBO.271.05.2018


Dotyczy: Dowóz i odwóz około 550 uczniów wraz z opieką zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa do Publicznych Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu gminy Przyłęk w roku szkolnym 2018/2019

Ogłoszenie o zamówieniu - plik pdf

SIWZ - plik pdf

Załącznik nr 1 - plik pdf

Załączniki od nr 2 do 6 - plik pdf

Załącznik nr 7 - plik pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-05 21:34:32, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane 

Przyłęk, dnia 23.05.2018 r.
GBO.271.04.2018

Dotyczy: Przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Grabowie nad Wisłą

Ogłoszenie - plik pdf

SIWZ - plik pdf

Projekt umowy - plik pdf

Załącznik nr 1 - plik zip

Załącznik nr 2 - plik zip

Załącznik nr 3 - plik zip

 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-23 21:53:27, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Przyłęk, dnia 11.04.2018 r.
GBO.271.03.2018

Dotyczy:Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rudki

 Zawiadomienie o wyborze oferty - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-04-11 14:03:54, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

Przyłęk, dnia 11.04.2018 r.
GBO.271.02.2018

Dotyczy: Przebudowa drogi gminnej Ławeczko Nowe - Helenów

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-04-11 10:37:05, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

Przyłęk, dnia 29.03.2018 r.
GBO.271.01.2018

Dotyczy: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Babin (Północny)

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-03-29 09:24:49, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Informacja z otwarcia ofert 

Przyłęk, dnia 28.03.2018 r.
GBO.271.03.2018

Dotyczy:Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rudki

 Informacja z otwarcia ofert - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-03-28 12:05:22, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Przyłęk, dnia 19.03.2018 r.
GBO.271.02.2018

Dotyczy: Przebudowa drogi gminnej Ławeczko Nowe - Helenów

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-03-19 14:11:35, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane 

Przyłęk, dnia 12.03.2018 r.
GBO.271.03.2018

Dotyczy:Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rudki

Ogłoszenie - plik pdf

SIWZ - plik pdf

Przedmiar robót - plik pdf

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - plik pdf

Kosztorys ofertowy - plik pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-03-12 10:57:23 Informację zaktualizowano 2018-03-19 14:09:18, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Informacja z otwarcia ofert 

Przyłęk, dnia 27.02.2018 r.
GBO.271.02.2018

Dotyczy: Przebudowa drogi gminnej Ławeczko Nowe - Helenów

 Informacja z otwarcia ofert - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-02-27 16:24:56, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Przyłęk, dnia 26.02.2018 r.
GBO.271.01.2018

Dotyczy: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Babin (Północny)

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-02-26 16:08:23 Informację zaktualizowano 2018-02-26 16:09:58, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane 

Przyłęk, dnia 06.02.2018 r.
GBO.271.02.2018

Dotyczy: Przebudowa drogi gminnej Ławeczko Nowe - Helenów

Ogłoszenie - plik pdf

SIWZ - plik pdf

Przedmiar robót - plik pdf

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - plik pdf

Kosztorys ofertowy - plik pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-06 11:57:05, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Informacja z otwarcia ofert 

Przyłęk, dnia 01.02.2018 r.
GBO.271.01.2018

Dotyczy: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Babin (Północny)

 Informacja z otwarcia ofert - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-02-01 12:01:00, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane  

Przyłęk, dnia 16.01.2018 r.
GBO.271.01.2018

Dotyczy: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Babin (Północny)

Ogłoszenie o zamówieniu - plik pdf

SIWZ - plik pdf

Przedmiar robót - plik pdf

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - plik pdf

Kosztorys ofertowy - plik pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-16 11:37:40 Informację zaktualizowano 2018-01-16 11:38:07, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
wersja do druku