Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Przyłęk  www.przylek.pl
Transmisja Sesji Rady Gminy
Dane
Organy
Wójt Gminy
Z-ca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Rada Gminy
Referaty
Jednostki organizacyjne
DOSTĘPNOŚĆ
Dostępność
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Zarządzenia
Zawiadomienia o sesji
Posiedzenia Komisji
Baza Aktów Własnych
Uchwały
Protokoły z sesji
Protokoły z komisji
Budżet
Procedury naboru na stanowiska
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2005-2017
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2022-2030
Plan Rozwoju Lokalnego
Program Ochrony Środowiska
Raport o stanie gminy za 2018 r.
Raport o stanie gminy za 2019 r.
Raport o stanie gminy za 2020 r.
Raport o stanie gminy za 2021 r.
Raport o stanie gminy za 2022 r.
Zagospodarowanie przestrzenne
Lokalna Strategia Rozwoju LGD na 2009-2015
Akty Prawa Miejscowego
Podatki i opłaty lokalne
Poradnictwo dla mieszkańców
Ochrona danych osobowych
Inne
Inne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Deklaracja dostępności
Jednostki organizacyjne gminy
Wybory
° Wybory Samorządowe 2024
° Wybory do Sejmu i Senatu 2023
° Wybory ławników 2023
° Wybory Prezydenta RP 2020
° Wybory do Sejmu i Senatu 2019
° Wybory ławników 2019
° Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
° Wybory Samorządowe 2018
° Wybory do Sejmu i Senatu 2015
° Referendum ogólnokrajowe 2015
° Wybory Prezydenta RP 2015
° Wybory Samorządowe 2014
° Wybory uzupełniające do Rady Gminy Przyłęk 2020
Ogłoszenia
Odpady
Sprawozdania
Konkursy
Spółki prawa handlowego
Środki UE 2014 - 2020
Przetargi
Zapytania ofertowe
Rejestry i ewidencje
Protokóły z kontroli
Oświadczenia
Obwieszczenia
Dostęp do informacji publicznej
Wykaz nieruchomości
Informacje nieudostępnione
Środowisko
Oferty inwestycyjne
Wykaz sołectw
Petycje
Skargi i wnioski
Pozostałe
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
ZOZ
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wybory > Wybory Samorządowe 2018 strona główna 

Wybory Samorządowe 2018
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w
Przyłęku 

z dnia 24 października 2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r.

 Obwieszczenie - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-10-29 14:20:58, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE I 

z dnia 25 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa mazowieckiego

 Obwieszczenie - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-10-26 22:32:47, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE I  

z dnia 25 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa mazowieckiego

 Obwieszczenie - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-10-26 22:31:07, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała Nr 7  

Gminnej Komisji Wyborczej w Przyłęku z dnia 22 października 2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r.

 Uchwała - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-10-22 12:45:29, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Protokół wyników głosowania i wyników
wyborów 

Wójta Gminy Przyłęk

 Protokół - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-10-22 12:43:47, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Protokół z wyborów 

do Rady Gminy w Przyłęku

 Protokół - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-10-22 12:41:44, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Klauzula informacyjna 

dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z wyborami samorządowymi w 2018 r.

 Klauzula informacyjna - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-10-17 20:38:35, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych 
 Składy Obwodowych Komisji Wyborczych - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-10-17 20:34:05, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Szkolenia Członków Obwodowych Komisji Wyborczych
 

Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie - plik pdf

Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania - plik pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-14 12:12:31, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Informacja 

o pierwszym posiedzeniu Obwodowych Komisji Wyborczych

 Informacja - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-10-08 09:49:20, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Obieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w
Przyłęku 

z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Przyłęk zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 Obwieszczenie - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-10-03 23:30:29, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Obieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w
Przyłęku 

z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Przyłęku zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 Obwieszczenie - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-10-03 23:27:20, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w
Przyłęku 

z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Przyłęku zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 Obwieszczenie - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-10-01 20:11:52 Informację zaktualizowano 2018-10-01 20:14:01, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała nr 6 Gminnej Komisji Wyborczej 

z dnia 1 października 2018 r.

 Uchwała nr 6 Gminnej Komisji Wyborczej - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-10-01 20:08:55, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała nr 5 Gminnej Komisji Wyborczej  

z dnia 1 października 2018 r.

 Uchwała nr 5 Gminnej Komisji Wyborczej - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-10-01 20:06:50, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu I 

z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i obwodowych komisji ds. ustalania wyników głosowania w obwodzie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 Postanowienie - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-10-01 19:48:08 Informację zaktualizowano 2018-10-01 19:50:18, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu I 

z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Przyłęk

 Postanowienie - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-10-01 19:39:45, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Informacja Komisarza Wyborczego w Radomiu 

z dnia 24 września 2018 r.

 Informacja - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-09-26 12:33:34, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Ogłoszenie o zgłaszaniu kandydatów na
członków Obwodowych Komisji Wborczych  
 Ogłoszenie - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-09-18 10:21:18, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała nr 3 Gminnej Komisji Wyborczej  

z dnia 12 września 2018 r.

 Uchwała nr 3 Gminnej Komisji Wyborczej - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-09-14 08:42:41 Informację zaktualizowano 2018-09-14 08:45:33, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w
Przyłęku 
 Harmonogram dyżurów - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-09-12 18:34:53 Informację zaktualizowano 2018-09-14 08:27:21, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała nr 2 Gminnej Komisji Wyborczej 

z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Przyłęku, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 Uchwała nr 2 Gminnej Komisji Wyborczej - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-09-12 18:32:14 Informację zaktualizowano 2018-09-14 08:46:47, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Uchwała nr 1 Gminnej Komisji Wyborczej  

z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Przyłęku, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 Uchwała nr 1 Gminnej Komisji Wyborczej - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-09-12 18:29:57 Informację zaktualizowano 2018-09-14 08:46:36, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu I 

z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Przyłęku

 Postanowienie - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-09-12 15:38:31, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Obwieszczenie Wójta Gminy Przyłęk 

z dnia 4 września 2018 roku o numerach i granicach obwodów głosowania na terenie Gminy Przyłęk

 Obwieszczenie - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-09-05 08:37:51 Informację zaktualizowano 2018-09-05 08:40:40, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
 

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z 16 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-23 09:35:55, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
 

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń oraz plakatów w wyborach do Samorządu Terytorialnego

 Wykaz miejsc - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-08-23 08:21:52, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Obwieszczenie Wójta Gminy w Przyłęku z dnia
21.08.2018 r. 

w sprawie podziału Gminy Przyłęk na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu informuję o okręgach wyborczych dla wyboru Rady Gminy w Przyłęku

 Obwieszczenie - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-08-22 13:06:05 Informację zaktualizowano 2018-08-22 13:13:02, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Obwieszczenie Starosty Zwoleńskiego 

z dnia 20 sierpnia 2018 r.

 Obwieszczenie - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-08-22 12:11:59, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
 

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-22 12:09:13, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
 

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-22 12:08:16, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
 

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-22 11:04:17, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
 

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie wzorów informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych lub przez pełnomocnika (informacji o wyborach) w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i wyborach wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-22 10:25:51, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
 

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-22 10:24:55, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
 

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-22 10:23:08 Informację zaktualizowano 2018-08-22 10:23:39, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
 

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 sierpnia 2018 r. o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-22 10:20:25 Informację zaktualizowano 2018-08-22 10:23:26, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego  

z dnia 29 maja 2018 r.

 Obwieszczenie - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-06-21 07:49:26, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
wersja do druku