Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Przyłęk  www.przylek.pl
Transmisja Sesji Rady Gminy
Dane
Organy
Wójt Gminy
Z-ca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Rada Gminy
Referaty
Jednostki organizacyjne
DOSTĘPNOŚĆ
Dostępność
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Zarządzenia
Zawiadomienia o sesji
Posiedzenia Komisji
Baza Aktów Własnych
Uchwały
Protokoły z sesji
Protokoły z komisji
Budżet
Procedury naboru na stanowiska
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2005-2017
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2022-2030
Plan Rozwoju Lokalnego
Program Ochrony Środowiska
Raport o stanie gminy za 2018 r.
Raport o stanie gminy za 2019 r.
Raport o stanie gminy za 2020 r.
Raport o stanie gminy za 2021 r.
Raport o stanie gminy za 2022 r.
Zagospodarowanie przestrzenne
Lokalna Strategia Rozwoju LGD na 2009-2015
Akty Prawa Miejscowego
Podatki i opłaty lokalne
Poradnictwo dla mieszkańców
Ochrona danych osobowych
Inne
Inne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Deklaracja dostępności
Jednostki organizacyjne gminy
Wybory
Ogłoszenia
Odpady
Sprawozdania
Konkursy
Spółki prawa handlowego
Środki UE 2014 - 2020
Przetargi
° rok 2004
° rok 2005
° rok 2006
° rok 2007
° rok 2008
° rok 2009
° rok 2010
° rok 2011
° rok 2012
° rok 2013
° rok 2014
° rok 2015
° rok 2016
° rok 2017
° rok 2018
° rok 2019
° rok 2020
° rok 2021
° rok 2022
° rok 2023
° rok 2024
Zapytania ofertowe
Rejestry i ewidencje
Protokóły z kontroli
Oświadczenia
Obwieszczenia
Dostęp do informacji publicznej
Wykaz nieruchomości
Informacje nieudostępnione
Środowisko
Oferty inwestycyjne
Wykaz sołectw
Petycje
Skargi i wnioski
Pozostałe
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
ZOZ
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Przetargi > rok 2019 strona główna 

rok 2019
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- dot. przetargu nieograniczonego na usługę
odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych na
terenie Gminy Przyłęk 
 rozstrzygniecie_GBO.271.11.2019.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-12-12 15:19:22 Informację zaktualizowano 2019-12-12 15:24:19, wprowadzający: Piotr Frąk
Informacja z otwarcia ofert - dot. odbioru i
zagospodarowania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych na
terenie Gminy Przyłęk. 
 informacja z otwarcia ofert_GBO.271.11.2019.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-11-29 15:00:28, wprowadzający: Piotr Frąk
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych na
terenie Gminy Przyłęk - GBO.271.11.2019 

SIWZ

Formularz oferty

Załączniki do SIWZ

 Ogłoszenie nr 625648-N-2019 z dnia 2019-11-21.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-11-21 12:56:02 Informację zaktualizowano 2019-11-29 14:58:52, wprowadzający: Piotr Frąk
Zawiadomienia o Wyborze Najkorzystniejszej Oferty  

GBO.271.09.2019


dotyczy: przetargu nieograniczonego prowadzonego pn. „Przebudowa drogi gminnej Przyłęk (Stara Wieś – III Gościniec).

 Zawiadomienie o Wyborze Oferty _GBO.271.09.2019 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-10-16 23:26:30 Informację zaktualizowano 2019-10-16 23:29:56, wprowadzający: Administrator Gmina
Informacja o Wyniku Przetargu 

GBO.271.10.2019

Dotyczy: przetargu nieograniczonego (o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) prowadzonego pn. „Wykonanie robót na terenie Gminy Przyłęk w ramach dofinansowania
Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019”, ogłoszonego w dniu 23.09.2019 r. pod numerem: 601143-N-2019.

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-10-11 11:38:08 Informację zaktualizowano 2019-10-11 11:40:05, wprowadzający: Administrator Gmina
Informacja z Otwarcia Ofert 

GBO.271.10.2019

Dotyczy: przetargu nieograniczonego (o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) prowadzonego pn. „Wykonanie robót na terenie Gminy Przyłęk w ramach dofinansowania
Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019”, ogłoszonego w dniu 23.09.2019 r. pod numerem: 601143-N-2019.

 informacja z otwarcia ofert GBO.271.10.2019 - plik doc
Data wprowadzenia informacji 2019-10-08 23:28:06 Informację zaktualizowano 2019-10-08 23:30:35, wprowadzający: Administrator Gmina
Informacja 

GBO.271.09.2019


Dotyczy: przetargu nieograniczonego (o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) prowadzonego pn. „Przebudowa drogi gminnej Przyłęk (Stara Wieś – III Gościniec)”, ogłoszonego w dniu 18.09.2019 r. pod numerem: 598761-N-2019.

 Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - plik doc
Data wprowadzenia informacji 2019-10-07 21:06:29, wprowadzający: Administrator Gmina
Wykonanie Robót na Terenie Gminy Przyłęk 

GBO.271.10.2019

Dot. przetargu pn. „Wykonanie robót na terenie Gminy Przyłęk w ramach dofinansowania
Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019”.

Ogłoszenie nr 601143-N-2019 z dnia 2019-09-23 - plik pdf

SIWZ GBO.271.10.2019 - plik doc

Projekt Umowy - plik doc

Dokumentacja _dot_cz_1_Łagów - plik zip

Dokumentacja_dot_cz_2_Załazy - plik zip

Dokumentacja _dot_cz_3_Stefanów - plik zip

Dokumentacja_dot_cz_4_OSP_Łagów - plik zip

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-23 23:45:44 Informację zaktualizowano 2019-09-24 00:00:35, wprowadzający: Administrator Gmina
Ogłoszenie o Zmianie Ogłoszenia 

GBO.271.09.2019

Dotyczy: przetargu nieograniczonego (o wartości nie przekraczającej kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) prowadzonego pn. „Przebudowa drogi gminnej Przyłęk (Stara Wieś – III Gościniec)”, ogłoszonego w dniu 18.09.2019 r. pod numerem: 598761-N-2019.

Ogłoszenie nr 540198737-N-2019 z dnia 19-09-2019 r - plik pdf

Modyfikacja SIWZ - plik doc

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-19 23:54:04 Informację zaktualizowano 2019-09-19 23:59:25, wprowadzający: Administrator Gmina
Ogłoszenie o Zamówieniu - Roboty Budowlane 

GBO.271.09.2019


Dotyczy: Przebudowy Drogi Gminnej Przyłęk  Stara Wieś - III Gościniec

Ogłoszenie o Zamówieniu nr 598761-N-2019 - plik pdf

SIWZ- plik pdf

Przedmiar Robót (zał. nr. 1 do SIWZ) - plik pdf

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zał. nr. 2 do SIWZ) - plik pdf

kosztorys ofertowy (zał. nr. 3 do SIWZ) - plik xls

Formularz Oferty i Załączniki do SIWZ nr 4a-10 - plik doc

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-18 18:28:09 Informację zaktualizowano 2019-09-18 18:40:37, wprowadzający: Administrator Gmina
Zawiadomienie o Unieważnieniu Postępowania 

GBO.271.08.2019

Dotyczy: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przyłęk

 Zawiadomienie o Unieważnieniu Postępowania - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-09-16 18:45:13, wprowadzający: Administrator Gmina
Ogłoszenie o Zamówieniu Usługi 

GBO.271.08.2019


Dotyczy: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przyłęk

Ogłoszenie nr 592806-N-2019 - plik pdf

Załączniki do SIWZ - ilość odpadów 2017- 2019 - plik zip

Załacznik do SIWZ - plik docx

SIWZ Odpady 2020 - plik pdf

Formularz Oferty - plik docx

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-04 17:40:51 Informację zaktualizowano 2019-09-04 18:10:17, wprowadzający: Administrator Gmina
Zawiadomienie o Unieważnieniu Postępowania 
  Unieważnienienie Postępowania dot. Otwartych Stref Aktywności (OSA) - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-08-26 21:05:53 Informację zaktualizowano 2019-08-26 21:10:33, wprowadzający: Administrator Gmina
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert.
Dot. Dostawa i montaż instalacji kolektorów
słonecznych, instalacji fotowoltaicznych,
kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie
Gminy Przyłęk. 

Część 1- Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Przyłęk - plik pdf

Część 2- Dostawa i montaż kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Przyłęk-plik pdf

Część 3- Dostawa i montaż pomp ciepła na terenie Gminy Przyłęk-plik pdf

Informacja o odrzuceniu oferty w części 2- plik tiff

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-16 23:45:00 Informację zaktualizowano 2019-08-16 23:51:52, wprowadzający: Administrator Gmina
Informacja z Otwarcia Ofert 

GBO.271.07.2019


Dotyczy: Budowa 5 Otwartych Stref Aktywności (OSA) na terenie Gminy Przyłęk.

