Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Przyłęk  www.przylek.pl
Transmisja Sesji Rady Gminy
Dane
Organy
Wójt Gminy
Z-ca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Rada Gminy
Referaty
Jednostki organizacyjne
DOSTĘPNOŚĆ
Dostępność
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Zarządzenia
Zawiadomienia o sesji
Posiedzenia Komisji
Baza Aktów Własnych
Uchwały
Protokoły z sesji
Protokoły z komisji
Budżet
° rok 2008
° rok 2009
° rok 2010
° rok 2011
° rok 2012
° rok 2013
° rok 2014
° rok 2015
° rok 2016
° rok 2017
° rok 2018
° rok 2019
° rok 2020
° rok 2021
° rok 2022
° rok 2023
Procedury naboru na stanowiska
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2005-2017
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2022-2030
Plan Rozwoju Lokalnego
Program Ochrony Środowiska
Raport o stanie gminy za 2018 r.
Raport o stanie gminy za 2019 r.
Raport o stanie gminy za 2020 r.
Raport o stanie gminy za 2021 r.
Zagospodarowanie przestrzenne
Lokalna Strategia Rozwoju LGD na 2009-2015
Akty Prawa Miejscowego
Podatki i opłaty lokalne
Poradnictwo dla mieszkańców
Ochrona danych osobowych
Inne
Inne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Deklaracja dostępności
Jednostki organizacyjne gminy
Wybory
Ogłoszenia
Odpady
Sprawozdania
Konkursy
Spółki prawa handlowego
Środki UE 2014 - 2020
Przetargi
Zapytania ofertowe
Rejestry i ewidencje
Protokóły z kontroli
Oświadczenia
Obwieszczenia
Dostęp do informacji publicznej
Wykaz nieruchomości
Informacje nieudostępnione
Środowisko
Oferty inwestycyjne
Wykaz sołectw
Petycje
Skargi i wnioski
Pozostałe
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Budżet > rok 2018 strona główna 

rok 2018
Uchwała Nr Ra.13.2018 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Przyłęk planowanego w uchwale buidżetowej na rok 2018 deficytu

 Uchwała Nr Ra.13.2018 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-01-24 12:52:19, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr Ra.14.2018 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej przez Gminę Przyłęk kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową

 Uchwała Nr Ra.14.2018 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-01-24 12:59:21, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Zarzadzenie Nr 22/2018 

Wójta Gminy Pzyłęk z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury i SP ZOZ


Zarządzenie nr 22/2018 opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-10 09:06:05 Informację zaktualizowano 2018-05-10 09:08:21, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Zarządzenie Nr 63/2018 

Wójta Gminy Przyłęk z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy , kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji
kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2018 roku.

 Zarządzenie Nr 63/2018 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-09-14 19:55:19, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Bilans 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2018 r. - plik pdf

Bilans na dzień 31.12.2018 r. - plik pdf

Rachunek zysków i strat - plik pdf

Dodatkowe informacje i wyjasnienia - plik pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-12 14:43:21 Informację zaktualizowano 2019-04-12 14:48:54, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Bilans Gminy Przyłęk 

Bilans jednostki budżetowej - plik pdf

Zestawienie zmian w funduszu jednostki - plik pdf

Rachunek zysków i strat - plik pdf

Informacja dodatkowa - plik pdf

Tabele - plik pdf

Bilans z wykonania jednostki - plik pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-10 20:26:58 Informację zaktualizowano 2019-05-10 20:49:30, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Bilans Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku 
 Bilans GBP - plik zip
Data wprowadzenia informacji 2019-05-10 20:49:09 Informację zaktualizowano 2019-05-10 20:56:14, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Bilans jednostki budżetowej - Urząd Gminy
Przyłęk 
 Bilans jednostki budżetowej - Urząd Gminy Przyłęk - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-05-13 12:39:41 Informację zaktualizowano 2019-05-13 12:41:52, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Bilans jednostki budżetowej - Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Przyłęku 
 Bilans jednostki budżetowej - GOPS w Przyłęku - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-05-13 13:04:25 Informację zaktualizowano 2019-05-13 13:08:05, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Bilans jednostki budżetowej - Publiczna Szkoła
Podstawowa w Babinie 

Bilans jednostki budżetowej - PSP w Babinie - plik pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-13 13:23:33, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Bilans jednostki budżetowej - Publiczna Szkoła
Podstawowa w Grabowie nad Wisłą 

Bilans jednostki budżetowej - PSP w Grabowie nad Wisłą - plik pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-13 13:51:25, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Bilans jednostki budżetowej - Publiczna Szkoła
Podstawowa w Łaguszowie 

Bilans jednostki budżetowej - PSP w Łaguszowie - plik pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-13 14:02:23, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Bilans jednostki budżetowej - Publiczna Szkoła
Podstawowa w Mszadli Starej 

Bilans jednostki budżetowej - PSP w Mszadli Starej - plik pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-13 14:08:57, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Bilans jednostki budżetowej - Publiczne Gimnazjum
w Przyłęku 

Bilans jednostki budżetowej - PG w Przyłęku - plik pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-13 14:19:32, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Bilans jednostki budżetowej - Publiczne Gimnazjum
w Wólce Zamojskiej 

Bilans jednostki budżetowej - PG w Wólce Zamojskiej - plik pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-13 14:31:02, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
wersja do druku