 Informacja z Otwarcia Ofert: "Budowa Stref Aktywności"- plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-08-05 15:21:00 Informację zaktualizowano 2019-08-05 19:36:41, wprowadzający: Administrator Gmina
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane 

GBO.271.07.2019


Dotyczy: Budowa 5 Otwartych Stref Aktywności (OSA) na terenie Gminy Przyłęk

Załącznik nr 3 - plik zip

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-18 14:07:16, wprowadzający: Administrator Gmina
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

GBO.271.06.2019


Dotyczy: Dowóz i odwóz około 450 uczniów wraz z opieką zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa do Publicznych Szkół Podstawowych z terenu Gminy Przyłęk w roku szkolnym 2019/2020

 Zawiadomienie o wyniku przetargu.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-07-11 14:24:55 Informację zaktualizowano 2019-07-11 14:37:27, wprowadzający: Administrator Gmina
Zawiadomienie o wyniku 

2 pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż samochodu osobowego marki DAEWOO Nubira

 Zawiadomienie o wyniku - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-07-01 12:55:43, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

GBO.271.04.2019


Dotyczy: Termomodernizacja i remont budynku  świetlicy wiejskiej w miejscowości Mierziączka

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-06-28 10:29:28, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Informacja z otwarcia ofert i unieważnienia
postępowania 

GBO.271.05.2019


Dotyczy: Budowa 5 Otwartych Stref Aktywności (OSA) na terenie Gminy Przyłęk

 Informacja - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-06-25 14:32:47, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Informacja z otwarcia ofert 

GBO.271.06.2019


Dotyczy: Dowóz i odwóz około 450 uczniów wraz z opieką zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa do Publicznych Szkół Podstawowych z terenu gminy Przyłęk w roku szkolnym 2019/2020

 Informacja z otwarcia ofert - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-06-25 14:29:24, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Informacja z otwarcia ofert 

GBO.271.03.2019


Dotyczy: Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pompciepła na terenie Gminy Przyłęk

 Informacja z otwarcia ofert - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-06-19 11:22:07, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi 

GBO.271.06.2019


Dotyczy: Dowóz i odwóz około 450 uczniów wraz z opieką zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa do Publicznych Szkół Podstawowych z terenu gminy Przyłęk w roku szkolnym 2019/2020

Ogłoszenie - plik pdf

SIWZ - plik pdf

Załącznik nr 1 - plik pdf

Załączniki od 2 do 6 - plik pdf

Załącznik nr 7 - plik pdf

Załącznik nr 8 - plik rar

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-14 10:55:46, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
2 pisemny przetarg ofertowy nieograniczony  

na sprzedaż samochodu osobowego marki DAEWOO Nubira

Ogłoszenie - plik pdf

Projekt umowy - plik pdf

Oferta - plik pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-11 10:09:13, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Wyjaśnienia do treści SIWZ 

GBO.271.03.2019


Dotyczy: Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pompciepła na terenie Gminy Przyłęk

Odpowiedzi do SIWZ - plik pdf

Sprostowanie (przekazane 10.06.2019) - Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Przyłęk.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-10 15:53:43, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Informacja z otwarcia ofert 

GBO.271.04.2019


Dotyczy: Termomodernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Mierziączka

 Informacja - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-06-07 13:23:49 Informację zaktualizowano 2019-06-07 13:25:57, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane 

GBO.271.05.2019


Dotyczy: Budowa 5 Otwartych Stref Aktywności (OSA) na terenie Gminy Przyłęk

Ogłoszenie o zamówieniu - plik pdf

SIWZ - plik pdf

Załącznik nr 1 - plik zip

Załącznik nr 2 - plik zip

Załącznik nr 3 - plik zip

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-07 13:16:33, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Zawiadomienie o unieważnieniu pisemnego przetargu
ofertowego nieograniczonego 

na sprzedaż samochodu osobowego marki DAEWOO Nubira

 Zawiadomienie - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-06-06 14:03:15, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Wyjaśnienia do treści SIWZ 

GBO.271.03.2019


Dotyczy: Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pompciepła na terenie Gminy Przyłęk

Odpowiedzi do SIWZ - plik pdf

Sprostowanie (przekazane 05.06.2019) - Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Przyłęk.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-05 07:43:16, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Pisemny przetarg ofertowy nieograniczony 

na sprzedaż samochodu osobowego marki DAEWOO Nubira

Ogłoszenie - plik pdf

Projekt umowy - plik pdf

Oferta - plik pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-27 15:57:45, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane 

GBO.271.04.2019


Dotyczy: Termomodernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Mierziączka

Ogłoszenie - plik pdf

SIWZ - plik pdf

Projekt umowy - plik pdf

Przedmiar robót - plik zip

Opracowanie techniczne - plik zip

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-23 12:35:27, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Wyjaśnienia do treści SIWZ 

GBO.271.03.2019


Dotyczy: Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pompciepła na terenie Gminy Przyłęk

Odpowiedzi do SIWZ.pdf

Sprostowanie (przekazane dnia 21.05.2019) - Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Przyłęk.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-21 12:53:07, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Wyjaśnienia do treści SIWZ 

GBO.271.03.2019


Dotyczy: Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pompciepła na terenie Gminy Przyłęk

 Informacja o pytaniach i udzielonych odpowiedziach, modyfikacja SIWZ.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-05-14 10:37:08, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Zmiana treści SIWZ 

GBO.271.03.2019


Dotyczy: Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pompciepła na terenie Gminy Przyłęk

 Sprostowanie - Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, insta.... - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-05-14 10:26:26 Informację zaktualizowano 2019-05-14 10:35:47, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy 

GBO.271.03.2019


Dotyczy: Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pompciepła na terenie Gminy Przyłęk

Ogłoszenie o zamówieniu - plik pdf

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne) - plik pdf

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (piece na biomasę) - plik pdf

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (pompy ciepła) - plik pdf

SIWZ - plik docx

Załącznik Nr 2a do SIWZ - Projekt umowy - dla części 1 zamówienia (kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne).docx

Załącznik Nr 2b do SIWZ - Projekt umowy - dla części 2 zamówienia (kotły na biomasę).docx

Załącznik Nr 2c do SIWZ - Projekt umowy - dla części 3 zamówienia (pompy ciepła).docx

Załącznik Nr 3 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego.docx

Załącznik Nr 4 do SIWZ - zakres oświadczenia JEDZ.pdf

Załącznik Nr 4a do SIWZ - JEDZ.xml

Załącznik Nr 5 do SIWZ - Wzór informacji że wykonawca nie należy-należy do grupy kapitałowej.docx

Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wzór wykazu dostaw.docx

Załącznik Nr 7 do SIWZ - Wzór oświadczenia w zakresie określonym w pkt. 8.7.2 lit. e) - g) SIWZ.doc

KluczPub_Oferta_PostepowanieID_3fcfc2cf-b951-417c-ae98-2db02a41adb1.asc

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-06 20:27:42 Informację zaktualizowano 2019-05-06 21:09:40, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

GBO.271.02.2019


Dotyczy: Adaptacja pomieszczeń po byłej bibliotece w budynku Urzędu Gminy w Przyłęku na pomieszczenie magazynowe

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-03-11 13:48:52, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

GBO.271.01.2019


Dotyczy: Przebudowa budynku Publicznego Gimnazjum w Przyłęku z dostosowaniem pomieszczeń na potrzeby szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-03-01 19:24:00, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Informacja z otwarcia ofert 

GBO.271.02.2019


Dotyczy: Adaptacja pomieszczeń po byłej bibliotece w budynku Urzędu Gminy w Przyłęku na pomieszczenie magazynowe

 Informacja z otwarcia ofert - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-02-18 13:40:00, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Zmiana treści SIWZ 

GBO.271.02.2019


Dotyczy: Adaptacja pomieszczeń po byłej bibliotece w budynku Urzędu Gminy w Przyłęku na pomieszczenie magazynowe

Zmiana treści SIWZ - plik pdf

SIWZ po zmianie - plik pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-06 12:55:29, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Informacja z otwarcia ofert 

GBO.271.01.2019


Dotyczy: Przebudowa budynku Publicznego Gimnazjum w Przyłęku z dostosowaniem pomieszczeń na potrzeby szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego

 Informacja z otwarcia ofert - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-02-05 14:28:24, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane 

GBO.271.02.2019


Dotyczy: Adaptacja pomieszczeń po byłej bibliotece w budynku Urzędu Gminy w Przyłęku na pomieszczenie magazynowe

Ogłoszenie - plik pdf

SIWZ - plik pdf

Projekt umowy - plik pdf

Opracowanie techniczne - plik rar

Przedmiar robót - plik rar

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-01 20:24:36 Informację zaktualizowano 2019-02-01 20:26:26, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Wyjaśnienia do treści SIWZ 

GBO.271.01.2019


Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Przebudowa budynku Publicznego Gimnazjum w Przyłęku z dostosowaniem pomieszczeń na potrzeby szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego.

 Wyjaśnienia do treści SIWZ - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-01-30 08:12:08, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane 

GBO.271.01.2019


Dotyczy: Przebudowa budynku Publicznego Gimnazjum w Przyłęku z dostosowaniem pomieszczeń na potrzeby szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego

Ogłoszenie - plik pdf

SIWZ - plik pdf

Projekt umowy - plik pdf

Specyfikacje techniczne - plik rar

Przedmiary robót - plik rar

Projekt - plik rar

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-21 18:23:50 Informację zaktualizowano 2019-01-21 18:48:03, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019
rok  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-01-10 09:57:42, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
wersja do druku